Obligacje z dyskontem - czym są i co warto o nich wiedzieć?

Obligacje z dyskontem - czym są i co warto o nich wiedzieć?

Szukasz inwestycji, które charakteryzują się niewielkim ryzykiem i pewnym zyskiem? Jedną z interesujących opcji jest zakup obligacji z dyskontem. Polega ona na nabyciu przez inwestorów dłużnych papierów wartościowych poniżej ich nominalnej wartości. Jak to dokładnie działa i jakie są potencjalne korzyści i wyzwania związane z obligacjami dyskontowymi? Najwyższy czas przyjrzeć im się bliżej.

Obligacje z dyskontem – co to jest?

Obligacje z dyskontem to jeden z rodzajów dłużnych papierów wartościowych. Znane są one także pod nazwą obligacje zerokuponowe. Czym się one różnią od innych obligacji? Otóż obligacje z dyskontem nie są oprocentowane. Oznacza to, że jako inwestor nie będziesz otrzymywał żadnych odsetek przed terminem wykupu obligacji. Czy w takim razie zakup takich obligacji w ogóle się opłaca?

Jak najbardziej. Po prostu zysk inwestora w tym przypadku stanowi różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a jej ceną emisyjną. Mówiąc prościej, obligacje dyskontowe kupujesz za cenę niższą niż wartość nominalna. A gdy upłynie termin wykupu, odsprzedaż je właśnie po cenie nominalnej. Stąd właśnie weźmie się twój zysk.

Przyjrzyjmy się temu mechanizmowi na przykładzie. Załóżmy, że wartość nominalna danej obligacji wynosi 1000 zł. Jednak, jako że jest to obligacja dyskontowa, to możesz kupić ją już za 950 zł. Następnie czekasz aż minie termin wykupu. Wówczas obligacja sprzedawana z dyskontem zostanie od ciebie wykupiona za wartość nominalną, czyli 1000 zł. Oznacza to, że twój zysk wyniósł 50 zł.

W tym miejscu wyjaśnijmy, czym w kontekście obligacji jest dyskonto. Termin ten oznacza różnicę pomiędzy wartością nominalną a ceną emisyjną obligacji.

Obligacje z dyskontem i oprocentowaniem

Większość obligacji jest oprocentowana. Co to oznacza? Po prostu inwestorowi regularnie wypłacane są odsetki. Jednak obligacje z dyskontem nie są oprocentowane, zatem do takich wypłat nie dochodzi. 

Gdzie możesz kupić obligacje z dyskontem?

Obligacje z dyskontem emitowane są głównie przez Skarb Państwa. Dlatego też możesz spotkać się z określeniem „obligacje skarbowe z dyskontem”. Poza tym takie obligacje bywają także emitowane przez duże spółki giełdowe.

W przypadku obligacji skarbowych z dyskontem możesz nabyć obligacje:

 • dwuletnie,
 • trzyletnie,
 • czteroletnie,
 • dziesięcioletnie.

Co ważne, przy ich zakupie nie jest naliczana prowizja, co sprawia, że inwestycja w tego typu obligacje jest bardzo opłacalna.

Jeśli nie obligacje z dyskontem, to co?

Obligacje z dyskontem to tylko jedne z wielu różnych rodzajów obligacji. Jakie jeszcze dłużne papiery wartościowe możemy wyróżnić? Wszystko oczywiście zależy od kryterium, jakie przyjmiemy. Biorąc to pod uwagę, dzielimy obligacje ze względu na:

 • rodzaj emitenta: obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, obligacje komunalne,
 • miejsce emisji: obligacje krajowe, zagraniczne, europejskie,
 • oznaczenie obligatariusza: obligacje imienne, na okaziciela,
 • okres wykupu: obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, wieczyste, amortyzowane,
 • wartość nominalna: obligacje kuponowe i zerokuponowe,
 • oprocentowanie obligacji: obligacje o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu, obligacje indeksowane i zerokuponowe,
 • wartość sprzedaży: obligacje sprzedawane po cenie nominalnej, obligacje z dyskontem, obligacje z premią.

Poza tym możemy wyróżnić jeszcze inne rodzaje obligacji, takie jak obligacje zamienne, przychodowe, callable, pupilarne, strukturyzowane czy oszczędnościowe.

Dzięki takiej różnorodności każdy inwestor jest w stanie kupić rodzaj obligacji, który będzie dla niego odpowiedni.

Czy warto inwestować w obligacje z dyskontem?

Obligacje to papiery wartościowe, które przynoszą korzyści zarówno emitentowi, jak i inwestorowi. Dla emitenta wypuszczenie obligacji oznacza pozyskanie środków, które może przeznaczyć na realizację swoich celów. Z kolei inwestor zarabia na obligacjach. Albo dzięki odsetkom, albo – jak to jest w przypadku obligacji z dyskontem i bez oprocentowania - dzięki wyższej cenie wykupu obligacji w porównaniu z ceną ich zakupu. Oczywiście zysk inwestora będzie odpowiednio niższy z uwagi na tzw. podatek Belki, który wynosi 19%.

Poza tym obligacje to rodzaj stosunkowo bezpiecznej inwestycji, szczególnie gdy mówimy o obligacjach skarbowych. Pod tym względem mamy pewność, że zostaną one wykupione w przewidzianym terminie, czyli inwestor odzyska swój kapitał. W zasadzie tylko bankructwo państwa lub podobna sytuacja mogłaby sprawić, że środki zainwestowane w kapitał przepadną.

Ryzyko, z jakim jednak trzeba się liczyć w przypadku obligacji dyskontowych, dotyczy wzrostu stóp procentowych lub inflacji. W takim przypadku rzeczywisty zysk z inwestycji będzie odpowiednio mniejszy.

Z kolei po stronie zalet obligacji z dyskontem musimy zapisać ich transparentność. Pomijając ewentualny wpływ inflacji, możesz łatwo obliczyć, ile na zakupie takich obligacji zarobisz. Wystarczy, że od wartości nominalnej obligacji odejmiesz cenę jej zakupu, uwzględniają przy tym „podatek Belki” oraz prowizje związane z obsługą transakcji.

Co ważne, zakup i przechowywanie obligacji z dyskontem nie wymaga od inwestora żadnej specjalistycznej wiedzy. Z tego względu ten rodzaj inwestowania jest idealny dla początkujących.

Podsumowanie: Obligacje z dyskontem — co warto o nich wiedzieć?

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, które występują w różnych formach. Łączy je to, że stanowią one rodzaj pożyczki, dzięki której emitent obligacji pozyskuje środki na własne inwestycje, spłatę zobowiązań czy też bieżące wydatki. Z kolei inwestor, który kupuje obligacje, zarabia na odsetkach lub na różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży obligacji. Z tym drugim przypadkiem mamy do czynienia przy obligacjach dyskontowych, które nazywane są także obligacjami zerokuponowymi. Na czym polega ich wyjątkowość? Po prostu w momencie emisji są one sprzedawane po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Dodatkowo nie są one oprocentowane, czyli inwestor nie otrzymuje w trakcie ich posiadania żadnych odsetek. Zysk z takich obligacji pojawia się, gdy inwestor je sprzeda po cenie nominalnej. Pod tym względem obligacje z dyskontem charakteryzują się transparentnością oraz niewielkim ryzykiem. Szczególnie że to przede wszystkim Skarb Państwa emituje tego typu obligacje. Dlatego, jeśli szukasz w bezpiecznych inwestycji, zastanów się nad zakupem obligacji dyskontowych. 

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!