Ranking kont maklerskich - maj 2024

Ranking kont maklerskich - maj 2024

Ostatnia aktualizacja:

Wybór odpowiedniego konta maklerskiego powinien być poprzedzony porównaniem wielu ofert dostępnych na rynku. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku wybór sprawdzonego i rzetelnego biura maklerskiego, wysokość poszczególnych opłat i prowizji wpływających na realny koszt inwestycji, a także indywidualne potrzeby w zakresie inwestowania.

Prezentujemy aktualny ranking kont maklerskich. Porównanie pomoże Ci wybrać najlepszy rachunek w kilka minut, zapraszamy Cię do lektury!

Najnowszy ranking kont maklerskich

Więcej o rankingu Zgłoś błąd
Konto
0 zł
Akcje
0%
Kontrakty terminowe
kontrakty CFD
Fundusze ETF
0%
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Tak

Nowość! Akcje Ułamkowe, czyli możliwość zakupu części akcji notowanej spółki.

Cechy konta
 • możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych (16 giełd)
 • dostęp do 4000 instrumentów CFD oraz akcji i ETF-ów
 • bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym
 • profesjonalna platforma transakcyjna (www, aplikacja mobilna, desktop)
 • ochrona przed ujemnym saldem
 • możliwość założenia bezpłatnego konta demonstracyjnego i przetestowanie oferty bez ryzyka
 • możliwość składania zleceń poza godzinami handlu
 • dostęp do akcji ułamkowych
Aplikacja mobilna Tak
Promocje

Nowość! Akcje Ułamkowe, czyli możliwość zakupu części akcji notowanej spółki.

Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

W przypadku braku zrealizowania przynajmniej 1 transakcji w ciągu 365 dni naliczana jest opłata w wysokości 10 EUR.
Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

0 zł

Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

Tak

Akcje
 • 0% dla miesięcznego obrotu do 100 000 euro
 • 0,20%, min. 10 euro dla miesięcznego obrotu większego niż 100 000 euro
Fundusze ETF
 • 0% dla miesięcznego obrotu do 100 000 euro
 • 0,20%, min. 10 euro dla miesięcznego obrotu większego niż 100 000 euro
Obligacje

Dostępne kontrakty CFD na obligacje USA

Kontrakty terminowe na indeksy

CFD na indeksy (koszty uzależnione od wybranego instrumentu)

Kontrakty terminowe na akcje

CFD na akcje (koszty uzależnione od wybranego instrumentu)

Kontrakty terminowe na waluty

CFD na waluty (koszty uzależnione od wybranego instrumentu)

Kontrakty terminowe na obligacje

CFD na obligacje (koszty uzależnione od wybranego instrumentu)

Opcje

brak

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

brak

Rynki zagraniczne

16 głównych giełd na świecie

Akcje
 • 0% dla miesięcznego obrotu do 100 000 euro
 • 0,20%, min. 10 euro dla miesięcznego obrotu większego niż 100 000 euro
Fundusze ETF
 • 0% dla miesięcznego obrotu do 100 000 euro
 • 0,20%, min. 10 euro dla miesięcznego obrotu większego niż 100 000 euro
Dostępne instrumenty finansowe

Akcje, fundusze ETF, kontrakty CFD na indeksy, akcje, waluty, kryptowaluty

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

brak

Pełny arkusz zleceń

brak

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKE Nie
Forex Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Tak

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweul. Prosta 67, 00-838 Warszawa
Telefon+48 22 2019570
NIP527-244-39-55
Ukryj szczegóły
Konto
0 zł
Akcje
0,12%
Kontrakty terminowe
brak
Fundusze ETF
0,12%
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Tak
Cechy konta
 • dostęp do ponad 70 tysięcy instrumentów finansowych
 • brak opłat za nieaktywność
 • wolne środki objęte oprocentowaniem
 • aż trzy platformy inwestycyjne do wyboru
 • depozyt objęty zabezpieczeniem przez Duński Fundusz Gwarancyjny w kwocie do 100 tysięcy EUR
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

0 zł

Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

brak danych

Akcje

0,12%, min. 10 zł

Fundusze ETF

0,12%, min. 10 zł

Obligacje

0,12%, min. 10 zł

Kontrakty terminowe na indeksy

brak

Kontrakty terminowe na akcje

brak

Kontrakty terminowe na waluty

brak

Kontrakty terminowe na obligacje

brak

Opcje

brak

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

brak

Rynki zagraniczne

20 giełd na świecie

Akcje

0,08%, min. 1 USD / 3 EUR / 3 GBP

Fundusze ETF

0,08%, min. 1 USD / 3 EUR / 3 GBP

Dostępne instrumenty finansowe

Akcje, fundusze ETF, kontakty terminowe, opcje, obligacje, waluty, kontrakty CFD na indeksy i akcje, surowce, kryptowaluty, fundusze inwestycyjne

 

1 najlepsza oferta

30 zł (GPW)

5 najlepsza ofert

218 zł (GPW)

Pełny arkusz zleceń

brak

Dostęp do rynku NewConnect

Nie

Możliwość założenia IKE Nie
Forex Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Saxo Bank nie dostarcza PIT-8C, ale przygotowuje i wysyła swoim klientom kompletny raport. Na jego podstawie bez problemu można uzupełnić wszystkie konieczne do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym dokumenty.

Formularz W-8BEN

Tak

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresowePhilip Heymans Alle 15 2900 Hellerup Dania
Telefon+48 222 630 733
Ukryj szczegóły
Konto
0 zł
Akcje
0,19%
Kontrakty terminowe
kontrakty CFD
Fundusze ETF
Nie
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Tak
Cechy konta
 • ponad 20 lat doświadczenia,
 • regulacja KNF
 • rozbudowana aplikacja mobilna
 • wsparcie doradców
 • duża oferta szkoleń
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

W przypadku braku zrealizowania przynajmniej 1 transakcji w ciągu 365 dni lub utrzymania otwartej pozycji na Rachunku Pieniężnym naliczana jest opłata w wysokości 9 zł.
Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

0 zł / 20 zł

Prowizja za drugą i kolejne wypłaty zlecone w danym miesiącu kalendarzowym na kwoty niższe niż 200 zł wynosi 20 zł.
Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

brak

Akcje

0,19%, min. 5 zł

Fundusze ETF

CFD na ETF-y

Obligacje

brak

Kontrakty terminowe na indeksy

CFD na indeksy

Kontrakty terminowe na akcje

CFD na akcje

Kontrakty terminowe na waluty

CFD na waluty

Kontrakty terminowe na obligacje

brak

Opcje

brak

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

brak

Rynki zagraniczne

11 głównych giełd na świecie

Akcje
 • 0% dla kont prowadzonych w PLN i EUR
 • 0,29% dla kont prowadzonych w USD
Fundusze ETF
 • 0% dla kont prowadzonych w PLN i EUR
 • 0,29% dla kont prowadzonych w USD
Dostępne instrumenty finansowe

Akcje, fundusze ETF, kontrakty CFD na indeksy, akcje, waluty, kryptowaluty

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

brak

Pełny arkusz zleceń

brak

Dostęp do rynku NewConnect

Nie

Możliwość założenia IKE Nie
Forex Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Tak

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Telefon+ 48 22 27 66 280
NIP526-275-91-31
Ukryj szczegóły
Konto
0 / 50 zł
Akcje
0,39%
Kontrakty terminowe
Tak
Fundusze ETF
0,39%
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Tak
Cechy konta
 • możliwość inwestowania na GPW bez konieczności zakładania dodatkowego rachunku
 • prosty i intuicyjny serwis transakcyjny
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł (50 złotych, w przypadku gdy Klient nie wskazał adresu email lub nie wyraził zgody na elektroniczną komunikację)

Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

0 zł

Przechowywanie papierów wartościowych

Przechowywanie krajowych papierów wartościowych:

Opłata w wysokości podwójnej opłaty pobranej przez KDPW od mDM z tytułu prowadzenia depozytu papierów wartościowych zapisanych na rachunku.Nie jest pobierana jeżeli:

 • wartość prowizji maklerskiej netto, zapłaconej przez Klienta z tytułu obrotu na rachunku w danym kwartale kalendarzowym jest wyższa od naliczonej za ten kwartał opłaty podstawowej za depozyt papierów wartościowych,
 • wartość papierów wartościowych na rachunku przekracza 500 000 złotych.

Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych:

0,15% - opłata półroczna podstawowa, pobierana w pierwszym miesiącu następnego półrocza kalendarzowego, jeśli wartość papierów wartościowych na rachunku przekracza 10 000 zł.

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

Tak

Akcje

0,39%, min. 5 zł

Fundusze ETF

0,39%, min. 3 zł

Obligacje

0,19%, min. 5 zł

Kontrakty terminowe na indeksy

9 zł

Kontrakty terminowe na akcje

2,90 zł

Kontrakty terminowe na waluty

2,90 zł

Kontrakty terminowe na obligacje

2,90 zł

Opcje

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

25% wartości kupna lub sprzedaży

Rynki zagraniczne

USA, UK, DE

Akcje

0,29%, min. 19 zł

Fundusze ETF

0,29%, min. 19 zł

Dostępne instrumenty finansowe

Akcje i fundusze ETF

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

uwarunkowana obrotami na rachunku:

 • do 100 000 zł – 108,24 zł miesięcznie,
 • od 100 000, 01 zł do 200 000 zł – 81,18 zł (-25%) miesięcznie,
 • od 200 000, 01 zł do 300 000 zł – 54,12 zł (-50%) miesięcznie,
 • od 300 000, 01 zł do 400 000 zł – 27,06 zł (-75%) miesięcznie,
 • powyżej 400 000 zł – 0 zł. 
Pełny arkusz zleceń

brak

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKE Tak
Forex Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Nie

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Telefon801 300 800
NIP526-021-50-88
Ukryj szczegóły
Konto
0 zł
Akcje
0,38%
Kontrakty terminowe
Tak
Fundusze ETF
0,25%
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Tak

Obniżone prowizje za kontrakty walutowe - 0,20 zł za 1 kontrakt, fundusze ETF - 0,25% (min. 5 PLN), kontrakty terminowe (daytrading) - 6 zł.

Cechy konta
 • możliwość inwestowania na polskim rynku, a także na rynkach zagranicznych
 • możliwość założenia konta IKE
 • bossa.pl - dedykowany system transakcyjny z dostępem przez przeglądarki internetowe
Aplikacja mobilna Tak
Promocje

Obniżone prowizje za kontrakty walutowe - 0,20 zł za 1 kontrakt, fundusze ETF - 0,25% (min. 5 PLN), kontrakty terminowe (daytrading) - 6 zł.

Opłata za otwarcie konta

0 zł (wymagana jest wpłata na poziomie co najmniej 1000 złotych w celu aktywowania rachunku)

Miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - pakiet Żółty,
 • 19 zł w pakiet Zielony1 (za darmo przy obrotach na poziomie min. 10 tys. miesięcznie),
 • 45 zł w pakiet Zielony1+ (za darmo przy obrotach na poziomie min. 20 tys. miesięcznie),
 • 95 zł w pakiet Zielony5 (za darmo przy obrotach na poziomie min. 50 tys. miesięcznie),
 • 149 zł w pakiet Zielony5+ (za darmo przy obrotach na poziomie min. 70 tys. miesięcznie),
 • 285 zł w pakiet ZielonyMax (za darmo przy obrotach na poziomie min. 140 tys. miesięcznie).
Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta
 • 0 zł za przelew na rachunek prowadzony w BOŚ Bank S.A.;
 • 0 zł za przelewy internetowe na rachunek prowadzony w innym banku, na kwotę powyżej 500 zł (za przelewy poniżej 500 zł pobierana jest opłata w wysokości 1 zł).
Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł dla portfela o wartości do 1 000 000 zł

Opłata jest negocjowana dla dla portfela o wartości powyżej 1 000 000 zł (opłata nie jest pobierana, jeżeli w danym kwartale zawarto transakcje o wartości nie mniejszej niż 50% wartości portfela).

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

Tak

Akcje

0,38%, min. 5 zł

Fundusze ETF
 • 0,25%, min. 5 zł - w ramach promocji na wybrane fundusze
 • 0,38%, min. 5 zł - standardowa stawka
Obligacje

0,19% min. 3 zł 

Kontrakty terminowe na indeksy

9,90 zł (8,50 zł od obrotu 10szt. / miesiąc)

Kontrakty terminowe na akcje

3 zł

Kontrakty terminowe na waluty

W promocji - 0,20 zł

Kontrakty terminowe na obligacje

5 zł

Opcje

2,0% wartości premii (min. 1,50 zł, max. 9 zł) od jednej opcji

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

0,15% (min. 5 zł) - akcje  i 6 zł kontrakty

Rynki zagraniczne

8 giełd na świecie

Akcje

USA:

 • 0,29% wartości zlecenia, min.  5 PLN / 1,25 USD - stawka promocyjna do 8 grudnia 2023
 • 0,29% wartości zlecenia, min. 14 PLN / 4 USD - stawka standardowa

Niemcy, Wielka Brytania:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 14 PLN / 4 USD - stawka standardowa

Francja, Holandia, Belgia:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 19 PLN / 5 EUR / 5 USD / 5 GBP

Szwajcaria:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP

Kanada:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD/ 32 GBP
Fundusze ETF

USA:

 • 0,29% wartości zlecenia, min.  5 PLN / 1,25 USD - stawka promocyjna do 8 grudnia 2023
 • 0,29% wartości zlecenia, min. 14 PLN / 4 USD - stawka standardowa

Niemcy, Wielka Brytania:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 14 PLN / 4 USD - stawka standardowa

Francja, Holandia, Belgia:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 19 PLN / 5 EUR / 5 USD / 5 GBP

Szwajcaria:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP

Kanada:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD/ 32 GBP
Dostępne instrumenty finansowe

Akcje, ETF-y

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

0 zł (dostępne tylko z pakietami Zielony5 oraz Zielony5+)

Pełny arkusz zleceń

0 zł (dostępny tylko z pakietem ZielonyMax)

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKE Tak
Forex Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Tak

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
Telefon801 104 104 lub +48 22 50 43 104
NIP526-102-68-28
Ukryj szczegóły
Konto
0 zł
Akcje
0,37%
Kontrakty terminowe
Tak
Fundusze ETF
0,37%
Rynki zagraniczne
Nie
Forex
Nie
Cechy konta
 • dwa warianty konta do wyboru - Elastyczne i Aktywne
 • nowoczesny Moduł Makler obsługiwany z poziomu bankowości internetowej
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta
 • 0 zł za przelew krajowe na rachunek prowadzony w dowolnym polskim banku
 • 5 zł za przelew europejski na rachunek prowadzony w banku polskim lub zagranicznym
 • 40 zł za realizację pozostałych przelewów walutowych
Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

Tak

Akcje

0,37%, min. 6 zł

Fundusze ETF

0,37%, min. 6 zł

Obligacje
 • 0,20%, min. 6 zł - obligacje skarbowe
 • 0,37%, min. 6 zł - pozostałe obligacji
Kontrakty terminowe na indeksy

9 zł

Kontrakty terminowe na akcje

3 zł

Kontrakty terminowe na waluty

0,50 zł

Kontrakty terminowe na obligacje

9 zł

Opcje

2,5% wartości transakcji (minimum 1,50 zł i maksymalnie 12 zł od jednej opcji)

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

6 zł za kontrakt

Rynki zagraniczne

brak

Akcje

brak

Fundusze ETF

brak

Dostępne instrumenty finansowe

brak

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

88 zł

Pełny arkusz zleceń

174 zł (dostępne tylko z Kontem Maklerskim Aktywnym)

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKE Tak
Forex Nie
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Nie

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Telefon+48 32 357 00 69 lub 801 222 222
NIP634-013-54-75
Ukryj szczegóły
Konto
60 zł
Akcje
0,39%
Kontrakty terminowe
Tak
Fundusze ETF
Tak
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Nie
Cechy konta
 • dostęp do zagranicznych giełd
 • bardzo duża sieć Punktów Usług Maklerskich i Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

60 zł

Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

0 zł

Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł do wartości 1 mln zł

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

Brak danych

Akcje

0,39%, min. 5 zł

Fundusze ETF

0,39%, min. 5 zł

Obligacje

0,20%, min. 5 zł

Kontrakty terminowe na indeksy

8,5 zł

Kontrakty terminowe na akcje

2 zł

Kontrakty terminowe na waluty

0,85 zł

Kontrakty terminowe na obligacje

Brak

Opcje

2%, min. 1,50 zł, maks. 8,50 zł

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

Tak, zwrot zapłaconej prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji w wysokości maksymalnie 4,00 zł od każdego kontraktu.

Rynki zagraniczne

16 głównych giełd na świecie

Akcje

0,28%, min. 38 zł

Fundusze ETF

0,28%, min. 38 zł

Dostępne instrumenty finansowe

akcje, obligacje, ETF

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

108,24 zł

Pełny arkusz zleceń

214,02 zł

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKE Tak
Forex Nie
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Tak

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Telefon800 302 302
NIP525-000-77-38
Ukryj szczegóły
Konto
0 zł
Akcje
0,40%
Kontrakty terminowe
Tak
Fundusze ETF
od 0,05%
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Tak
Cechy konta
 • dostęp do ponad 50 rynków inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji;
 • 9 lat doświadczenia, 50 milionów EUR kapitału zakładowego
 • możliwość inwestowania w ponad 150 000 instrumentów finansowych (Akcje, Obligacje, Waluty, Fundusze ETF, Transakcje terminowe, Opcje, Metale);
 • licencje wydane przez dwa organy europejskie (MFSA oraz CYSEC), jak również FCA w Wielkiej Brytanii oraz SFC w Hong Kongu
 • rachunek obsługiwany w 16 walutach;
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

30 EUR lub równowartość w innej walucie

Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

brak danych

Akcje
 • 0,4% na GPW
 • 0,05% na rynku europejskim
 • od 0,02 USD na rynku amerykańskim
 • 0,02% na rynku azjatyckim
Fundusze ETF

od 0,05%

Obligacje

Obligacje rządowe i prywatne

Kontrakty terminowe na indeksy

Dostęp do ponad 30 rynków kontraktów terminowych

Kontrakty terminowe na akcje

Dostęp do ponad 50 par walutowych

Kontrakty terminowe na waluty

Dostęp do ponad 30 rynków kontraktów terminowych

Kontrakty terminowe na obligacje

Dostęp do ponad 30 rynków kontraktów terminowych

Opcje

Dostęp do ponad 6000 opcji opartych o powszechne aktywa  

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

pobierana jest standardowa prowizja

Rynki zagraniczne

Ponad 50 giełd

Akcje
 • USA - 0,02% / akcja, min. 1 USD
 • UK - 0,05%, min. 1 GBP
 • DE - 0,05%, min. 1 EUR
Fundusze ETF
 • USA - 0,02% / akcja, min. 1 USD
 • UK - 0,05%, min. 1 GBP
 • DE - 0,05%, min. 1 EUR
Dostępne instrumenty finansowe

Akcje, fundusze ETF, kontrakty CFD na indeksy, akcje, waluty

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

brak

Pełny arkusz zleceń

brak

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKE Nie
Forex Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Nie

Formularz W-8BEN

Nie

Edukacja / szkolenia Nie
Dane adresowe28 October Avenue, 365 Vashiotis Seafront Building, 3107, Limassol, Cypr
Telefon+357 2534 2627
Ukryj szczegóły
9Konta, promocje i opinie w Santander Bank Polska
Szczegóły rachunku

Konto możesz otworzyć przez
internet na stronie banku

Konto
0 zł
Akcje
0,39%
Kontrakty terminowe
Tak
Fundusze ETF
0,39%
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Tak
Cechy konta
 • możliwość uruchomienia konta IKE
 • możliwość inwestowania na rynku Forex
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta
 • 0 zł za przelew krajowe na rachunek prowadzony Santander Bank Polska
 • 0,50 zł za przelew internetowe na rachunek prowadzony w innym banku polskim
 • 8 zł za realizację przelewów na rachunek prowadzony w innym banku, na podstawie dyspozycji złożonej osobiście lub telefonicznie
Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł jeżeli:

 • wartość portfela instrumentów finansowych na rachunku klienta nie przekracza 500 000 zł,
 • wartość portfela instrumentów finansowych na rachunku klienta wynosi co najmniej 500 000 zł i miesięczna wartość obrotu osiągnie co najmniej 10% wartości portfela,
 • w przypadku rejestrów zagranicznych, miesięczna wartość obrotu liczona dla danej waluty osiągnie co najmniej 20% wartości instrumentów finansowych kwotowanych w danej walucie. 

W przypadku braku spełnienia powyższych kryteriów, naliczana jest opłata:

 • 0,0015% dla akcji i innych instrumentów finansowych,
 • 0,00018% dla obligacji emitowanych przez Skarb Państwa
 • 0,005% - papiery dłużne w rejestrach zagranicznych,
 • 0,01% - inne niż papiery dłużne w rejestrach zagranicznych.
Możliwość negocjacji wysokości prowizji

Tak

Akcje

0,39%, min. 5 zł

Fundusze ETF

0,39%, min. 5 zł

Obligacje

0,19%, min. 5 zł

Kontrakty terminowe na indeksy

9 zł

Kontrakty terminowe na akcje

3 zł

Kontrakty terminowe na waluty

0,30 zł

Kontrakty terminowe na obligacje

5 zł

Opcje

2% wartości transakcji (minimum 1,50 zł i maksymalnie 9 zł od jednej opcji)

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)
 • akcje - 0,25%
 • 6 zł za kontrakt
Rynki zagraniczne

Kilka giełd na świecie

Akcje

0,39%, min. 12 EUR / 12 GBP / 12 USD

Fundusze ETF

0,39%, min. 12 EUR / 12 GBP / 12 USD

Dostępne instrumenty finansowe

Akcje i fundusze ETF

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

89 zł lub 0 zł, jeżeli wartość obrotu na rachunkach klienta w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów terminowych

Pełny arkusz zleceń

175 zł lub 86 zł, jeżeli wartość obrotu na rachunkach klienta w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów terminowych

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKE Tak
Forex Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Nie

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweAl. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Telefon1 9999 lub +48 61 81 1 9999
NIP896-000-56-73
Ukryj szczegóły
10Konta, promocje i opinie w Domu Maklerskim Noble Securities

Rachunek Maklerski Premium w Domu Maklerskim Noble Securities

Konto
0 zł
Akcje
0,38%
Kontrakty terminowe
Tak
Fundusze ETF
0,38%
Rynki zagraniczne
Nie
Forex
Nie

Promocyjna prowizja na certyfikaty Beta ETF TBSP: 0,1%, min 4 zł i akcje: 0,19%, min 5 zł; obligacje: 0,15%, min 5 zł na kontach IKE i IKZE. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

Cechy konta
 • możliwość inwestowania na GPW w akcje, kontrakty i obligacje
 • możlwość założenia konta IKE i IKZE
 • brak dostępu do rynku zagranicznego
Aplikacja mobilna Tak
Promocje

Promocyjna prowizja na certyfikaty Beta ETF TBSP: 0,1%, min 4 zł i akcje: 0,19%, min 5 zł; obligacje: 0,15%, min 5 zł na kontach IKE i IKZE. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

3 zł

Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł, jeśli wartość portfela nie przekracza 1 mln zł, w pozostałych przypadkach wysokość:

 • akcje: 0,00033%
 • obligacje Skarbu Państwa: 0,00018%
Możliwość negocjacji wysokości prowizji

Tak

Akcje

0,38%, min. 10 zł

Fundusze ETF

0,38%, min. 10 zł

Obligacje

0,2%, min. 5 zł

Kontrakty terminowe na indeksy

9 zł

Kontrakty terminowe na akcje

3 zł

Kontrakty terminowe na waluty

0,40 zł

Kontrakty terminowe na obligacje

brak

Opcje

2% wartości transakcji, min. 2 zł, maks. 12 zł od jednej opcji

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)
 • akcje: 0,25% wartości transakcji, min. 10 zł
 • kontrakty terminowe na indeksy: 7 zł za kontrakt  
Rynki zagraniczne

Brak

Akcje

Brak

Fundusze ETF

Brak

Dostępne instrumenty finansowe

Brak

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

108,24 zł 

0 zł przy obrocie miesięcznym min. 100 tys. zł / min. 100 szt. kontraktów na WIG20 / min. 200 szt.

Pełny arkusz zleceń

214,02 zł 

0 zł przy obrocie miesięcznym min. 250 tys. zł / min. 250 szt. kontraktów na WIG20 / min. 500 szt. innych kontraktów

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKE Tak
Forex Nie
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Nie

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweRondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa Budynek The Warsaw HUB, 8 piętro
Telefon+48 12 422 31 00
NIP6760108427
Ukryj szczegóły
11Konta, promocje i opinie w Alior Banku
Szczegóły rachunku

Konto możesz otworzyć przez
internet na stronie banku

Konto
0 zł
Akcje
0,38%
Kontrakty terminowe
Tak
Fundusze ETF
0,38%
Rynki zagraniczne
Tak
Forex
Tak
Cechy konta
 • możliwość inwestowania na polskim rynku pierwotnym i wtórnym, a także na rynkach zagranicznych;
 • notowania mobilne i online.
 • forex
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta
 • 0 zł za przelew na rachunek prowadzony w ramach Alior Bank S.A.;
 • 0 zł za przelewy internetowe na rachunek prowadzony w innym banku.
Przechowywanie papierów wartościowych
 • Opłata miesięczna w wysokości 0,00033% wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku, wg stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1 000 000 złotych. 
 • Opłata nie jest pobierana od Klientów, którzy w ciągu miesiąca kalendarzowego zawarli transakcje o wartości co najmniej 20% depozytu.
Możliwość negocjacji wysokości prowizji

tak

Akcje

Ustalana według wartości obrotów:

 • od 0,01 zł do 300 000,00 zł – 0,38% (min. 3 zł)
 • od 300 000,00 zł do 1 000 000,00 zł – 0,34% (min. 3 zł)
 • powyżej 1 000 000,00 zł – 0,24% (min. 3 zł)
Fundusze ETF

0,38%, min. 3 zł

Obligacje

0,19%, min. 3 zł

Kontrakty terminowe na indeksy

Ustalana według wartości obrotów:

 • 1 szt. do 200 szt. - 9 zł
 • powyżej 200 szt. - 7 zł
Kontrakty terminowe na akcje

3 zł

Kontrakty terminowe na waluty

0,5 zł

Kontrakty terminowe na obligacje

Ustalana według wartości obrotów:

 • od 1 szt. do 200 szt. - 9 zł
 • powyżej 200 szt. - 7 zł
Opcje

2,0% wartości transakcji (min. 2 zł, max. 9 zł) od jednej opcji

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

0,20% - akcje  i 6 zł kontrakty

Rynki zagraniczne

Kilka głównych giełd na świecie

Akcje

0,29%, min. 5 EUR / 5 GBP / 5 USD

Fundusze ETF

0,29%, min. 5 EUR / 5 GBP / 5 USD

Dostępne instrumenty finansowe

Akcje i fundusze ETF

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

88,18 zł

Pełny arkusz zleceń

174,05 zł

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Forex Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Nie

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Telefon19 502 lub +48 12 370 70 00
NIP107-001-07-31
Ukryj szczegóły
12Konta, promocje i opinie w Domu Maklerskim BDM
Szczegóły rachunku

Konto możesz otworzyć przez
internet na stronie banku

Konto
7,95 zł
Akcje
0,39%
Kontrakty terminowe
Tak
Fundusze ETF
0,39%
Rynki zagraniczne
Nie
Forex
Nie
Cechy konta
 • wygodny dostęp do rachunku w systemie online oraz mobilnym
 • możliwość uruchomienia konta IKE
 • bezpłatne transakcje pakietowe dla aktywnych inwestorów
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

7,95 zł

Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

1,95 zł

Przechowywanie papierów wartościowych

0,0029% miesięcznie (opłata nie jest pobierana jeśli wartość papierów na koniec miesiąca nie przekracza 500.000 zł)

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

tak

Akcje

0,39%, min. 5,95 zł

Fundusze ETF

0,39%, min. 5,95 zł

Obligacje

0,19%, min. 5,95 zł

Kontrakty terminowe na indeksy

9,90 zł

Kontrakty terminowe na akcje

1,90 zł

Kontrakty terminowe na waluty

0,90 zł

Kontrakty terminowe na obligacje

9,90 zł

Opcje

1,99% wartości transakcji (minimum 1,95 zł i maksymalnie 16 zł od jednej opcji)

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

-

Rynki zagraniczne

Brak

Akcje

Brak

Fundusze ETF

Brak

Dostępne instrumenty finansowe

Brak

1 najlepsza oferta

0 zł, jeżeli prowizja wygenerowana przez Klienta w poprzednim miesiącu przekroczy 299 złotych (w pozostałych przypadkach opłata wynosi 9,95 zł miesięcznie)

5 najlepsza ofert

0 zł, jeżeli prowizja wygenerowana przez Klienta w poprzednim miesiącu przekroczy 599 złotych (w pozostałych przypadkach opłata wynosi 109 zł miesięcznie)

Pełny arkusz zleceń

0 zł, jeżeli prowizja wygenerowana przez Klienta w poprzednim miesiącu przekroczy 1499 złotych (w pozostałych przypadkach opłata wynosi 219 zł miesięcznie)

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKE Tak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Nie

Edukacja / szkolenia Tak
Dane adresoweul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon800 312 124
NIP547-024-49-72
Ukryj szczegóły

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

TOP 3 konta maklerskie w maju 2023

Poniżej krótkie podsumowanie rankingu kont maklerskich, wybór rachunku należy oczywiście do Ciebie, my postaraliśmy sie obiektywnie ocenić każdą ofertę i wybrać najlepsze, które spełnią Twoje oczekiwania inwestorskie.

 • Jeżeli poszukujesz nowoczesne i taniego rachunku maklerskiego, to oferta XTB Online Trading powinna zwrócić Twoją uwagę. Jedno konto otwiera Ci drzwi do międzynarodowego rynku.

  Zalety rachunku

  • 0% prowizji do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro
  • dostęp do 16 giełd na całym świecie
  • profesjonalna platforma transakcyjna dostępna w wersji web, mobilnej i desktopowej
  • skaner spółek i ETF
  • niskie prowizje na akcje GPW
  • możlwość założenia bezpłatnego konta demonstracyjnego i przetestowanie oferty bez ryzyka
  • dostęp do wielu instrumentów z poziomu jednego konta
  • ochrona przed ujemnym saldem
  • dostęp do bogatej bazy wiedzy
  • akcje ułamkowe - możliwość zakupu części akcji notowanej spółki.

  Wady rachunku

  • brak możliwości założenia konta IKE
  • brak dostępu do pełnego arkusza zleceń
 • Posiadanie sporego kapitału to doskonała okazja do inwestowania. W ten sposób można go pomnożyć i zabezpieczyć swoją przyszłość. Pozwala na to konto inwestycyjne w duńskim Saxo Bank.

  Zalety rachunku

  • dostęp do ponad 70 tysięcy instrumentów finansowych
  • brak opłat za nieaktywność
  • wolne środki objęte oprocentowaniem
  • aż trzy platformy inwestycyjne do wyboru
  • depozyt objęty zabezpieczeniem przez Duński Fundusz Gwarancyjny w kwocie do 100 tysięcy euro

  Wady rachunku

  • brak kontraktów terminowych na indeksy GPW
  • brak dostępu do NewConnect
 • Konto maklerskie TMS to bezpłatne konto, dzięki któremu zyskujesz dostęp do nowoczesnej platformy inwestycyjnej, aplikacji mobilnej i bazy wiedzy. Z OANDA TMS Brokers możesz inwestować w ponad 3000 instrumentów na międzynarodowym rynku transakcyjnym.

  Zalety rachunku

  • ponad 20 lat doświadczenia,
  • regulacja KNF
  • rozbudowana aplikacja mobilna i platforma MetaTrader 5
  • możliwość skorzystania z bazy wiedzy, szkoleń on-line, codziennych webinarów i rekomendacji,
  • obsługa klientów w języku polskim,
  • możliwość zarządzania portfelem z poziomu aplikacji mobilnej,
  • atrakcyjna oferta kantoru walutowego.

  Wady rachunku

  • brak akcji spółek z NewConnect,
  • brak IKE

Informacje o rankingu

Konta maklerskie - co warto wiedzieć?

Jednym ze szczególnych rodzajów kont internetowych jest konto maklerskie. Ranking, który dla Was przygotowaliśmy, wyjaśni dokładnie, do czego takie konto można wykorzystać, jak należy go obsługiwać i gdzie najlepiej go otworzyć. Dbając o Wasze zadowolenie, ranking kont maklerskich podlega ciągłej aktualizacji, wraz z wprowadzaniem nowych ofert przez banki i domy maklerskie. Mając dobre konto maklerskie, będziesz mógł inwestować samodzielnie, z komputera, telefonu lub tableta nie tylko w akcje i obligacje, ale również inne instrumenty, jak waluty, surowce, złoto i wiele innych, obsługiwanych przez konkretną platformę.

Jeżeli oprócz inwestycji, interesują Cię także  konta firmowe, w naszym serwisie znajdziesz informacje również na ich temat!

Jak znaleźć najlepsze konto maklerskie?

To zupełnie naturalne, że banki i domy maklerskie zachęcają klientów do tego, aby właśnie u nich zakładać rachunek maklerski. Ranking, który dla Was przygotowaliśmy, ma zadanie przeanalizować wszystkie dostępne propozycje i wskazać te, które będą najbliższe Waszym oczekiwaniom. Kusząc inwestorów różnymi promocjami, łatwo przeoczyć te rzeczy, które mogą generować zbędne koszty w dłuższej perspektywie korzystania z konta. Jeśli interesuje Cię wyłącznie najlepsze konto maklerskie, gwarantujące dostęp do wielu instrumentów i opcji, to jesteś w dobrym miejscu. Nasz ranking rachunków maklerskich będzie Twoim przewodnikiem po świecie samodzielnego inwestowania i niezbędnych narzędzi, by móc to robić.

Porównanie ofert - przyjęte założenia

Przygotowując powyższy ranking, staraliśmy się obiektywnie przedstawić różnice między kontami i ocenić je według wcześniej przygotowanych parametrów. Zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na:

 • Wysokość prowizji od transakcji - to one są największym obciążeniem dla większości inwestorów, dlatego jest to jedno z najważniejszych kryteriów tego rankingu. Bardzo ważna jest możliwość negocjowania prowizji. Czy każde konto inwestycyjne daje możliwość negocjacji prowizji? Niestety nie. Tylko najlepszy rachunek maklerski ma taką opcję i to zazwyczaj dostępną dla osób inwestujących większe środki.
 • Koszt prowadzenia rachunku - w wielu przypadkach comiesięczne opłaty są różne i zależą przede wszystkim od wymagań właścicieli rachunku. Pamiętaj o tym, że koszty za najlepsze rachunki maklerskie mogą być przez Ciebie odliczane w rocznym rozliczeniu PIT.
 • Koszt realizacji przelewów na rachunek bankowy. Nie zawsze konto maklerskie w banku jest odpowiednim narzędziem, by przelać środki na rachunek osobisty. Czasami taniej może być, wypłacić pieniądze na swoje konto PayPal, unikając w ten sposób prowizji. Które rachunki na to pozwalają? Sprawdź nasz ranking kont inwestycyjnych.
 • ●      Wysokość opłat za przechowywanie papierów wartościowych - szczególnie dla osób, które mają większe środki na koncie. To ważny parametr oceny konta.
 • ●      Dostępu do rynków inwestycyjnych – alternatywą do inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są rynki zagraniczne. Dla wielu klientów to bardzo ważne kryterium przy wyborze rachunku maklerskiego. Ranking rachunków inwestycyjnych obejmuje zarówno konta służące do inwestowania w Polsce, jak i na ogólnoświatowych rynkach.
 • ●      Koszt przeglądu notowań w czasie rzeczywistym - to bardzo ważna funkcjonalność, bez której ciężko sobie wyobrazić inwestowanie na giełdzie.
 • ●      Materiały edukacyjne i analityczne - ważnym uzupełnieniem oferty jest dostęp do dodatkowych treści w serwisie maklera takich jak: rekomendacje, analizy spółek czy komentarze z rynków.

Przeanalizowaliśmy także dostępność dodatkowych usług, szkoleń i programów, które często są poważnym wyznacznikiem atrakcyjności oferty dla wielu klientów.

Ranking kont maklerskich - kryteria oceny rachunków

Co to jest konto maklerskie i jak wybrać najlepsze?

Czym jest konto maklerskie, określane również mianem rachunku inwestycyjnego? To typ rachunku służący do przechowywania papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, a także zapewniający możliwość obracania nimi. Operacje na koncie maklerskim prowadzone są przez uprawniony podmiot (dom maklerski lub biuro maklerskie) na rzecz klienta. Co więcej, jest to jedyny typ konta, jaki zapewnia możliwość nabywania, zbywania oraz posiadania akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Większość ofert rynkowych skierowana jest do osób fizycznych, które muszą być pełnoletnie i posiadać dokument tożsamości. Na rynku nie brakuje jednak i rozwiązań dedykowanych osobom prawnym.

Wybór konta maklerskiego - od czego zacząć?

Przeglądając propozycje kont maklerskich, można zauważyć wyraźny podział ofert, które bazują na stopniu „wtajemniczenia” inwestorów. Oczywistym jest to, że inne potrzeby mają osoby rozpoczynające inwestowanie m.in. w papiery wartościowe, a inne doświadczeni inwestorzy lub brokerzy Forex. Nie bez znaczenia jest również kapitał inwestycyjny. W większości przypadków wraz ze wzrostem kapitału zwiększa się również zakres dostępnych usług i produktów, w tym ofert specjalnych i możliwość korzystania ze wsparcia osobistego doradcy.

Wybór właściwego konta maklerskiego należy rozpocząć od uświadomienia sobie tego, czym jest ryzyko inwestycyjne. W dobrych domach maklerskich początkujący inwestorzy otrzymują ankietę, na podstawie której ocenia się ich wiedzę oraz doświadczenie. Co prawda wyniki ankiety nie wpływają na zdolność uruchomienia konta, jednak pozwalają przekazać inwestorowi informację na temat tego, czy jego inwestycje nie będą wiązały się ze zbyt dużym ryzykiem.

Przed wyborem konta maklerskiego należy również zwrócić szczególną uwagę na to, gdzie dany rachunek zostanie uruchomiony. Mnogość różnorodnych domów i biur maklerskich to możliwość wyboru takiej instytucji, gdzie nie tylko prowadzony będzie rachunek maklerski, ale i inwestor zyska dostęp do różnych produktów i usług dodatkowych, w tym alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych, nowoczesnych platform transakcyjnych, notowań giełdowych, a także coraz popularniejszych szkoleń i baz wiedzy tworzonych z myślą o inwestorach. Osobom zainteresowanym kwestiami inwestowania, polecamy również ranking brokerów Forex.

Konto maklerskie — w jakim banku otworzyć?

Wiele osób z czystej wygody wybiera dotychczasowy bank, w którym otwiera swój pierwszy rachunek inwestycyjny. Ranking powstał właśnie z myślą o nich, aby w przyszłości unikać takich błędów. Oczywiście rozumiemy, że otwarcie konta maklerskiego w swoim banku jest szybkie i wygodne, ale nie zawsze musi to oznaczać wybór najlepszej oferty. W rzeczywistości może się okazać, że będziemy ponosić wysokie opłaty za otwarte w ten sposób konta inwestycyjne. Ranking kont maklerskich pozwala Ci tego w prosty sposób uniknąć, bezpłatnie porównując kilkanaście różnych ofert.

Bezpłatne, ale czy tanie konta maklerskie?

Liczni brokerzy giełdowi reklamują swoje konta maklerskie jako bezpłatne. Zazwyczaj tego typu oferty można odnaleźć w przypadku rachunków obsługiwanych w systemie online. Internetowe konta maklerskie zyskują na coraz większej popularności, a obsługa zapewniana przez wirtualne biura brokerskie to wygoda i oszczędność dla obu stron. Przed wyborem odpowiedniego konta maklerskiego należy jednak dobrze przyjrzeć się Tabelom Opłat i Prowizji lub skorzystać z gotowego porównania jak na tej stronie. To właśnie w nich skrywa się odpowiedź na podstawowe pytanie – ile kosztuje konto maklerskie?

Warto zwrócić uwagę na to, że na rzeczywisty koszt użytkowania konta maklerskiego wpływa kilka czynników, takich jak:

 • koszt założenia konta
 • koszt użytkowania konta
 • opłaty za wypłatę środków z konta maklerskiego na rachunek osobisty
 • prowizje od zleceń, jakie pobierane są od transakcji dotyczących m.in.: akcji, obligacji, kontraktów terminowych, opcji itd.
 • prowizja od daytrading
 • opłaty od usług dodatkowych, takich jak: dostęp do najlepszych ofert w notowaniach online (zwykle dzielone na pakiety np. 5 najlepszych ofert czy też pełen pakiet najlepszych ofert), wsparcie profesjonalnych doradców, dostęp do bazy wiedzy i szkoleń specjalnych
 • opłaty za przechowywanie papierów wartościowych
 • oprocentowanie wolnych środków na rachunku

Uzupełnieniem kont do inwestowania może być Twoje konto firmowe, które pozwoli oddzielić środki biznesowe od prywatnych i tych przeznaczonych do inwestycji w ramach prowadzonej działalności. Jeśli jeszcze nie masz takiego rachunku, sprawdź ranking kont firmowych, który ułatwi podjęcie decyzji.

Funkcjonalność konta maklerskiego

Przed wyborem odpowiedniego rachunku inwestycyjnego warto zapoznać się nie tylko z wysokością poszczególnych opłat i prowizji, ale i funkcjonalnościami konta. Przede wszystkim należy sprawdzić jakie możliwości inwestycyjne zapewnia dany broker giełdowy. Standardem są inwestycje na polskim rynku, jednak w wielu przypadkach inwestorzy zyskują możliwość inwestowania swego kapitału również na zagranicznych rynkach.

Dodatkowo coraz częściej konta maklerskie zapewniają m.in.:

 • dostęp do aplikacji mobilnych
 • dostęp do notowań giełdowych online w czasie rzeczywistym
 • dostęp do programów umożliwiających obserwowanie analiz i notowań
 • dostęp do programów rysujących wykresy notowań
 • możliwość skorzystania z kont testowych
 • możliwość obsługi klienta w biurze stacjonarnym

Jak wybrać dobre konto maklerskie dla początkującego inwestora?

Wybór odpowiedniego rachunku maklerskiego dla początkującego inwestora nie jest tak trudnym zadaniem, jak można sądzić. Przede wszystkim należy dokonać rozeznania w ofertach różnych instytucji finansowych. Korzystając z rankingu kont maklerskich można w krótkim czasie dokonać wyboru najlepszej dla siebie oferty.

Warto jednak zauważyć, że pierwsze konto inwestycyjne to zazwyczaj rachunek w podstawowym wariancie. Jest tani, funkcjonalny i w zupełności zaspokaja potrzeby początkujących inwestorów. W wielu domach (lub biurach) maklerskich takie konto powiązane jest z platformą, w obrębie której udostępnione są również materiały edukacyjne, a także dodatkowe materiały i analizy rynkowe. To zdecydowanie świetny wybór dla tych osób, które swoją wiedzę o inwestycjach giełdowych muszą jeszcze zgłębiać.

Dla najbardziej wymagających Inwestorów przygotowaliśmy ranking kont premium, oferujących dodatkowe funkcje i możliwości inwestowania.

Dobrym wyborem może być również założenie konta maklerskiego w banku, w którym posiadamy rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy. W większości takich przypadków przelewy realizowane z konta inwestycyjnego na konto osobiste są wolne od opłat i prowizji, w przeciwieństwie do wypłat realizowanych na rachunek w obcym banku. Dla wszystkich niezdecydowanych, gdzie otworzyć rachunek oszczędnościowy, przygotowaliśmy ranking kont oszczędnościowych. Zapraszamy do niego!

Rynek zagraniczny – jak wybrać konto maklerskie?

Możliwość inwestowania na polskim rynku zapewniają wszystkie konta maklerskie, jakie oferowane są przez podmioty prowadzące działalność maklerską lub brokerską w Polsce. Jeżeli jednak inwestor gotów jest inwestować na zagranicznych rynkach, konieczne jest znalezienie takiego domu/biura maklerskiego, który zapewni mu dostęp do zagranicznych giełd.

Nie wystarczy jednak, aby dana instytucja finansowa oferowała rachunek inwestycyjny umożliwiający zawieranie transakcji na zagranicznym rynku. Przed zawarciem umowy należy dokładnie sprawdzić, na jakich rynkach możliwe jest inwestowanie. I co ważniejsze, czy wybrany dom maklerski zapewnia dostęp do tego rynku (czyli umożliwia korzystanie z platform transakcyjnych dla danego rynku), na którym inwestor chce się skoncentrować. Aktualnie istnieje możliwość inwestowania na kilku, a nawet kilkudziesięciu rynkach zagranicznych, w zależności od wybranego domu maklerskiego.

Z zawieraniem transakcji na zagranicznych rynkach związane są również opłaty. I o ile sam rachunek inwestycyjny może być prowadzony bezpłatnie, tak prowizje od transakcji będą naliczane zawsze. Standardowo prowizje tego typu wynoszą co najmniej kilka euro (ich rzeczywista wysokość liczona jest jako wartość procentowa od transakcji) i w znacznym stopniu zależne są od rynku, na którym zawierane są transakcje.

Wybierając rachunek inwestycyjnych przeznaczony do inwestycji zagranicznych, należy również sprawdzić wysokość opłat za przewalutowanie transakcji. I w tym przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi instytucjami finansowymi mogą być znaczne. Zamierzasz inwestować, ale w międzyczasie prowadzisz firmę lub spółkę? W takim razie może Cię zainteresować też ranking kont dla spółek.

Konto maklerskie – w co inwestować?

Posiadając konto maklerskie, a także odpowiednie zasoby, można inwestować w różnego typu instrumenty finansowe, takie jak:

 • akcje – to rodzaj papierów wartościowych o charakterze udziałowym, które można nabywać i sprzedawać w dowolnym momencie. Największy zyski można wypracować dzięki tzw. akcjom długoterminowym, a posiadanie akcji wybranej spółki nierzadko wiąże się z otrzymywaniem corocznych dywidend;
 • obligacje to tzw. instrument dłużny, a tym samym nabywając obligacje udzielana jest pożyczka emitentowi. Po upływie ustalonego terminu emitent wypłaca inwestorowi środki, które stanowią sumę wniesionego kapitału i naliczonych odsetek. Obligacje, podobnie jak akcje, można odsprzedać innemu inwestorowi w dowolnym momencie, na rynku wtórnym;
 • kontrakty – m.in. kontrakty terminowe (jedne z tzw. instrumentów pochodnych), w których dwie strony zawierają umowę dotyczącą zakupu i sprzedaży określonego instrumentu bazowego, w przyjętym terminie. Dzięki kontraktom zminimalizowane jest ryzyko transakcyjne, ponieważ obie strony ustalają akceptowalną cenę zakupu danego instrumentu finansowego.

Dodatkowo za pośrednictwem konta maklerskiego możliwe jest realizowanie transakcji związanych z:

 • rynkiem zagranicznym – inwestycje na zagranicznych giełdach wymagają prowadzenia konta maklerskiego w takim domu/biurze maklerskim, który zapewnia dostęp do wybranych rynków. Dzięki dostępowi do zagranicznych giełd możliwe jest inwestowanie w instrumenty finansowe zagranicznych podmiotów;
 • Forexem – czyli obecnie największy rynek na świecie, gdzie dzienne obroty przekraczają poziom 5 trylionów dolarów. Inwestycje te związane są z walutami, gdzie zyski wypracowywane są dzięki zmieniającymi się kursom wybranych par walutowych;
 • surowcami – do najpopularniejszych surowców zalicza się złoto, srebro oraz ropę, jednak na giełdzie inwestować można również w surowce takie jak gaz ziemny, miedź, produkty rolne (w tym kawa, zboża oraz kakao), czy też uran;
 • kryptowaluty – zyskujące na coraz większej popularności kryptowaluty to w rzeczywistości aktywa wirtualne, które pozwalają wygenerować znaczne zyski lub straty. Inwestycje w kryptowaluty umożliwiają ich nabycie zarówno za „rzeczywiste” pieniądze (np. złotówki, euro, dolary), jak i prowadząc transakcje krypto-krypto. Najpopularniejszą walutą wirtualną jest Bitcoin. Po więcej informacji na temat inwestycji w alternatywę dla pieniądza fiducjarnego zapraszamy na ranking giełd kryptowalut.

Inwestowanie może być satysfakcjonujące, ale nie jest pozbawione ryzyka. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Polecamy nieustannie zgłębiać swoją wiedzę w zakresie produktów i usług bankowych. Ciekawą lekturą jest np. poradnik jak zacząć inwestować na giełdzie.

Ranking kont maklerskich - pytania i odpowiedzi

Konto maklerskie (zwane też rachunkiem inwestycyjnym) to specjalny typ rachunku bankowego służący do handlowania papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi. Operacje na koncie maklerskim prowadzone są przez dom maklerski lub biuro maklerskie na rzecz klienta.

Poza tym konto maklerskie służy do przechowywania nabytych akcji i wypłacania dywidend.

Na koszt prowadzenia i użytkowania rachunku maklerskiego składają się trzy kategorie opłat: opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za usługi dodatkowe oraz prowizje od transakcji. 

Podstawowa opłata za prowadzenie konta może wynosić od kilku do kilkunastu złotych w skali miesiąca. Zdarza się, że tego typu opłaty pobierane są za cały rok.

Dodatkowe opłaty związane są z dostępem do rozszerzonych usług brokera, takich jak: możliwość korzystania z serwisów informacyjnych, pełnego arkusza zleceń czy też zaawansowanych programów analitycznych. 

Wysokość prowizji naliczanych od transakcji ustala dom/biuro maklerskie. Standardowo prowizja od transakcji mieści się w przedziale od 0,2% do 0,4%.

Dom maklerski to instytucja finansowa działająca w oparciu o zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Każdy podmioty ubiegające się o zezwolenie na prowadzenie czynności maklerskich musi złożyć odpowiedni wniosek, aby móc prowadzić działalność maklerską związaną m.in. z giełdą papierów wartościowych.

Działalność maklerska to aktywność instytucji finansowych, która w polskim prawie, regulowana jest na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W zakresie tego typu czynności znajdują się m.in.: przyjmowanie, wykonywanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, doradztwo finansowe, a także zarządzanie portfelami inwestycyjnymi.

Konto maklerskie określane również mianem rachunku maklerskiego lub rachunku inwestycyjnego, to rachunek prowadzony w domu lub biurze maklerskim na rzecz klienta. Na koncie maklerskim zapisywane są instrumenty finansowe, a także posiadane przez inwestora środki pieniężne. 

Konto maklerskie stanowi warunek konieczny, aby móc nabywać, zbywać, a także posiadać akcje spółek giełdowych. Posiadaczem rachunku maklerskiego może być osoba prawna lub każda pełnoletnia osoba fizyczna.

Akcje to udziałowe papiery wartościowe, które emitowane są przez spółki akcyjne. Posiadaczy akcji określa się mianem akcjonariuszy. Inwestor nabywający akcje staje się współwłaścicielem spółki, a tym samym może on wpływać na sposób zarządzania spółką, a przy tym posiada prawo do udziału w wypracowywanym przez spółkę zysku.

Akcje mogą być imienne lub na okaziciela, a przy tym występować w postaci fizycznej lub jako akcje zdematerializowane. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być tylko i wyłącznie akcje na okaziciela, które udostępnione są w formie zapisu elektronicznego. 
 

Forex (ang. Foreign Exchange Market) określany również jako FX oraz Forex Market, to w dużym uproszeniu rynek wymiany walut. Przez wzgląd na to, że Forex to rynek zdecentralizowany (OTC - Over The Counter), wszelkie transakcje zawierane są szybko, tanio i bez udziału giełdy. Handel na Forexie prowadzony jest przez 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu. Szacuje się, że dzienne obroty na rynku walutowym przekraczają poziom 5 bilionów dolarów, a tym Forex uznawany jest za największy rynek na świecie.

Bezpieczeństwo inwestycji giełdowych należy rozpatrywać w dwóch kategoriach. Bezpieczeństwa rynku inwestycyjnego oraz słuszności podejmowanych decyzji.

Bezpieczeństwo rynku (giełdy papierów wartościowych) wynika z przyjętych regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności podmiotów takich jak: biura maklerskie, spółki publiczne, czy też fundusze inwestycyjne. Nad prawidłowym przebiegiem transakcji czuwa organ nadzorczy, którym w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego. Co więcej, KNF dba również o to, aby każdy inwestor traktowany był w sposób równy, a przy tym posiadał dostęp do wiarygodnych informacji.

Warto przy tym pamiętać, że chociaż sam rynek regulowany jest prawnie, tak decyzje podejmowane przez inwestora stają się w pełni indywidualne. To od inwestora zależy, czy jego inwestycje będą wypracowywać dla niego zysk, czy też przyniosą straty. Dbając o bezpieczeństwo transakcji należy posiłkować się sprawdzonymi informacjami finansowymi i gospodarczymi, a przy tym posiadać umiejętność prawidłowej oceny spółek.

Należy jednak podkreślić, że żadna inwestycja nie jest wolna od ryzyka. Nawet współpraca z najlepszym domem lub biurem maklerskim nie zapewni 100% bezpieczeństwa realizowanych transakcji.

Ocena rankingu: 4.7
(Ocena 4.7 z 130 opinii)

Opinie o rankingu i pytania czytelników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
 • Witek
  XTB super makler! Wcześniej miałem santander. Jest ogromna różnica. Teraz to można grać !
  Odpowiedz
 • Niki
  Aktualizacja robiona 2 dni temu a nie uwzględnia zmian w prowizjach, które wprowadzono 2 tyg. temu. Np. minimalna opłata w mBanku to 5 zł a nie 3 zł.
  Odpowiedz
  • Jan Sosnowski
   Redaktor
   Niki
   Dziękujemy za informacje. Prowizja została już poprawiona.
   Odpowiedz
 • Witek
  Założyłem konto w xtb i powiem wam, że coś niesamowitego. Mają świetny system, intuicyjny panel, wcześniej byłem w mBanku i było dobrze, ale tu jest o wiele lepiej i do tego dostęp do forex, krypto, kontraktów bajka :)
  Odpowiedz
 • inwestorrr
  Piękna okazja nam się zrobiła na giełdzie. Może i będzie niżej, ale już jest ostra przecena jakiej nie było kilkanaście lat :)
  Odpowiedz
  • malvik
   inwestorrr
   Dokładnie, oczywiście warto dobrze selekcjonować spółki. Raczej rynki odreagują, widać, że USA i Europa wykładają duże pieniądze na walkę z wirusem. To dobrze, cały świat jest teraz w naszych rękach.
   Odpowiedz
 • dusza
  przyznam, że swojego czasu już bawiłem się w giełdę a raczej w forex. Trochę kasy jednak zostawiłem na rynku i długo nie wracałem do gry.

  Teraz inwestuje tylko długoterminowo w pewniejsze spółki i śpię spokojnie. Polecam takie podejście. Nie warto narażać swojego zdrowia psychicznego.
  Odpowiedz
  • Johny
   dusza
   też uważam, że inwestowanie długoterminowe jest jedynie opłacalne. Bawiłem się w kontrakty ale to jazda bez trzymanki, można dużo stracić. Kupić dobrą spółkę i zapomnieć a takich nawet na GPW nie brakuje.
   Odpowiedz
  • daniel
   dusza
   Zgadzam się z tobą też przez to przechodziłem
   Odpowiedz
 • Ada
  XTB zrobił na mnie dobre wrażenie. Konto założone w 100% przez internet. Jedyne co to miałam problemy z aplikacja mobilną. Dopiero za 3 razem się uruchomiła ale jest już ok.
  Odpowiedz
 • Mateusz
  Czy inwestowanie na giełdzie podlega podatkowi dochodowemu? Czy dom maklerski zapłaci go za mnie jak w przypadku umowy o pracę?
  Odpowiedz
  • KontoManiak
   Redaktor
   Mateusz
   Mateuszu, w przypadku inwestowania na giełdzie, dom maklerski, w którym kupujesz akcje nie jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek.

   Dostarcza Ci jedynie PIT-8C, na podstawie którego musisz się samodzielnie rozliczyć do końca kwietnia następnego roku. Aby to zrobić musisz wypełnić PIT-38 i dostarczyć go do swojego urzędu skarbowego.
   Odpowiedz
 • bananowy_inwestor
  co poradzicie do inwestowania sporadycznego? Nie mam dużego kapitału, chcę kilka złoty wydać na akcje na długi termin.
  Odpowiedz
  • KontoManiak
   Redaktor
   bananowy_inwestor
   Zdecydowana większość ofert rachunków maklerskich jest darmowa. Opłaty pobierane są za prowizje od zleceń zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych np akcji.

   Jeśli interesują Cię tylko akcje to wszystkie powyższe rachunki będą dla Ciebie odpowiednie. Dobrym wyborem będzie ta instytucja gdzie masz już swoje konto osobiste np ING, Alior lub mBank.
   Odpowiedz
 • bessa
  rynek jest tragedia.. inwestowanie w pl to pomyłka. Jedynie długoterminowo i najlepiej w USA.
  Odpowiedz
 • siodemka777
  tylko degiro.. pozamiatali na rynku, dobre prowizje.
  Odpowiedz