Analiza techniczna i fundamentalna - czym są i jakie są ich zasady?

Analiza techniczna i fundamentalna - czym są i jakie są ich zasady?

Inwestowanie wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz dokładnej analizy. Wszystko po to, aby zmniejszyć ryzyko inwestycyjne przy jednoczesnym zwiększeniu szans na pomnożenie kapitału. W tym celu wykonywane są m.in.: analiza techniczna i analiza fundamentalna. Obie spełniają nieco inne zadanie i eksperci rekomendują korzystanie z obu wariantów przed inwestycją. W tym artykule sprawdzimy, czym są oba typy analiz i na czym polegają.

Analiza techniczna - zasady

Zgodnie z definicją analiza techniczna to krótkookresowa analiza opłacalnośc dokonywanej inwestycji. Stosuje się ją m.in. w kontekście zakupu akcji czy też walut. Wówczas mają zastosowanie analiza techniczna akcji oraz analiza techniczna rynków finansowych. Wykorzystuje się ją po to, aby określić prawdopodobne zmiany na rynku, w tym m.in. wahania cen akcji czy też kursów walut.

Analiza techniczna na giełdzie opiera się na takich czynnikach jak: zmiany cen akcji, wielkości zleceń, wartości obrotów i innych wskaźników technicznych. Pod uwagę bierze się dane obecne oraz historyczne. W ten sposób powstają wykresy, na podstawie których dokonuje się oceny prawdopodobieństwa określonych zdarzeń biznesowych oraz ryzyka inwestycyjnegozwiązanego z danym lokowaniem środków.

Dość dobrze zagadnienie to opisane jest w książce Analiza Techniczna - Murphy. Podstawowe założenie analizy technicznej opiera się na tym, że wpływ na ceny akcji mają popyt i podaż. To prawda stara, jak świat, jednak warto ją odświeżać. Jeżeli jako inwestor kierujesz się nią, to dużo łatwiej jest o osiągnięcie zamierzonego dochodu z prowadzonych inwestycji.

Docelowo analiza techniczna opiera się przede wszystkim na twardych danych, które można analizować w różny sposób. Nieoceniony w tym może być dobry program do analizy technicznej. Doświadczony inwestor z powodzeniem będzie mógł wykorzystać te dane do osiągnięcia zamierzonych korzyści finansowych. Podstawowe wskaźniki wykresowe analizy technicznej to: prosta, histogram, krzywa i punkt. To one nanoszone są na wykresy, z których następnie określa się prawdopodobne zachowania rynkowe. Podstawowe narzędzia analizy technicznej to: wskaźniki techniczne i wykresy kursów akcji w przeszłości. Uwzględniane wskaźniki to:

 • wskaźnik siły względnej (RSI);
 • wskaźnik MACD;
 • wskaźnik zmian (ROC);
 • średnie kroczące;
 • linia A/D (wskaźnik szerokości rynku);
 • inne wskaźniki rynku akcji;
 • oscylatory.

Jeżeli planujesz inwestować na giełdzie, to warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia, które posiada renomowany makler giełdowy. Specjalista ten doskonale operuje narzędziami analitycznymi i jest w stanie wesprzeć inwestora w wielu obszarach. Pokaże Ci również, jak inwestować na giełdzie z zachowaniem odpowiedniego zarządzania ponoszonym ryzykiem.

Sama analiza techniczna zakłada, że zjawiska zachodzące na giełdzie wyprzedzają w czasie zjawiska ekonomiczne. Ponadto zakłada, że rynek jest mechanizmem, który prowadzi do dyskontowania przyszłości. Podstawowe reguły to:

 • zmiany cen akcji podlegają utrzymującym się przez dłuższy czas trendom;
 • zmiany podaży i popytu na giełdzie wpływają na ceny akcji;
 • procesy zachodzące na giełdzie mają charakter cykliczny.

Utrzymujące się trendy to:

 • trend długoterminowy (odbywa się w linii prostej i trwa minimum trzy miesiące);
 • trend średnioterminowy (od trzech tygodni do trzech miesięcy);
 • trend krótkookresowy (poniżej trzech tygodni).

Określone formacje zapowiadają odwrócenie się trendu. W przypadku analizy technicznej formacje te to:

 • odwrócona formacja;
 • formacja podwójnego dna;
 • formacja V;
 • formacja spodka;
 • formacja podwójnego szczytu;
 • formacje głowy i ramion.

Inne formacje zapowiadają utrzymanie się trendu i są to:

 • flagi i chorągiewki;
 • formacja prostokąta;
 • trójkąty;
 • formacja głowy i ramion jako kontynuacja trendu wyższego rzędu;
 • kliny.

Ze względu na różne możliwości inwestowania, wyróżnia się już takie odmiany tej techniki jak:

 • analiza techniczna walut (np. analiza techniczna dolara);
 • analiza techniczna kryptowalut;
 • analiza techniczna wykresów giełdowych (analiza techniczna GPW):
 • analiza techniczna spółek giełdowych;
 • analiza techniczna rynków finansowych Murphy;
 • międzyrynkowa analiza techniczna.

Ze względu na jej wagę, podstawy analizy technicznej powinien znać każdy zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczony inwestor.

Analiza fundamentala - zasady

Drugą z technik analitycznych wykorzystywanych przy ocenie ryzyka inwestycyjnego jest analiza fundamentalna. Skupia się ona na kluczowych aspektach, które mają wpływ na ocenę stabilności rynku. Dotyczy to m.in. kondycji firmy emitującej akcje oraz kondycji całej gospodarki. Analiza ta ma pomóc w odpowiedzi na pytanie nie tylko czy, ale również kiedy warto zainwestować i kupić akcje. Przy okazji inwestor powinien wiedzieć, jakie są rodzaje akcji i czym się charakteryzują. Analizę fundamentalną wykonuje się w celu oceny opłacalności inwestycji w dłuższej perspektywie.

Sam proces jest wieloetapowy. Wyróżnia się w nim:

 • analizę makroekonomiczną (polega na ocenie atrakcyjności lokowania pieniędzy na danym rynku);
 • analizę sektorową (polega na ocenie atrakcyjności danego sektora);
 • analizę sytuacyjną (polega na ocenie stanu konkretnych spółek w danym momencie);
 • analizę finansową (polega na ocenie stanu finansowego wybranych emitentów akcji);
 • wycenę akcji (końcowy etap, który decyduje o tym, w jakim momencie kupić akcje).

Analiza techniczna czy fundamentalna

Wielu inwestorów zastanawia się nad tym, czy analiza techniczna, czy fundamentalna będzie lepszym wyborem. Oczywiście istnieją osoby, które wierzą w słuszność tylko jednej z nich. Zasadniczo jednak analiza techniczna i fundamentalna powinny iść ze sobą w parze. Połączenie zebranych w ich trakcie wyników pozwala na jeszcze dokładniejsze zweryfikowanie potencjału inwestycyjnego, nie zależnie od celu lokowania środków finansowych. Każda inwestycja powinna być przeprowadzana na podstawie dobrego przygotowania. Pierwsze kroki w tym kierunku można poczynić, posiadając niewielkie zasoby finansowe. Jeżeli myślisz o inwestowaniu, to z jednego z naszych poradników dowiesz się, jak oszczędzać pieniądze. Następnie przy wykorzystaniu opisanych tu technik możesz zwiększyć swoje szanse na powiększenie majątku i zredukowanie związanego z tym ryzyka

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!