Co to jest GPW (Giełda Papierów Wartościowych)?

GPW – skrót od Giełda Papierów Wartościowych, czyli podmiotu zajmującego się obrotem instrumentów finansowych, jakimi są papiery wartościowe, przy czym obrót ten odbywa się bez fizycznej dostawy papierów wartościowych. Transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych zawierane są w systemie kursu jednolitego, notowań ciągłych oraz transakcji pakietowych.