Czym są produkty strukturyzowane?

Czym są produkty strukturyzowane?

Kiedyś mogli z nich skorzystać wyłącznie indywidualni, zamożni inwestorzy. Obecnie dostępne są dla każdego, kto ma do dyspozycji już kilka tysięcy złotych. O czym mowa? O produktach strukturyzowanych. Przyjrzymy się, co to jest i jak zainwestować w produkty strukturyzowane w Polsce.

Co to są produkty strukturyzowane?

Produkty strukturyzowane to rodzaj inwestycji alternatywnych, dzięki którym możesz osiągnąć zysk wyższy niż na lokacie, przy jednoczesnej ochronie kapitału do określonego poziomu. Taki produkt jest formą zakładu o to, jak w przyszłości zachowa się określony instrument bazowy: kursy walut, ceny surowców, ceny akcji, indeks giełdowy itp. Jak to działa w praktyce?

Przede wszystkim produkt strukturyzowany składa się z 2 elementów:

  • instrument finansowy, który zapewnia określony poziom gwarancji kapitału (nawet do 100% ochrony) – najczęściej są to obligacje, lub bankowe depozyty,
  • instrument pochodny, który umożliwia wypracowanie dodatkowego, atrakcyjnego zysku.

Inwestując w produkt strukturyzowany, tak naprawdę inwestujesz w oba te elementy jednocześnie. Pierwszy z nich wiąże się z niewielkim ryzykiem, choć nie zapewnia dużych zysków. Za to zarabiasz na drugim, choć jest on bardziej ryzykowny. Jednak owo połączenie ich w jedną strukturę sprawia, że twój początkowy kapitał jest maksymalnie chroniony, a zyski z takiej inwestycji są potencjalnie wyższe niż na samej lokacie czy przy inwestycji w obligacje. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie.

Załóżmy, że możesz zainwestować 5000 zł. Decydujesz się na produkt strukturyzowany, w którym 90% tej kwoty zostaje przeznaczone na lokatę lub zakup obligacji. Na ogół się to obligacje skarbowe, które są popularniejsze od obligacji korporacyjnych. A czym są obligacje korporacyjne i gdzie je kupić? Są to obligacje, które emitowane są nie przez Skarb Państwa, ale przez firmy i korporacje.

Za pozostałe 10% kupowane są tzw. opcje, czyli zakłady, jak zachowa się dany instrument bazowy.

Owe 90% kapitału, które zostały przeznaczone na lokatę bądź obligacje stanowi zabezpieczenie całego  kapitału. Chodzi o to, aby taki instrument finansowy w ciągu całej inwestycji zarobił na siebie pozostałe 10%, dzięki czemu kapitał zostanie odbudowany. To ma zapewnić gwarancję, że na inwestycji w produkt strukturyzowany nie stracisz. Musisz oczywiście wziąć pod uwagę, że zwrot całego kapitału i tak będzie wiązał się z ewentualną stratą. Czy to za sprawą inflacji, która pomniejszy wartość twojego kapitału, czy też poprzez opłaty dystrybucyjne, które będziesz musiał uiścić. Nie da się ukryć, że inflacja niejako zjada twój kapitał. Z tego względu warto poszukać informacji, jak oszczędzać w czasie inflacji, aby straty z niej wynikające, były jak najmniejsze. 

Poza tym taka ewentualna strata powinna być rekompensowana przez zysk z zainwestowania pozostałych 10% twojego kapitału. I to z nawiązką. Jeśli wybrana przez ciebie opcja sprawdzi się, twój produkt strukturyzowany wypracuje zysk.

Oczywiście podział kapitału w stosunku 90% do 10% to tylko przykład. Równie dobrze możesz zdecydować się na bardziej ryzykowne warianty, typu 80% do 20% czy 70% do 30%. W takich przypadkach z większym ryzykiem wiążą się potencjalnie większe zyski. Jednak równie dobrze możesz inwestować bezpieczniej, wybierając proporcje 95% do 5%. 

Co istotne, w przypadku produktów strukturyzowanych możesz grać zarówno na zysk, jak i na spadek instrumentu bazowego. W tym drugim przypadku zarobisz wtedy, gdy ceny spadają. Z tego względu produkty strukturyzowane można wykorzystać jako sposób na zabezpieczenie innych inwestycji, np. inwestycji w akcje. Jeśli grasz na spadek, a cena akcji rośnie, zarabiasz na samych akcjach. Jednak, jeśli cena akcji zacznie spadać, twój zysk będzie pochodził z trafnej opcji w ramach produktu strukturyzowanych.

Produkty strukturyzowane – przykłady

Oferty produktów strukturyzowanych znajdziesz zarówno w firmach inwestycyjnych, jak i w bankach. Swoje lokaty i certyfikaty strukturyzowane oferują m.in. bank BNP Paribas, bank Millennium, Santander Bank, bank PEKAO oraz PKO SA. Jeśli zastanawiasz się, jak oszczędzać pieniądze i jednocześnie na nich zarabiać, warto przyjrzeć się właśnie produktom strukturyzowanym.

Jak inwestować w produkty strukturyzowane?

Jak już wspominaliśmy, kiedyś produkty strukturyzowane tworzone były pod indywidualnych inwestorów, którzy dysponowali dużym kapitałem inwestycyjnym. Dziś produkt ten dostępny jest dla każdego, kto ma co najmniej 5000-10000 zł.

Jeśli chcesz zainwestować w produkt strukturyzowany, powinieneś się upewnić, że ma on następujące cechy:

Odpowiednia kwota kapitału

Gwarancja kapitału może kusić, ale jak przy każdej inwestycji, musisz liczyć się ze stratą. Dlatego nie warto przeznaczać na dany produkt strukturyzowany wszystkich oszczędności, jakie np. otrzymałeś w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Lepiej zainwestować mniejszą kwotę, niż stracić dorobek całego życia. Z tego względu przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto dokładnie się zastanowić, w co inwestować pieniądze.  

Okres inwestycji

Na czas inwestycji w produkty strukturyzowane twoje oszczędności pozostaną zamrożone i nie będziesz mógł z nich korzystać. Zazwyczaj okres ten wynosi 2-4 lata, choć zdarzają się produkty strukturyzowane o krótszym okresie inwestowania. Niemniej, jeśli zechcesz wcześniej zakończyć inwestycję, będziesz musiał zapłacić karne opłaty.

Gwarancja kapitału

Niektóre oferty produktów strukturyzowanych zapewniają pełną ochronę kapitału, a nawet gwarancję kilkuprocentowego zysku, nawet jeśli inwestycja nie pójdzie po twojej myśli. Inne z kolei dają mniejszą gwarancję, ale kuszą wyższymi zyskami. Która z tych opcji jest lepsza? To już zależy od indywidualnej sytuacji każdego inwestora.

Opłaty manipulacyjne

Za zakup obligacji czy certyfikatu bank, czy instytucja finansowa pobierają prowizję. Musisz uwzględnić je, kalkulując opłacalność danego produktu strukturalnego.

Jasne zasady

Im prostsze warunki umowy dotyczącej inwestycji w produkt strukturalny, tym dla ciebie lepiej. Niemniej, zawsze przed podpisaniem ostatecznej umowy, dokładnie się z nią zapoznaj. A jeśli masz wątpliwości, pytaj, aż uzyskasz jasną i klarowną odpowiedź. 

Podsumowanie: Produkty strukturyzowane – co to jest?

Produkty strukturyzowane to alternatywna opcja inwestycyjna, która łączy w sobie bardziej bezpieczne lokaty czy obligacje z ryzykownymi inwestycjami w produkty bazowe, takie jak ceny akcji, surowców, indeksy giełdowe czy kursy walut. Oczywiście w przypadku produktów strukturyzowanych również istnieje ryzyko, że stracisz na takiej inwestycji, jednak jest ono rekompensowane gwarancją ochrony kapitału. Na pewno jest to rozwiązanie, które stanowi przejście od oszczędzania na lokatach do aktywnego inwestowania.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!