Co to jest Rynek walutowy?

Rynek walutowy stanowi jeden z segmentów rynku finansowego. Jest to rynek, na którym realizowane są transakcje dotyczące obrotu walutami obcymi. Na skutek działania sił podaży oraz popytu kształtowany jest kurs walutowy (inaczej również kurs wymiany), jaki stanowi odzwierciedlenie stosunku ceny pomiędzy dwoma walutami.

Rynek walutowy często określany jest mianem FOREX (od angielskiego Foreign Exchange). Jest to przykład tynku OTC, czyli Over The Counter, a przy tym jest rynek nieregulowany, gdzie obrót odbywa się za pomocą znacznej ilości pojedynczych transakcji zawieranych pomiędzy wieloma uczestnikami rynku.