Co to jest Notowania giełdowe?

Notowania giełdowe to w uproszczeniu zestawienia cen towarów giełdowych, jakie zostały zarejestrowane i opublikowane przez komisję giełdową. W czasie notowań giełdowych ogłaszane są co najmniej trzy ceny: kurs sprzedaży, kurs kupna oraz kurs zawarcia transakcji. 

Notowania giełdowe mogą być prowadzone w dwóch systemach:

  • system notowań ciągłych – zwykle dotyczą akcji najbardziej płynnych spółek, warrantów, obligacji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów inwestycyjnych. W takim przypadku zmiany kursów danego instrumentu finansowego mają charakter ciągły;
  • system notowań jednolitych – zazwyczaj dotyczą akcji spółek o małej płynności, a kursy ustalane są tylko dwa razy w ciągu dnia.

Decyzja o sposobie prowadzenia notowań giełdowych podejmowana jest przez Zarząd Giełdy.