Co to jest Indeks giełdowy?

Indeks giełdowy – rodzaj syntetycznego miernika, który określa zmiany cen wszystkich papierów wartościowych w obrębie wybranej grupy lub typu papierów wartościowych. Indeks giełdowy, poza zmianami cen, wskazuje także tendencje panujące na rynku w określonym czasie, ponieważ odwzorowuje on zachowanie akcji notowanych na giełdzie. Na podstawie obserwacji zmian wartości indeksu giełdowego można ocenić poziom zwrotu na rynku, a także wskazać kierunek ruchu cen, bez konieczności przeprowadzania analizy cenowej akcji poszczególnych spółek.