Co to jest Instrument finansowy?

Instrument finansowy – to kontrakt na mocy którego u jednej ze stron powstają aktywa finansowe, a u drugiej zobowiązania finansowe lub instrumenty kapitałowe. Podział instrumentów finansowych według kryterium czasu (pierwotnego terminu zapadalności) wyróżnia instrumenty finansowe:

  • krótkoterminowe (tzw. instrumenty rynku pieniężnego) – z terminem zapadalności nie dłuższym niż 12 miesięcy;
  • średnioterminowe (instrumenty rynku kapitałowego), gdy okres zapadalności wynosi od 1 roku do 3 lat,
  • długoterminowe (instrumenty rynku kapitałowego) – okres zapadalności wynoszący więcej niż 3 lata.