Sprawdź jaki to bank

Sprawdź jaki to bank - identyfikacja po numerze konta

Wpisz numer rachunku bankowego IBAN aby poznać, do jakiego banku należy.

PL

Co to jest numer IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych, czyli po prostu numer twojego konta bankowego. Dzięki niemu możesz dokonywać międzybankowych płatności krajowych i zagranicznych w Unii Europejskiej.

Numer IBAN opiera się na standardowym numerze rachunków bankowych. Aby go uzyskać, wystarczy dodać do swojego numeru konta dwa dodatkowe znaki z przodu, stanowiące identyfikator kraju. W przypadku Polski jest to symbol PL.

Numer konta bankowego w standardzie IBAN wygląda następująco:

XX 11 22222222 3333444455556666, gdzie:

XX – kod kraju (dla Polski to PL)
11 – suma kontrolna
22222222 – numer rozliczeniowy banku
3333444455556666 – numer rachunku klienta

Numer IBAN w danym kraju zawsze ma taką samą długość, choć poszczególne kraje różnią się pod względem liczby cyfr, które się na niego składają.

Na przykład w Polsce numer bankowy to 28 znaków: 26 cyfr oraz poprzedzający je kod kraju, czyli PL. Z kolei numery rachunków bankowych w Norwegii składają się z 15 znaków, w Belgii z 16, a we Francji z 27. Standard IBAN zakłada, że numer konta bankowego może mieć maksymalnie 30 alfanumerycznych znaków.

Wykonując przelew internetowy, należy wpisać numer konta IBAN w całości, bez spacji. Podanie numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN jest obowiązkowe w przypadku dokonywania transakcji w euro.

Numery kont bankowych w standardzie IBAN zaczęły pojawiać się pod koniec lat 90. XX wieku. Zostały wprowadzone przez Europejski Komitet Standardów Bankowych, aby usprawnić system bankowy oraz obsługę płatności pomiędzy krajami należącymi do Unii Europejskiej. W Polsce numery IBAN zaczęły obowiązywać w 2004 roku. Obecnie korzysta z nich większość krajów europejskich, a także niektóre państwa azjatyckie, afrykańskie oraz leżące w Ameryce Łacińskiej.

Jak sprawdzić do kogo należy konto bankowe?

Jeszcze kilka lat temu, aby wykonać przelew bankowy, musiałeś podać pełne dane osobowe odbiorcy. Było to niezbędne, aby bank wykonał twoją dyspozycję. Obecnie, za sprawą ustawy z 19 sierpnia 2011 r., wystarczy, że wpiszesz numer konta bankowego osoby, której chcesz przelać pieniądze. Z jednej strony jest to spore ułatwienie. Jednak z drugiej, o wiele łatwiej o pomyłkę i przelanie pieniędzy na niewłaściwe konto. Jak zatem możesz sprawdzić, komu przesyłasz pieniądze?

Poznanie właściciela rachunku bankowego przydaje się zwłaszcza w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy otrzymasz przelew z nieznanego źródła, a po drugie, gdy popełnisz błąd przy wykonywaniu przelewu i chcesz odzyskać swoje pieniądze. Dlatego dokładnie sprawdzaj numer bankowy odbiorcy, zanim wydasz dyspozycję przelewu. Jak to zrobić?

Możesz skorzystać z powyższego narzędzia, za pomocą którego sprawdzisz poprawność numeru konta bankowego. Po uzupełnieniu wybranych rubryk poznasz nazwę banku,

Jednak jak na razie nie ma możliwości, abyś sprawdził dane osobowe właściciela rachunku bankowego. Wynika to z przepisów prawa bankowego oraz RODO. W ich wyniku banki nie mogą udostępniać danych osobowych swoich klientów, które uznawane są za dane wrażliwe. Informacje o właścicielu rachunku bankowego mogą zostać udostępnione jedynie policji lub prokuraturze, jeśli zostanie zgłoszone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Jak w takim razie możesz weryfikować poprawność rachunku bankowego? Przede wszystkim po numerze konta bankowego możesz rozpoznać lokalizację banku, w którym jest ono prowadzone. Jeśli oddział banku znajduje się w zupełnie innym miejscu, niż wynikałoby to z informacji, jakie uzyskałeś od osoby czy firmy, której masz przelać pieniądze, sprawdź cyfra po cyfrze poprawność numeru konta. Tylko w ten sposób możesz uchronić się przed przelaniem środków na złe konto.

Jak sprawdzić, czy numer IBAN jest prawidłowy?

Przesłanie przelewu na niewłaściwe konto to spory problem. Pół biedy, jeśli wpisany w dyspozycji przelewu numer rachunku nie istnieje. Wtedy bank po prostu nie zrealizuje przelewu, a środki wrócą na twoje konto. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku wysłania pieniędzy do niewłaściwego odbiorcy. Dlatego warto zawczasu sprawdzić poprawność numeru IBAN.

Jeśli chcesz sprawdzić numer IBAN, możesz przede wszystkim użyć w tym celu specjalnych kalkulatorów internetowych. Dzięki nim obliczysz, czy posiadany przez ciebie numer konta odbiorcy jest poprawny. Jak to jest możliwe?

Zacznijmy od tego, że numer IBAN składa się z ciągu alfanumerycznych znaków. W przypadku polskich kont bankowych są to 2 litery oraz 26 cyfr. Wynika z tego, że numer konta bankowego w standardzie IBAN wygląda następująco:

PL 11 22222222 3333444455556666, gdzie:

PL – kod kraju (Polska)
11 – suma kontrolna
22222222 – numer rozliczeniowy banku
3333444455556666 – numer rachunku klienta

Aby sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego, musisz przenieść kod kraju oraz sumę kontrolą na koniec konta:

22222222 3333444455556666 PL 11

Następnie musisz zamienić symbol PL na postać liczbową, przyjmując, że A to 10, B to 11 itd. Zgodnie ze wzorem P to 25, a L to 21.

Czyli numer bankowy po tych przedstawieniach będzie wyglądał następująco:

22222222 3333444455556666 2521 11

Następnie podziel otrzymaną liczbę przez 97. Jeśli otrzymasz liczbę 1, to znaczy, że numer konta IBAN jest prawidłowy.

Teraz wystarczy, że poprawnie wpiszesz go w polu formularzu, poprzez który zlecasz przelew.

Po czym zidentyfikować bank w numerze konta?

Identyfikacja banku na podstawie numeru konta jest bardzo prosta. Wynika to przede wszystkim z konstrukcji wszystkich numerów rachunków bankowych, obowiązujących w Polsce. Numery kont bankowych w Polsce w standardzie IBAN składają się z 28 znaków: 2 liter i 26 cyfr. Co istotne, ich kolejność nie jest przypadkowa. Numer konta bankowego w standardzie IBAN ma następującą postać:

PL 11 22222222 3333444455556666, gdzie:

PL – kod kraju (Polska)
11– suma kontrolna
22222222 – numer rozliczeniowy banku
3333444455556666 – numer rachunku klienta

I to właśnie na podstawie cyfr, znajdujących się po kodzie kraju i sumie kontrolnej, możesz zidentyfikować bank, w którym prowadzone jest dane konto. Przy czym liczą się przede wszystkim cyfry na czterech pierwszych pozycjach tego fragmentu numeru IBAN. To one pozwalają rozpoznać dany bank komercyjny, spółdzielczy lub zrzeszenie banków spółdzielczych.

Zatem w naszym przykładzie pod uwagę bierzemy wyróżnione poniżej pozycje:

PL 11 22222222 3333444455556666

Jeszcze jedna uwaga: jeśli wiesz, że dany bank jest bankiem komercyjnym, wystarczy, że weźmiesz pod uwagę tylko trzy pierwsze cyfry tego ciągu. A to dlatego, że w tym przypadku czwartą cyfrą zawsze jest 0. Z kolei do identyfikacji banku spółdzielczego, potrzebujesz wszystkie cztery cyfry.

Wiesz już zatem, który ciąg cyfr brać pod uwagę przy identyfikacji banku. Potrzebujesz jeszcze informacji, dotyczących tego, jaki identyfikator został przypisany do poszczególnego banku. Na szczęście nie jest to żadna tajemnica (tabelka niżej).

Poza tym zlecając przelew w bankowości elektronicznej, w większości przypadków system sam identyfikuje oraz podpowiada bank i oddział, w którym prowadzone jest konto o danym numerze.

Identyfikacja Banku po Numerze Konta

PKO BP1020
Citi Handlowy1030
ING Bank Śląski1050
Bank BPH1060
mBank1140
Millennium Bank1160
Bank Pekao1240
Bank Pocztowy1320
Eurobank1470
Bank Ochrony Środowiska1540
Plus Bank1680
Raiffeisen Polbank1750
Nest Bank1870
Deutsche Bank1910
Credit Agricole1940
Idea Bank1950
BNP Paribas2030
Santander Bank Polska2120
Santander Consumer Bank2120
Volkswagen Bank2130
Toyota Bank2160
VeloBank2480
Alior Bank2490

Ważne informacje

Jest to nazwa rachunku bankowego od angielskich słów: International Bank Account Number. Tak określa się 28 cyfrowy nr rachunku bankowego konta, który jest stosowany w przypadku międzynarodowych rozliczeń. Dzięki zastosowaniu zapisu IBAN rachunku bankowego możliwe jest przesyłanie środków finansowych na zagraniczne rachunki.

Pod względem konstrukcji nr IBANK rachunku to bardzo często oznaczenie literowe kraju, w których prowadzony jest rachunek (np. PL) oraz 26 cyfr – typowy zapis rachunku bankowego krajowy, wewnętrzny. To jest zróżnicowane, indywidualne dla każdego kraju.

Jest to indywidualny numer dla każdej instytucji, która w swojej działalności świadczy usługi płatnicze. Dzięki temu numerowi wszystkie rozliczenia są realizowane w sprawny sposób, bo łatwo można identyfikować podmiot nadawcy oraz odbiorcy.

W Polsce za przypisanie danej instytucji np. bankowi takiego numeru odpowiada Narodowy Bank Polski na wniosek tego podmiotu. Te numery rozliczeniowe są zróżnicowane w zależności od tego, czy są nadawane np. całej instytucji (np. bankowi), czy oddziałowi danej instytucji. Ten numer jest podstawą, aby izba rozliczeniowa przekierowała zlecenie, środki finansowe do właściwej instytucji odbiorcy.

Sprawdzenie konta bankowego dokładne, tj. czy numer poprawny, do kogo ewentualnie należy jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Na więcej nie pozwala tajemnica bankowa i zasady jej ochrony. Można jednak sprawdzić prawidłowość nr konta bankowego, czy bank, który odpowiada za dany rachunek.

Wystarczy to zrobić w taki sposób. Po pierwsze przeliczyć, czy rachunek posiada 26 cyfr. Po drugie warto ten rachunek wkleić do powyższego narzędzia, który sprawdza rachunki i określa, który bank odpowiada za jego prowadzenie. Przy okazji potwierdza, że to rachunek prawidłowy, prowadzony w określonym banku.