Co to jest Kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny - długoterminowy kredyt bankowy przeznaczony na zakup lub budowę nieruchomości przez osobę fizyczną. Głównym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka (związana z daną nieruchomością, a nie osobą) ustanowiona na rzecz banku kredytującego, w formie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości. Na mocy tego prawa, wierzyciel (bank) może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.