Bank Ochrony Środowiska

To jedna z nielicznych takich instytucji finansowych w Polsce. Bank Ochrony Środowiska S.A. przyjął niezwykle ważną misję, dzięki której działania o charakterze proekologicznym wdrażane są przez liczne przedsiębiorstwa i samorządy na terenie całego kraju. Połączenie działalności bankowej z  promowaniem ekologii i zrównoważonego rozwoju, to znak rozpoznawczy BOŚ Banku S.A. już od lat.

25 lat działalności proekologicznej

Bank Ochrony Środowiska S.A. powstał w 1991 roku jako bank komercyjny. Jednym z głównych celów banku stała się edukacja Polaków w zakresie zastosowania ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań w życiu codziennym. Prowadzenie działalności proekologicznej stało się jednym z filarów BOŚ Banku, co widoczne jest nie tylko w ofercie banku, ale i Fundacji BOŚ. W ramach fundacji prowadzone są działania na rzecz ochrony środowiska, promowania zrównoważonego rozwoju oraz ekologii.

Od ROR po inwestycje giełdowe

Oferta banku dostępna jest dla Klientów indywidualnych, biznesowych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, a także samorządów terytorialnych. Bank oferuje zarówno standardowe rozwiązania, takie jak rachunki bankowe, karty płatnicze, lokaty, pożyczki, jak i kredyty preferencyjne na inwestycje proekologiczne. Dodatkowo BOŚ Bank S.A. wspiera przedsiębiorców i samorządy ubiegające się o dotacje unijne. Osoby zainteresowane inwestycjami giełdowymi mogą korzystać także z Domu Maklerskiego BOŚ, uznawanego za jednego z liderów na rynku kontraktów terminowych.

Sesje przelewów w Banku Ochrony Środowiska

Sesje wychodzące

1 sesja 09:30

Dyspozycja musi być złożona do 08:35

2 sesja 13:30

Dyspozycja musi być złożona do 12:35

3 sesja 16:00

Dyspozycja musi być złożona do 15:00

Sesje przychodzące

1 sesja11:00
2 sesja13:30
3 sesja17:30