PKO BP

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski została założona w 1919 roku jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Samodzielną działalność, po okresie funkcjonowania w strukturach Narodowego Banku Polskiego, wznowiło PKO w roku 1987. Obecna nazwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski,  została nadana w 2000 roku, tuż po przekształceniu Banku w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Od 2004 roku jest ona notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

PKO BP jest największym uniwersalnym bankiem w Polsce (w 2015 roku posiadał 248700 milionów aktywów). Zajmuje się on zarówno obsługą klientów indywidualnych, jak i małych, średnich i dużych firm. Dane ujawniane przez Bank zdradzają, że posiada on około 1200 własnych oddziałów i aż 1210 współpracujących agencji. Liczba bankomatów oscyluje wokół liczby 2500. PKO BP jest nadal kontrolowany przez Skarb Państwa, który posiada w nim 31,39% udziałów. Bank PKO BP wraz ze spółkami zależnymi, uzupełniają ofertę o Otwarty Fundusz Emerytalny, fundusze inwestycyjne i leasing. Dzięki temu oferta jest tak szeroka i dostosowana do wszelkich wymagań klientów. PKO BP oferuje nowoczesne konto internetowe Inteligo oraz umożliwia dokonywania płatności i wypłat gotówki z bankomatu dzięki aplikacji IKO w telefonie komórkowym.

Sesje Elixir w PKO BP