Obligacje korporacyjne - czym są i co warto o nich wiedzieć?

Obligacje korporacyjne - czym są i co warto o nich wiedzieć?

Zastanawiasz się, na co przeznaczyć zgromadzony kapitał? Zależy ci na bezpiecznej inwestycji, nawet kosztem mniejszych zysków? W takim razie postaw na obligacje korporacyjne. Przyjrzyjmy się, czym są i jak wyglądają obligacje korporacyjne oraz dlaczego warto je zakupić.

Co to są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania kapitału. Pod tym względem takie obligacje stanowią jeden z kluczowych elementów rynku finansowego. Emitując obligacje korporacyjne, emitent, czyli firma, zobowiązuje się do regularnego wypłacania odsetek oraz zwrotu kapitału po upływie określonego terminu, który określany jest terminem zapadalności obligacji. Z kolei inwestorzy, w zamian za udostępnienie kapitału, otrzymują odsetki, co stanowi formę wynagrodzenia za korzystanie z ich środków.

Obligacje korporacyjne różnią się od obligacji skarbowych tym, że emitentem jest firma prywatna, a nie Skarb Państwa. Wiele przedsiębiorstw zastanawia się, jak wyemitować obligacje korporacyjne, ponieważ dzięki temu pozyskują niezbędne środki na własny rozwój, inwestycje czy spłatę zadłużenia. Natomiast inwestorzy zyskują regularne dochody w formie odsetek oraz zabezpieczenie zainwestowanego kapitału w postaci gwarancji spłaty w terminie.

Jak działają obligacje korporacyjne?

Mechanizm działania obligacji korporacyjnych opiera się na kilku elementach. Po pierwsze, firma emituje obligacje, aby pozyskać kapitał na realizację swoich projektów czy rozwój działalności. Następnie emitent ustala nominalną wartość obligacji, oprocentowanie oraz termin zapadalności.

Inwestorzy nabywają obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym lub wtórnym. Po zakupie stają się niejako wierzycielami emitenta. W zamian za takie udostępnienie kapitału otrzymują regularne wypłaty odsetek, które są uzależnione od ustalonej stopy procentowej. Po upływie terminu zapadalności, emitent zwraca inwestorom nominalną wartość obligacji.

Chcesz nabyć obligacje korporacyjne, ale zastanawiasz się, jakie wiąże się z tym ryzyko? Otóż w tym przypadku rynek jest zróżnicowany, ale wszystkie obligacje korporacyjne to ryzyko m.in.:

  • kredytowe – może okazać się, że emitent ma problem z wypłatą odsetek, lub zainwestowanego przez inwestora kapitału, 
  • kursowe – cena obligacji może spaść, przez co sprzedając je przed terminem zapadalności, poniesiesz stratę i nie odzyskasz całego zainwestowanego kapitału, 
  • płynności – możesz mieć problem z odsprzedażą obligacji na rynku wtórnym ze względu na niewystarczającą liczbę kupujących.

Z tego względu zawsze dokładnie przeanalizuj sytuację finansową emitenta oraz wczytaj się w warunki oferty przed dokonaniem zakupu. 

Jak kupić obligacje korporacyjne?

Zdecydowałeś się na inwestycję w papiery dłużne, ale nie wiesz, jak kupować obligacje korporacyjne? Tego typu obligacje możesz kupić:

  • na rynku pierwotnym,
  • na rynku wtórnym,
  • poprzez pośredników.

W przypadku rynku pierwotnego nabywasz obligacje bezpośrednio od przedsiębiorstwa, które je emituje. Z kolei mówiąc o rynku wtórym, mamy na myśli specjalne giełdy i platformy, które specjalizują się w transakcjach z udziałem m.in. obligacji korporacyjnych. Natomiast korzystanie z usług pośredników to jeden z najłatwiejszych sposobów na nabycie obligacji korporacyjnych.

Kiedy kupować obligacje korporacyjne?

Zanim zdecydujesz się na zakup konkretnych obligacji korporacyjnych, musisz wziąć pod uwagę kilka czynników, które wpływają na rynek papierów dłużnych. O czym mowa?

Jedną z najważniejszych kwestii przy podejmowaniu decyzji o zakupie obligacji korporacyjnych jest stan finansowy emitenta. Warto sięgnąć po stosowne analizy, aby ocenić ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa. Jeśli dane obligacje mają niską jakość kredytową, zrezygnuj z nich lub poszukaj zrównoważonego portfela, aby zminimalizować ryzyko.

Poza tym sytuacja na rynku obligacji korporacyjnych jest często związana ze stanem gospodarki. Gdy następuje spowolnienie gospodarcze, obligacje korporacyjne mogą stać się atrakcyjne ze względu na ich stosunkowo stabilne oprocentowanie oraz mniejsze ryzyko niewypłacalności firm. 

Do tego rentowność obligacji zależy bezpośrednio od poziomu stóp procentowych. Gdy stopy procentowe są niskie, obligacje korporacyjne stają się opłacalne, ponieważ oferują inwestorom stosunkowo stabilny dochód w porównaniu do innych instrumentów finansowych. Natomiast w okresie wzrostu stóp procentowych, możesz oczekiwać spadku wartości obligacji w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi.

Liczy się także termin zapadalności obligacji. Powinien być on dostosowany do twoich potrzeb. Zdecyduj się na krótkoterminowe obligacje korporacyjne, jeśli zależy ci na krótkotrwałych inwestycjach. Z kolei, gdy możesz pozwolić sobie na zamrożenie kapitału na dłuższy okres, postaw na obligacje długoterminowe.

Nie zapominaj także, że kluczowym elementem skutecznej strategii inwestycyjnej jest dywersyfikacja portfela. Dlatego inwestuj w różne instrumenty finansowe, w tym w obligacje korporacyjne, aby zminimalizować ryzyko i osiągnąć optymalny poziom zwrotu. Dlatego też sprawdź, jak oszczędzać pieniądze, by nie stracić swojego kapitału. Dodajmy, że jeśli pracujesz, możesz skorzystać z Pracowniczych Planów Kapitałowych, dzięki czemu na twoje oszczędności złożysz się ty sam, twój pracodawca oraz państwo.

Gdzie kupić obligacje korporacyjne?

Zastanawiasz się, gdzie można kupić obligacje korporacyjne? Przede wszystkim są one dostępne na 3 sposoby: na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym oraz poprzez pośredników.

Jak już wspomnieliśmy, obligacje korporacyjne, np. obligacje zamienne możesz nabyć bezpośrednio od emitenta, czyli firmy, która takie dłużne papiery wartościowe wypuszcza. Dodajmy, że firmy emitują obligacje w ramach oferty prywatnej lub publicznej. W tym drugim przypadku oferta organizowana jest przez dom maklerski.

I właśnie domy oraz biura maklerskie również zajmują się sprzedażą różnego rodzaju obligacji. Co ważne, większość z nich świadczy swoje usługi online, dzięki czemu wszelkie transakcje możesz zlecać za pośrednictwem swojego komputera.

Obligacje korporacyjne, a także inne dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje zerokuponowe (obligacje z dyskontem) kupisz także na Giełdzie Papierów Wartościowych. Poza tym obligacje zawsze możesz nabyć w ramach inwestycji w fundusze inwestycyjne.

W przypadku rynku wtórnego obligacje korporacyjne możesz kupić na giełdzie Catalyst, czyli platformie należącej do GPW i BondSpot. Co ważne, Catalyst stanowi największy segment rynku obligacji w Polsce.

Natomiast skorzystanie z usług pośredników to najprostsza forma nabycia obligacji korporacyjnych. Przede wszystkim dlatego, że nie musisz posiadać konta maklerskiego, aby dokonać takiego zakupu. Wybierając ten sposób, kupujesz obligacje korporacyjne poprzez fundusz inwestycyjny bądź Autoryzowanego Doradcę Catalyst.

Obligacje można także zakupić w ramach produktów strukturyzowanych. Co to są produkty strukturyzowane? To rodzaj inwestycji, która łączy 2 elementy finansowe, czyli właśnie obligacje lub lokaty oraz instrumenty pochodne.

Jak sprzedać obligacje korporacyjne?

Z zakupem obligacji wiąże się jasno określony termin wykupu. Może on wynieść rok lub kilka, a nawet kilkadziesiąt lat. A co w przypadku, gdy chciałbyś odzyskać zainwestowany kapitał wcześniej?

Jak najbardziej masz taką możliwość. Wystarczy, że sprzedaż swoje obligacje korporacyjne. W jaki sposób?

W tym celu możesz skorzystać z giełdy obligacji Catalyst. Jeśli jednak twoich obligacji nie ma w obrocie Catalyst, zawsze możesz zawrzeć umowę cywilnoprawną o sprzedaż obligacji z innym inwestorem.

Dlaczego warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Inwestowanie w obligacje korporacyjne to atrakcyjna opcja dla wielu inwestorów. Dlaczego? Ponieważ zapewnia ona stabilność oraz określony zysk. A to jeszcze nie wszystko.

Jedną z najważniejszych zalet obligacji korporacyjnych jest możliwość generowania stałego dochodu z tytułu odsetek. Jako że emitent zobowiązuje się do regularnego wypłacania odsetek, jest to atrakcyjne rozwiązanie, jeśli zależy ci na stabilnym źródle dochodu. Jeśli zastanawiasz się, w co inwestować duże kwoty, to takie obligacje mogą być rozwiązaniem dla ciebie.

Do tego w porównaniu do akcji, ryzyko inwestycyjne związane z obligacjami korporacyjnymi jest zazwyczaj niższe. Firma emitująca obligacje zobowiązuje się do spłacenia kapitału w określonym terminie, co daje ci większą pewność zwrotu zainwestowanych środków. Poza tym oprocentowanie obligacji korporacyjnych często jest ustalane z góry, dzięki czemu możesz dokładnie oszacować swoje przyszłe dochody.

Zakup obligacje korporacyjnych to także sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Dzięki temu możesz zabezpieczyć swoje środki przed ewentualnymi wahaniami na rynku akcji czy surowców. Poza tym takie zróżnicowanie pomoże ci w osiągnięciu optymalnego poziomu ryzyka i zwrotu. Pamiętaj tylko, aby nie inwestować wszystkich swoich oszczędności. Zamiast tego zostaw sobie poduszkę finansową. Co to jest poduszka finansowa? To suma oszczędności, która pozwoli ci pokryć wszelkie niezbędne wydatki w razie nieprzewidzianych wydarzeń.

Jak już wspomnieliśmy, rynek obligacji korporacyjnych jest różnorodny pod względem ryzyka. Jako inwestor możesz wybierać spośród obligacji o różnych ratingach kredytowych – od w miarę bezpiecznych inwestycji do bardziej ryzykownych. Jak wybrać obligacje korporacyjne? To już zależy od twoich możliwości i celów inwestycyjnych.

Co ważne, wielu emitentów obligacji korporacyjnych wprowadza klauzule ochrony przed inflacją, dzięki czemu oprocentowanie takich papierów wartościowych jest dostosowywane do wskaźników inflacyjnych. To stanowi dodatkową korzyść dla inwestorów, którzy chcą chronić swoje środki przed spadkiem wartości kapitału spowodowanego przez inflację. Dlatego, jeśli zastanawiasz się, jak oszczędzać w czasie inflacji, tego typu obligacje mogą stanowić korzystne rozwiązanie.

Podsumowanie: Obligacje korporacyjne – co to jest?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, które emitowane są przez przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma pozyskuje środki, które może przeznaczyć na własne zobowiązania, rozwój, modernizację czy bieżące wydatki. Z kolei inwestor, który zakupił takie obligacje, zarabia na odsetkach, jakie są mu regularnie wypłacane.

 Natomiast, gdy upłynie termin wykupu obligacji korporacyjnych, inwestor odzyska wcześniej zainwestowany kapitał. Obligacje korporacyjne możesz kupić na rynku pierwotnym bądź wtórnym. Takie oferty znajdziesz m.in. na Giełdzie Papierów Wartościowych, na giełdzie obligacji Catalyst oraz w biurach maklerskich. Obligacje korporacyjne możesz nabyć także bezpośrednio od firmy, która je emituje. Co ważne, obligacje możesz sprzedać w dowolnym momencie poprzez Catalyst lub podpisując z nowym nabywcą umowę cywilnoprawną o sprzedaży obligacji.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!