Santander Bank Polska

Za początek działalności Santander Bank Polska uznać należy rok 2001. Wówczas to dokonała się fuzja pomiędzy Bankiem Zachodnim SA, a Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA. W kwietniu roku 2011 głównym udziałowcem została Grupa Santander. W 2013 roku dołączył do niego także Kredyt Bank, co pozwoliło na stworzenie trzeciego pod względem wielkości aktywów, portfela kredytowego i depozytów banku w Polsce.

Santander Bank Polska rokrocznie powiększa swoje udziały w rynku. Uznawany jest za lidera nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Warto wspomnieć, że jako pierwszy dla swoich klientów wprowadził karty z mikroprocesorem, a także karty bezstykowe, które obecnie są bardzo popularną formą transakcji bezgotówkowych. Misją, która przyświeca pracownikom Santander Bank Polska, jest pomoc klientom w rozwoju. Działania marketingowe Banku w dużej mierze opierają się na reklamach (także telewizyjnych) z udziałem znanych postaci. Do tej pory wystąpili w nich między innymi Kevin Spacey, Antonio Banderas, czy Chuck Norris. Ważnym kierunkiem rozwoju Santander Bank Polska jest odpowiednia jakość obsługi, a co za tym idzie, także zapewnienie dostępu do swoich usług osobom ze szczególnymi potrzebami, które wynikają na przykład z niepełnosprawności. Obsługa bez barier ma być stosowana przez wszystkie możliwe jej kanały, a więc placówki, Internet, czy telefon, a także dzięki zastosowaniu „mówiących” bankomatów.

Od 7 września 2018 r. bank działa pod nazwą Santander Bank Polska.

Sesje Elixir w Santander Bank Polska