Bank BPH

Wyodrębniony ze struktur NBP, na polskim rynku obecny od blisko 30 lat. Obecnie jest częścią grupy kapitałowej GE. Od 1995 roku, akcje BPH notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od kilku lat wchodzą w skład Indeksu RESPECT.

W 1989 roku, ze struktur Narodowego Banku Polskiego wyodrębniono dwa banki komercyjne, Bank Przemysłowo-Handlowy SA oraz Bank Kredytowy SA. W 2001 roku, oba te banki połączono fuzją i tak powstał bank, który zajmował trzecie miejsce pod względem wielkości aktywów.

Po fuzji w 2001 roku, BPH stało się uniwersalnym i ogólnopolskim bankiem świadczącym usługi kredytowe, depozytowe i rozliczeniowe, dla klientów detalicznych i biznesowych. Stworzona przez bank grupa kapitałowa, uzupełniła ofertę banku o usługi z zakresu bankowości hipotecznej, ubezpieczeń, leasingu oraz zarządzania aktywami, a spółka zależna HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA, pozyskała licencję NBP na prowadzenie działalności hipotecznej, jako pierwsza w Polsce.

W 2007 roku bank Pekao SA, dzięki fuzji przejął część banku PBH, pozostawiając na rynku 200 z 485 oddziałów.

Współczesny Bank BPH SA to oferta skierowana do klientów detalicznych, korporacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Bank BPH to ponad 400 oddziałów i placówek partnerskich, a także bankowość internetowa i telefoniczna. Klienci banku mogą korzystać z rozwiązań takich jak: konta osobiste, rachunki oszczędnościowe, lokaty, karty kredytowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, produkty inwestycyjne, a także kompleksowa obsługa finansowa firm.