Co to jest Komisja Nadzoru Bankowego?

Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) - państwowy organ nadzorczy sprawujący kontrolę nad rynkiem finansowym od 1 stycznia 1998 roku. Od 1stycznia 2008 roku KNB zostało zastąpione przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do głównych zadań Komisji należy: zapewnianie prawidłowego funkcjonowania sektora szeroko rozumianych usług finansowych, utrzymywanie jego stabilności i bezpieczeństwa, a także ochrona uczestników tego sektora. Komisja sprawuje nadzór nad polskimi bankami, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, a także nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.