Co to jest Day Trading?

Day Trading krótkoterminowa strategia inwestycji giełdowych. Charakteryzuje się dynamicznym, wręcz agresywnym stylem inwestowania. Day Trading polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w trakcie jednego dnia. Interwały mogą trwać zarówno kilka minut, jak i kilka godzin, a przy tym zależne są od działań inwestora oraz wahań notowań giełdowych. 

Zazwyczaj Day Trading wykorzystywany jest przy inwestycjach w waluty i akcje, jednak można się nim posługiwać również przy inwestycjach w towary oraz instrumenty pochodne. 

W celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego stosuje się tzw. zlecenia stop loss (zlecenia obronne), które zwiększają pewność zysków.