Czym są IKE i IKZE czyli oszczędzanie na emeryturę

Czym są IKE i IKZE czyli oszczędzanie na emeryturę

Martwisz się, z czego będziesz żyć na emeryturze? Masz świadomość, że ZUS nie będzie w stanie zapewnić ci godnego życia? Zacznij samodzielnie odkładać środki na swoją przyszłość w ramach prywatnych kont emerytalnych IKE lub IKZE. 

„Umiesz liczyć? Licz na siebie!” I choć brzmi to brutalnie, to tak najprościej można by podsumować system emerytalny w Polsce. Nie ma się co oszukiwać, jeśli zależy Ci na przyzwoitej emeryturze, musisz sam na nią odkładać. W tym celu możesz skorzystać z IKE bądź IKZE, czyli III filaru polskiego systemu emerytalnego. Przyjrzyjmy się bliżej, na czym polega odkładanie na przyszłość w ramach tych dwóch dobrowolnych produktów emerytalnych.

Czym jest IKE i IKZE?

Dziś już chyba nikt nie ma złudzeń, że nasze emerytury z ZUS będę godne. Jedynym sposobem na wygodne życie po sześćdziesiątce jest zadbanie o własne oszczędności. Jednak nie da się ukryć, że niewiele osób ma w sobie tyle samodyscypliny, aby regularnie odkładać pieniądze na własną rękę. Do tego często nie wiemy, jak robić to efektywnie, żeby inflacja nie zjadła naszych ewentualnych zysków. Na szczęście z pomocą przychodzi nam dobrowolny system emerytalny, dzięki któremu możemy oszczędzać pieniądze na jesień naszego życia. Mowa oczywiście o tajemniczo brzmiących skrótach IKE i IKZE.

IKE i IKZE to produkty emerytalne, które tworzą tzw. III filar polskiego systemu emerytalnego. Dzięki nim możesz budować własną poduszkę finansową, która w założeniu ma pozwolić ci na wygodne i bezstresowe życie na emeryturze. Dodajmy jeszcze, że IKE to skrót od Indywidualne Konta Emerytalne, a IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, z których może skorzystać każdy pod warunkiem ukończenia 16. roku życia. W obu przypadkach możesz inwestować zgromadzone środki w różnorodne instrumenty finansowe, takie jak m.in.:

 • akcje spółek giełdowych
 • obligacje skarbowe,
 • fundusze inwestycyjne,
 • inne instrumenty. 

A jako że przystąpienie do IKE i IKZE jest dobrowolne, przyjrzyjmy się bliżej obu propozycjom oszczędzania na emeryturę i różnicom pomiędzy nimi.

Czym różni się IKE od IKZE?

W ramach IKE i IKZE można oszczędzać już od 16. roku. I nie ukrywajmy, im szybciej przystąpisz do dobrowolnego systemu emerytalnego, tym większe środki uda ci się zgromadzić. Szczególnie że w przypadku obu kont emerytalnych musisz liczyć się z pewnymi limitami. Korzystając z IKE, możesz rocznie wpłacić na konto do 3-krotności średniego wynagrodzenia, a przy IKZE jest to 1,2-krotność średniego wynagrodzenia dla wszystkich i 1,8-średniego wynagrodzenia dla samozatrudnionych. Jednak to niejedyne różnice pomiędzy oboma rodzajami kont.

Otóż w przypadku IKE wypłata środków jest nieopodatkowana. Natomiast w IKZE wypłata składek objęta jest zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

Oba produkty emerytalne różnią się także ze względu na korzyści podatkowe. W IKE mamy do czynienia ze zwolnieniem z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków. A w IKZE poza zwolnieniem z podatku od zysków kapitałowych możemy także korzystać z odliczenia wpłacanej składki od podatku dochodowego.

Różnice dotyczą także kwestii dziedziczenia zgromadzonych środków. W przypadku IKE takie środki mogą zostać wypłacone bez konieczności opłacania podatku dochodowego. Natomiast przy IKZE od odziedziczonych pieniędzy należy odprowadzić podatek dochodowy w postaci ryczałtu w wysokości 10%.

Kto oferuje IKE i IKZE?

Umowę o prowadzenie IKE oraz IKZE możesz podpisać z jedną z kilku instytucji finansowych, takich jak:

 • fundusze inwestycyjne,
 • banki,
 • biura i domy maklerskie,
 • zakład ubezpieczeń,
 • fundusze emerytalne.

Co ważne, możesz mieć tylko jedno konto IKE i IKZE. Jednak jeśli zależy Ci na maksymalizacji swoich przyszłych zysków, zawsze możesz założyć i IKE, i IKZE.

Jakie są korzyści z inwestowania w ramach IKE i IKZE?

Przejdźmy teraz do jednej z najważniejszej kwestii, czyli korzyści, jakie daje inwestowanie w ramach IKE lub IKZE. Po pierwsze, oba te programy są dobrowolne i umożliwiają gromadzenie prywatnych środków emerytalnych. Oznacza to, że uzbierany kapitał jest własnością posiadaczy kont IKE i IKZE. Co więcej, kapitał ten jest dziedziczony, a więc nie przepada wraz ze śmiercią właściciela konta emerytalnego.

Dodajmy jeszcze, że IKE i IKZE cechują się elastycznością. Po pierwsze sam decydujesz, kiedy zakładasz takie konto emerytalne i którą opcję wybierasz. A jak już wspomnieliśmy, możesz otworzyć zarówno IKE, jak i IKZE. Po drugie, to również do ciebie należy decyzja, kiedy i ile środków będziesz wpłacał na poszczególne konto. Jedyne, o czym musisz pamiętać to górny limit, wynoszący 3-krotność średniego wynagrodzenia w przypadku IKE oraz 1,2-krotność średniego wynagrodzenia przy IKZE (lub 1,8-krotność dla przedsiębiorców). Dodajmy do tego jeszcze fakt, że z IKE i IKZE możesz wypłacić środki w dowolnym momencie. Oznacza to, że jeśli nagle znajdziesz się w podbramkowej sytuacji, zawsze możesz sięgnąć po pieniądze zgromadzone na prywatnym koncie emerytalnym.

Poza tym IKE i IKZE to także korzyści podatkowe. Przede wszystkim, jeśli spełnisz określone warunki, unikasz 19% podatku od dochodów kapitałowych. Oznacza to, że wypracowany na koncie emerytalnym zysk nie podlega oprocentowaniu. Do tego środki gromadzone w ramach IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania za dany rok.

Jednak najważniejszą korzyścią z IKE i IKZE są dodatkowe środki wypłacane w ramach emerytury. Nie jest tajemnicą, że większość z nas ma problem z systematycznym odkładaniem pieniędzy na przyszłość, a konta IKE czy IKZE są świetnym sposobem, aby zmobilizować się do oszczędzania na emeryturę.

Kiedy można wypłacić pieniądze z IKE i IKZE?

Pieniądze z IKE i IKZE z założenia mają podnieść nasze emerytury. Nic zatem dziwnego, że system ten został tak skonstruowany, aby zniechęcać nas do wcześniejszych wypłat środków z prywatnych kont emerytalnych. Choć oczywiście jest to możliwe. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Zacznijmy od środków zgromadzonych w ramach IKE. Jeśli chcesz zachować wszelkie możliwe korzyści podatkowe, sięgnij po nie dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego (60. rok życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych). Natomiast jeśli zechcesz wcześniej skorzystać ze środków z IKE, będziesz musiał zapłacić 19% podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki. Dodajmy jeszcze, że aby uniknąć podatku, poza osiągnięciem wieku emerytalnego musisz także:

 • wpłacać składki na IKE przez minimum 5 dowolnych lat kalendarzowych, lub
 • dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków.

A jak wygląda to w IKZE? Środki zgromadzone na tym koncie możesz wypłacić wyłącznie po osiągnięciu 65. roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat na konto przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Poza tym środki te mogą zostać wypłacone po twojej śmierci na wniosek osoby do tego upoważnionej. Dodajmy jeszcze, że środki z IKZE mogą zostać wypłacone jednorazowo w całości lub w ratach. Raty te będą wypłacane przez co najmniej 10 lat, chyba że okres gromadzenia środków trwał krócej. Poza tym, jeśli zdecydowaliśmy się na raty, zawsze możemy zmienić zdanie i złożyć wniosek o wypłatę pozostałej sumy w całości.

Jeśli jednak nie ukończyłeś 65. roku życia, również możesz otrzymać zgromadzone na IKZE środki. Jednak w tym przypadku wypłacany kapitał podlega opodatkowaniu. Do tego, jeśli o zwrot środków poprosisz przed upływem 12 miesięcy od założenia IKZE, będziesz musiał dodatkowo zapłacić za wycofanie zgromadzonego kapitału. Taka opłata ma zniechęcać do wcześniejszego wypłacania środków odkładanych na kontach emerytalnych.

Konta emerytalne – podsumowanie

Każdy, kto chce otrzymywać dobrą emeryturę, już dziś powinien zdecydować się na samodzielne odkładanie środków na ten cel. Najlepiej zdecydować się na założenie prywatnego konta emerytalnego, takiego jak IKE lub IKZE, na których można gromadzić pieniądze z myślą o przyszłej emeryturze. Choć oba produkty emerytalne są do siebie podobne, to różnią się kilkoma aspektami, takimi jak limit rocznych wpłat, korzyści podatkowe czy zasady wypłaty środków z konta. Co ważne, IKE czy IKZE można założyć w różnych instytucjach finansowych, takich jak banki, fundusze inwestycyjne, czy fundusze emerytalne. Choć ze środków zgromadzonych na prywatnych emerytalnych można skorzystać w dowolnym momencie, to najbardziej opłaca się po nie sięgnąć po osiągnięciu odpowiedniego wieku.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!