Co to jest Dywidenda?

Dywidenda to aktywa, które są wypłacane właścicielom spółki kapitałowej jako wynagrodzenie za udostępnienie kapitału. Dywidenda ma najczęściej postać środków pieniężnych, ale może być wydana w formie akcji. Dywidenda stanowi część zysku, który nie jest przeznaczany przez spółkę na inwestycje.  

Wysokość dywidendy określana jest w ramach rocznego walnego zgromadzenia. Aby dywidenda została wypłacona, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • zakończenie roku obrotowego (z wyjątkiem zaliczek, które mogą wpłynąć na zwiększenie zysku),
  • przygotowanie sprawozdania finansowego,
  • akceptacja sprawozdania przez walne zgromadzenie,
  • decyzja w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy. 

Co ważne, akcjonariusze muszą liczyć się z tym, że w wyniku walnego zgromadzenia ewentualne zyski spółki nie zostaną przeznaczone na dywidendy.