Obligacje indeksowane inflacją - co to jest, jak działają, czy warto?

Obligacje indeksowane inflacją - co to jest, jak działają, czy warto?

Zastanawiasz się, na co przeznaczyć oszczędności? Jedną z dostępnych opcji jest zakup różnego rodzaju obligacji. Dziś zajmiemy się obligacjami indeksowanymi inflacją. Przyjrzyjmy się zatem, które obligacje skarbowe są indeksowane inflacją i gdzie można je kupić.

Co to są obligacje indeksowane inflacją?

Zadajesz sobie pytanie, co będzie lepsze: obligacje czy lokata? Zacznijmy od tego, czym są obligacje. Obligacje to rodzaj dłużnych papierów wartościowych. Emitent emituje obligacje, aby pozyskać kapitał. Z kolei nabywca obligacji kupuje je, aby zarobić na zwrocie kapitału powiększonym o odsetki. Obligacje indeksowane inflacją są jednym z rodzajów właśnie takich papierów wartościowych. Czym dokładnie są takie obligacje inflacyjne?

Obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji charakteryzują się tym, że ostateczny zysk z takich obligacji zależy od poziomu inflacji. Oznacza to, że na ich wartość wpływa dynamika zmian cen dóbr i usług konsumpcyjnych.

Tego typu papiery wartościowe emitowane są przede wszystkim przez Skarb Państwa, dlatego często określa się je jako „obligacje skarbowe indeksowane inflacją” czy też „obligacje państwowe indeksowane inflacją”. Niemniej jednak przedsiębiorstwa prywatne czy instytucje finansowe również mogą wypuszczać papiery wartościowe tego typu, choć rzadko można w nie zainwestować.

Obligacje indeksowane inflacją – jak działają?

Kupując obligacje skarbowe, niejako pożyczasz rządowi pieniądze. W zamian za to w przyszłości otrzymasz włożony w papiery wartościowe kapitał powiększony o odsetki. Tego typu oszczędzanie uważane jest za bezpiecznie, ponieważ państwa rzadko bankrutują. A to przekłada się na pewny zysk z inwestycji. Pozostaje zatem pytanie, jak duży będzie to zysk.

W przypadku obligacji skarbowych indeksowanych wskaźnikiem inflacji kwota nominalna, od której naliczane są odsetki, jest korygowana o stawkę inflacyjną. Dzięki temu, gdy inflacja wzrasta, rosną również zyski z takich obligacji. W ten sposób środki, jakie zainwestowałeś w obligacje, są chronione przed utratą wartości. 

Dla porządku przypomnijmy, że odsetki od obligacji mogą być wypłacane co jakiś czas lub w całości, gdy upłynie termin wykupu obligacji.

Co ważne, w przypadku obligacji skarbowych indeksowanych wskaźnikiem inflacji oprocentowanie w pierwszym okresie jest ustalone w Liście emisyjnym. Z kolei od drugiego okresu odsetkowego oprocentowanie to ustalane jest na podstawie sumy inflacji i marży odsetkowej. Oznacza to, że np. w przypadku obligacji czteroletnich indeksowanych inflacją będziemy mieć 4 okresy odsetkowe.

Załóżmy, że chcesz zainwestować w obligacje indeksowane inflacją. Jak możesz obliczyć, ile na nich zyskasz? W przypadku obligacji indeksowanych inflacją możesz w tym celu wykorzystać specjalny kalkulator, który dostępny jest na wielu stronach w internecie.

Gdzie i jak kupić obligacje indeksowane inflacją?

W przypadku obligacji skarbu państwa indeksowanych inflacją wyróżniamy:

  • obligacje 4-letnie COI indeksowane inflacją,
  • obligacje 6-letnie ROS indeksowane inflacją,
  • obligacje 10-letnie EDO indeksowane inflacją,
  • obligacje 12-letnie ROD indeksowane inflacją.

A gdzie możesz kupić obligacje indeksowane inflacją? Przede wszystkim są one dostępne w dwóch bankach w Polsce: PKO BP oraz Pekao SA. W obu przypadkach obligacje skarbowe indeksowane do inflacji możesz kupić osobiście w placówkach stacjonarnych tych banków, poprzez bankowość elektroniczną, lub telefonicznie, a także poprzez konto maklerskie. Poza tym w banku Pekao obligacje możesz kupić przez aplikację mobilną PeoPay.

Co ważne, w przypadku dłużnych papierów wartościowych możesz zdecydować się także na założenie konta IKE – Obligacje, w którego ramach możesz kupić 4-letnie obligacje indeksowane inflacją (COI) oraz:

  • oszczędnościowe obligacje roczne o oprocentowaniu zmiennym ROR,
  • oszczędnościowe obligacje 2-letnie o oprocentowaniu zmiennym DOR,
  • oszczędnościowe obligacje 3-letnie o oprocentowaniu stałym TOS,
  • oszczędnościowe emerytalne obligacje 10-letnie (EDO).

Dodajmy, że konto IKE-Obligacje to rodzaj konta emerytalnego, które prowadzone jest przez PKO Bank Polski. Pozwala ono na zakup jednego lub kilku rodzajów z wyżej wymienionych obligacji skarbowych.

Obligacje indeksowane inflacją — czy warto?

Zastanawiasz się, czy warto inwestować w obligacje indeksowane inflacją? Zwróć uwagę na następujące czynniki.

Przede wszystkim, aby faktycznie zyskać na obligacjach detalicznych indeksowanych inflacją, warto dobrze rozumieć, jak działa sama inflacja oraz jak taka indeksacja wpływa na twoją inwestycją. Dzięki temu będziesz wiedział, kiedy najlepiej kupować obligacje indeksowane inflacją.

Poza tym zakup obligacji to inwestycja długoterminowa. Musisz zatem zastanowić się, czy jesteś w stanie zamrozić część oszczędności, jakie zamierzasz przeznaczyć na zakup obligacji. Do tego dopasuj też rodzaj obligacji, które nabędziesz, wybierając te 4, 6, 10 bądź 12-letnie.

Pamiętaj także, że na indeksację wpływ ma nie tylko wzrost inflacji, ale i jej spadek. W tym drugim przypadku indeksacja oprocentowania będzie odpowiednio niższa.

Ponadto patrząc na zyski, jakie możesz otrzymać, kupując obligację indeksowaną inflacją, weź pod uwagę podatek od zysków kapitałowych, który będziesz musiał zapłacić.

Podsumowanie: Obligacje indeksowane inflacją — czy to się opłaca?

Obligacje indeksowane inflacją to dłużne papiery wartościowe, których wartość korygowana jest w zależności od bieżącego wskaźnika spadku wartości pieniądza. Dzięki temu zainwestowany w takie obligacje kapitał jest zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem rosnącej inflacji. Decydując się obligacje indeksowane inflacją, możesz wybrać papiery wartościowe o terminie wykupu czteroletnim, sześcioletnim, dziesięcioletnim oraz dwunastoletnim. Które z nich będą najlepsze? To już zależy od tego, na jak długo możesz zamrozić kapitał, który chcesz przeznaczyć na zakup obligacji oraz przewidywań dotyczących tego, jak inflacja będzie zachowywała się w najbliższych latach. Niemniej, jednak jeśli zastanawiasz się, w co inwestować w czasie inflacji, tego typu obligacje będą sensowym rozwiązaniem. Szczególnie jeśli nie wiesz, jak inwestować na giełdzie czy jak wygląda inwestowanie w fundusze.

Źródła:

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!