Co to jest Jednostka funduszu inwestycyjnego?

Jednostka funduszu inwestycyjnego - tzw. jednostka uczestnictwa stanowiąca podstawową jednostkę określającą wartość inwestycji. Jest częścią majątku funduszy, jaką mogą nabyć uczestnicy funduszu. Jednostki uczestnictwa są na bieżąco wyceniane, co umożliwia stałą kontrolę inwestycji i ocenę stanu posiadania. Jednostki uczestnictwa nie są papierem wartościowym i są niezbywalne (nie można ich odsprzedać, odstąpić lub przekazać w darowiźnie), mogą być jednak dziedziczone i zapisywane określonej osobie w testamencie.