Co to jest Ryzyko inwestycyjne?

Ryzyko inwestycyjne to termin związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez różne podmioty, a także inwestycjami kapitałowymi. Oznacza on możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji różniącego się od tego, jakiego spodziewał się inwestor. Wynika to z tego, że wartość inwestycji może zarówno wzrastać, jak i spadać, co nierzadko przekłada się na utratę części kapitału inwestycyjnego, a w skrajnych przypadkach również całkowitej kwoty zainwestowanych środków. 

Ryzyko inwestycyjne oznacza zatem, że jest niepewność dotycząca przyszłych zysków lub strat, która związana jest z prowadzoną działalnością.