Co to jest Giełda?

Giełda – spotkanie handlowe organizowane w określonym miejscu i czasie, podczas którego sprzedawane są określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje giełdowe realizowane są według ściśle określonego regulaminu, pomiędzy członkami pośredniczącymi w transakcjach.