Co to jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG)?

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd to organ państwowy powołany do życia w marcu 1991 roku, z siedzibą w Warszawie. 

Do zadań komisji należało:

  • sprawowanie funkcji nadzorczej;
  • kontrolowanie podmiotów działających na giełdzie, aby postępowały zgodnie z regułami uczciwego obrotu i konkurencji w odniesieniu do publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi;
  • zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji o giełdzie papierów wartościowych i towarów.

Działalność komisji została zakończona we wrześniu 2006 roku, na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zakres obowiązków KPWiG przejął nowy organ – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).