Co to jest Hedging?

Hedging to jedna ze strategii finansowych, która ma na celu zabezpieczenie inwestorów przed nadmiernym i nagłymi wahaniami cen papierów wartościowych. Na ogół polega ona na doborze aktywów o przeciwnie skorelowanych trendach. Celem tej strategii jest minimalizacja strat, jakie może ponieść inwestor w konsekwencji zmian kursów instrumentów finansowych lub towarów.

Do metod zabezpieczania w ramach hedgingu zalicza się m.in.:

 • sprzedaż lub zakup kontraktu terminowego na dany instrument bazowy,
 • sprzedaż lub zakup odpowiedniej opcji,
 • wykorzystanie właściwego swapu.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje hedgingu:

 • naturalny,
 • stały,
 • dynamiczny,
 • doskonały,
 • niedoskonały,
 • zakupowy,
 • sprzedażowy,
 • pośredni,
 • bezpośredni,
 • całkowity,
 • prosty,
 • kombinowany.

W przypadku hedgingu nie istnieje jedna, uniwersalna metoda minimalizująca ryzyko, a każdy inwestor sam dobiera instrumenty zabezpieczające, kierując się swoimi potrzebami, umiejętnościami i wielkością prowadzonych operacji.

Działalność funduszy hedgingowych uważana jest za jedną z przyczyn kryzysu finansowego w 2008 roku.