Konta Maklerskie

W Polsce działalność maklerską prowadzi kilkadziesiąt podmiotów w oparciu o zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. W 2016 roku liczba obsługiwanych rachunków inwestycyjnych przekroczyła poziom 1,4 miliona.

Biorąc pod uwagę bogaty wybór ofert w zakresie prowadzenia rachunków maklerskich, warto wiedzieć na co należy zwrócić największą uwagę, zanim podpiszemy umowę z wybranym domem lub biurem maklerskim.

 

Sprawdź najlepsze konta maklerskie

Recenzje rachunków maklerskich

Przeanalizowaliśmy najpopularniejsze i najlepsze konta inwestycyjne w Polsce. Postaraliśmy się obiektywnie opisać najważniejsze cechy tych rachunków i ocenić je abyś mógł wybrać najkorzystniejszą ofertę dla siebie. Poniżej prezentujemy wszystkie opisane przez nas rachunki:

Rachunek Maklerski - Czym jest i kto może z niego korzystać?

Stanowi warunek konieczny, aby móc nabywać, zbywać i posiadać akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego, czyli giełdowego. W najprostszym ujęciu, rachunek maklerski (nazywany także inwestycyjnym lub brokerskim) to rodzaj indywidualnego konta Klienta w biurze maklerskim, służący do przechowywania i obracania papierami wartościowymi i innym instrumentami finansowymi.

Posiadaczem rachunku inwestycyjnego może być zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot prawny. W przypadku osób fizycznych rachunek może być prowadzony tylko i wyłącznie na rzecz osoby pełnoletniej posiadającej ważny dokument tożsamości. Co ciekawe, w procesie zakładania rachunku maklerskiego stosuje się także ankiety, które pozwalają określić wiedzę i doświadczenie przyszłego inwestora, aby ocenić stopień jego świadomości ryzyka.

Zanim wybierzesz

Działające na polskim rynku domy i biura maklerskie starają się dostarczać swoim Klientom oferty dedykowane zarówno początkującym, jak i zaawansowanym inwestorom. Zazwyczaj już na wstępie do oferty możemy znaleźć informacje o tym, dla jakiego typu Klienta przeznaczony jest dany rachunek inwestycyjny.

Biorąc pod uwagę fakt, że prezentacja kont maklerskich stanowi zabieg marketingowy, wybór własnego konta należy rozpocząć od lektury Tabeli Opłat i Prowizji. Dokument ten można odnaleźć w każdym oddziale domu maklerskiego, a także na stronie www.

Przygotowując się do wyboru własnego rachunku inwestycyjnego, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • koszt założenia rachunku,
 • koszt prowadzenia rachunku,
 • wysokość prowizji od transakcji (tzw. prowizje maklerskie),
 • koszt realizacji przelewów na rachunek bankowy,
 • wysokość opłat za przechowywanie papierów wartościowych,
 • koszt przeglądu notowań w czasie rzeczywistym,
 • wysokość opłat za dostęp do dodatkowych systemów i programów.

Warto również zwrócić uwagę na dostępność dodatkowych produktów i usług, takich jak doradztwo inwestycyjne, kursy i szkolenia giełdowe, czy też dostęp do profesjonalnych narzędzi analizy technicznej.

Porównanie Rachunków Maklerskich - Jak wybrać?

Mając do wyboru kilkadziesiąt różnych domów i biur maklerskich umożliwiających prowadzenie rachunku inwestycyjnego, łatwo zagubić się w gąszczu kolejnych ofert. Oczywistym jest, że najwięcej różnic można odnaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji, chociaż ich analiza do najprostszych i najprzyjemniejszych z całą pewnością nie należy.

Poza podstawowymi różnicami w zakresie opłat i prowizji, rozbieżności w ofertach mogą dotyczyć także:

 • dostępu do rynków inwestycyjnych – o ile inwestycje na polskim rynku to standard, tak inwestowanie na zagranicznych giełdach w wielu przypadkach może być niedostępne lub ograniczone do kilku wybranych giełd papierów wartościowych. Dodatkowo część domów maklerskich umożliwia inwestowanie na rynku pozagiełdowym, który stanowi alternatywę dla GPW;
 • sposób realizacji zleceń – obecnie większość domów maklerskich umożliwia swoim Klientom składanie zleceń poprzez Internet, telefon lub osobiście w oddziale. W zależności od wybranego sposobu, różnice widoczne są także w wysokości pobieranych prowizji;
 • platform transakcyjnych i programów notowań giełdowych – coraz częściej stosowane są innowacyjne rozwiązania, które zapewniają prostą i przejrzystą obsługę zleceń, a także prezentację notowań i analiz giełdowych. Część domów maklerskich stosuje programy renomowanych firm (np. Statica), inne stawiają na dedykowane systemy przeznaczone tylko i wyłącznie dla ich Klientów;
 • dodatkowe usługi i produkty – takie jak doradztwo inwestycyjne i szkolenia, a także możliwość uruchomienia konta IKE czy też dostęp do rynku walutowego (Forex).

Podsumowując, wybór odpowiedniego konta maklerskiego wymaga przeanalizowania co najmniej kilku ofert. Jeżeli nie mamy czasu na lekturę kolejnych Tabel Opłat i Prowizji, najlepiej skorzystać z rankingu kont maklerskich. Pamiętajmy jednak o tym, że ostateczną decyzję należy podejmować przede wszystkim przez pryzmat własnych potrzeb i możliwości. 

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.