Co to jest Rynek finansowy?

Rynek finansowy to termin, który oznacza miejsce realizacji transakcji kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego w ustalonym terminie, w oparciu o różne instrumenty finansowego. Na rynku finansowym działają różni uczestnicy, w tym podmioty, które potrzebują kapitału i kreują popyt oraz podmioty posiadające nadwyżki finansowe, które tworzą podaż kapitału.