Obligacje - czym są i co warto o nich wiedzieć?

Obligacje - czym są i co warto o nich wiedzieć?

Nie wiesz, w co inwestować pieniądze? Nie znasz się na giełdzie, ale jednocześnie nie chcesz, aby wypracowana przez ciebie gotówka topniała wraz z rosnącą inflacją? W takim przypadku zainwestuj w obligacje. Sprawdź, czym są obligacje i jakie są ich rodzaje.   

Co to są obligacje?

Na początek wyjaśnijmy, czym są obligacje. To określenie dotyczy dłużnych papierów wartościowych, które emituje się w seriach. Celem emitenta, czyli podmiotu wypuszczającego obligacje, jest pozyskanie kapitału. Z kolei nabywca obligacji (obligatariusz) kupuje je, aby zarobić na odsetkach. Pod tym względem na pytanie o to, co to są obligacje, możemy odpowiedzieć, że z punktu widzenia kupującego jest to forma oszczędzania krótko- lub długoterminowego.

A czym jest emisja obligacji i co to znaczy? Jest to przekazanie kapitału spółce przez inwestorów, czyli w tym przypadku przez obligatariuszy.

Rodzaje obligacji

Wiesz już, co to jest obligacja. Teraz przyszedł czas, aby przyjrzeć się, jakie rodzaje obligacji możesz spotkać na rynku kapitałowym. Jeśli chodzi o podział obligacji, to dzielimy je ze względu na takie kryteria jak:

 • emitent,
 • miejsce emisji,
 • termin wykupu,
 • oprocentowanie,
 • wiarygodność spełnienia zobowiązań,
 • zabezpieczenie interesów obligatariuszy.

Obligacje skarbowe a korporacyjne, czyli podstawowe rodzaje obligacji ze względu na emitenta

Ze względu na emitenta wyróżniamy:

Co to są obligacje skarbowe? To papiery wartościowe sprzedawane są przez Ministra Finansów, który jest przedstawicielem Skarbu Państwa. Sprzedaż obligacji skarbowych przez państwo to nic innego jak pożyczanie od nabywców obligacji określonej sumy pieniędzy. Jednocześnie państwo zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej sumy wraz z odsetkami w określonym czasie. Zwrot ten polega na wykupieniu od nabywcy obligacji przez państwo.

Jedno z popularniejszych pytań o obligacje skarbowe, dotyczy tego, czy obligacje skarbowe są imienne. Otóż obligacje skarbowe są papierami wartościowymi na okaziciela, ale mogą też być imienne.

Możesz się zastanawiać, jaka jest rentowność obligacji skarbowych, czy warto je kupować i czy obligacje skarbowe są bezpieczne. Pamiętaj, że Skarb Państwa jest zarówno dłużnikiem, jak i gwarantem wykupu obligacji od nabywców, za co odpowiada swoim majątkiem. Z tego względu różne rodzaje obligacji skarbowych stanowią jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania.

O różnych rodzajach obligacji korporacyjnych mówimy, gdy te papiery wartościowe emitowane są przez przedsiębiorstwa. Jednym z rodzajów takich obligacji są obligacje bankowe. A co to dokładnie są obligacje bankowe? Są to papiery wartościowe emitowane przez banki i służą do finansowania działalności i rozwoju tych instytucji. Zazwyczaj są wyżej oprocentowane od lokat bankowych. Jeśli do tej pory skupiałeś się głównie na kwestii lokata a konto oszczędnościowe, to przyjrzyj się także obligacjom.

Z kolei różne rodzaje obligacji komunalnych emitowane są przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podział obligacji ze względu na miejsce emisji

W tym przypadku wyróżniamy:

 • Obligacje krajowe — emitowane w kraju emitenta w walucie krajowej i przeznaczone głównie dla krajowych nabywców,
 • Obligacje zagraniczne — emitowane poza granicami państwa emitenta, wystawione w walucie obcej i przeznaczone dla wszystkich nabywców zagranicznych.

Podział obligacji ze względu na termin wykupu

W tym przypadku wyróżniamy:

 • obligacje długoterminowe — termin wykupu powyżej 5 lat,
 • obligacje średnioterminowe — termin wykupu pomiędzy 1 rok a 5 lat,
 • obligacje krótkoterminowe — termin wykupu poniżej 1 roku,
 • obligacje bezterminowe – wyemitowane obligacje, które nie mają określonego terminu wykupu.

Podział obligacji ze względu na oprocentowanie

W tym przypadku wyróżniamy:

 • obligacje o stałym oprocentowaniu,
 • obligacje o zmiennym oprocentowaniu,
 • obligacje zerokuponowe — obligacje sprzedawane z dyskontem a wykupywane po wartości nominalnej.
 • obligacje indeksowane – na ich oprocentowanie wpływa wysokość stopy inflacyjnej.

Podział obligacji ze względu na wiarygodność spełnienia zobowiązań

W takim przypadku wyróżniamy:

 • obligacje o dużym stopniu wiarygodności,
 • obligacje wysokiego ryzyka – emitowane przez przedsiębiorstwa mające problemy. 

Podział obligacji ze względu na zabezpieczenie interesów obligatariuszy

W takim przypadku wyróżniamy:

 • obligacje niezabezpieczone,
 • obligacje zabezpieczone.

Rodzaje obligacji skarbowych w Polsce

Wspominaliśmy już o oszczędnościowych obligacjach skarbowych, jednak warto dodać, że Skarb Państwa emituje kilka rodzajów obligacji rządowych. Ze względu na termin wykupu i sposób oprocentowania wyróżniamy m.in.:

 • DOS – obligacje Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe,
 • OTS – obligacje Oszczędnościowe Trzymiesięczne Stałoprocentowe,
 • TOZ – obligacje Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe,
 • COI – obligacje Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane,
 • EDO – obligacje Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe. 

Poza tym Skarb Państwa udostępnia także specjalne obligacje dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Są to:

 • ROS – Rodzinne Sześcioletnie Obligacje Skarbowe,
 • ROD – Rodzinne Dwunastoletnie Obligacje Skarbowe.

Ponadto Skarb Państwa oferuje również tzw. obligacje antyinflacyjne:

 • roczne – z oprocentowaniem takim, ile wynosi stopa referencyjna NBP,
 • dwuletnie – oprocentowaniem takim, ile wynosi stopa referencyjna NBP + 0,25%.

Czy obligacje są bezpieczne?

Jedną z największych zalet obligacji skarbowych jest kwestia bezpieczeństwa. Gwarantem takich obligacji skarbowych notowanych na rynku jest Skarb Państwa. A to oznacza, że państwo w pierwszej kolejności musi spłacić dług u obligatariuszy, a dopiero później może zająć się innymi płatnościami. Z tego względu obligacje skarbowe są wolne od ryzyka kredytowego.

Dodajmy, że obligacje skarbowe po śmierci właściciela wchodzą do masy spadkowej. Oznacza to, że dziedziczenie obligacji skarbowych odbywa się zgodnie z zasadami prawa spadkowego, dzięki czemu pieniądze zainwestowane w obligacje skarbowe nie przepadają.

Ile można zarobić na obligacjach?

To, ile możesz zarobić na obligacjach, zależy od oprocentowania. A ile wynosi oprocentowanie obligacji skarbowych? W zależności od rodzaju obligacji oprocentowanie kształtuje się na poziomie 3-7%. Przy czym im dłuższy termin zapadalności, tym oprocentowanie jest większe. Oczywiście twój zysk będzie tym większy, im więcej obligacji zakupisz.

Mówiąc o obligacjach, warto wspomnieć także o marży. Co to jest marża w obligacjach skarbowych? Marża stanowi gwarancję, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji. A to dlatego, że oprocentowanie obligacji skarbowych opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz właśnie na marży odsetkowej.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto inwestować w obligacje skarbowe, pamiętaj, że od zysków musisz zapłacić jeszcze tzw. podatek Belki.

Gdzie można kupić obligacje skarbowe – jak to działa?

Jako nabywca indywidualny możesz kupić obligacje u agenta emisji, czyli:

 • w Bankach PKO BP,
 • w Biurach Maklerskich PKO BP,
 • przez internet,
 • poprzez konto Inteligo (PKO BP),
 • telefonicznie. 

A kiedy warto kupić obligacje skarbowe? Najlepszym okresem na zakup obligacji jest szczyt rentowności, który zazwyczaj ma miejsce przy wysokich stopach procentowych i inflacji.

Podatek od obligacji skarbowych – co to jest?

Obligacje, w tym obligacje skarbowe, objęte są 19-procentowym podatkiem Belki. Warto jednak pamiętać, że w przypadku obligacji skarbowych podatek naliczany jest tylko od odsetek, jakie narosły od momentu, w którym nabyłeś te obligacje.

Zapadalność obligacji – co to znaczy?

Termin zapadalności obligacji to inaczej termin wykupu obligacji. Jest to po prostu okres, po który emitent zobowiązuje się do wykupu obligacji od obligatariusza. Jeśli okres zapadalności obligacji wynosi do 12 miesięcy, to mówimy o zapadalności krótkookresowej. Natomiast, jeśli jest on dłuższy niż 12 miesięcy, to mamy do czynienia z zapadalnością długookresową.

Możesz się jednak zastanawiać, czy obligacje skarbowe można sprzedać przed terminem wykupu? Owszem, możesz. Choć musisz liczyć się z tym, że wartość odsetek zostanie pomniejsza o odpowiednią opłatę. Jej wysokość znajdziesz w liście emisyjnym danej obligacji. 

Podsumowanie

Jeśli masz oszczędności, możesz je na różne sposoby inwestować. Możesz sprawdzić, jak inwestować w złoto, jak inwestować na giełdzie, czy też, jakie są rodzaje akcji. W wyborze tych ostatnich pomoże ci analiza techniczna. Możesz także zainteresować się obligacjami. Jak widzisz, masz do wyboru ogrom możliwości.

Powyżej odpowiedzieliśmy sobie na pytanie o to, co to są obligacje, w tym obligacje skarbowe, jakie są cechy obligacji i na jaki okres można je nabyć. Przyjrzeliśmy się także obligacjom i ich rodzajom oraz sprawdziliśmy, jaki wpływ na obligacje skarbowe może mieć inflacja. A czy warto inwestować w obligacje? Na pewno jest to jeden z bezpieczniejszych instrumentów, na który możesz przeznaczyć swoje oszczędności. Zatem jeśli zależy ci przede wszystkim na minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego, sprawdź aktualne notowanie obligacji skarbowych i zdecyduj się na zakup wybranego rodzaju obligacji o stałym lub zmiennym oprocentowaniu.

Źródła:

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!