Co to jest EURIBOR?

EURIBOR (skrót od angielskiego określenie - Euro Interbank Offered Rate) – to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów oraz kredytów na międzynarodowym rynku w strefie euro. Stawki EURIBOR określane są dla pożyczek według kilku okresów: tygodni (1 oraz 2), miesięcy (1, 2, 3, 6 oraz 9), a także 1 roku. Jako początek okresu trwania pożyczki przyjmuje się drugi dzień roboczy następujący po dniu transakcji, czyli dzień dostarczenia środków (tzw. data spot). EURIBOR to wskaźnik powstający w oparciu o średnią arytmetyczną wysokości oprocentowania (jakim objęte są kredyty międzybankowe) przekazywanego przez wybrane banki działające na międzynarodowym rynku w strefie euro, przy czym w wyliczeniach odrzucane jest 15% wartości najniższych oraz najwyższych.