Co to jest LTV (Loan to Value)?

LTV, czyli Loan To Value, to wskaźnik, który dotyczy relacji między wartością kredytu a wartością zabezpieczenia. Najczęściej odnosi się on do nieruchomości, która jest przedmiotem kredytu hipotecznego. Wskaźnik LTV jest wyrażany w procentach i stanowi kluczowy element oceny ryzyka kredytowego zarówno dla banków, jak i dla kredytobiorców.

LTV kredyt – co to?

Wskaźnik LTV to kluczowy aspekt w procesie udzielania kredytów hipotecznych. Określa on stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia i wpływa na ocenę ryzyka kredytowego, warunki kredytowania oraz zdolność kredytową kredytobiorcy. Kredytobiorcy powinni dokładnie rozważyć swoje możliwości finansowe i wybrać odpowiedni poziom LTV, który zapewni im najlepsze warunki kredytowania oraz minimalizację ryzyka.

Wartość wskaźnika LTV odgrywa kluczową rolę w procesie udzielania kredytu hipotecznego. Banki stosują ten wskaźnik, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Co dokładnie oznacza ten wskaźnik? Im jest on wyższy, tym większe ryzyko ponosi bank, ponieważ większa część wartości nieruchomości jest finansowana z kredytu, co w przypadku spadku wartości nieruchomości może zwiększyć ryzyko strat dla banku.

Najważniejsze aspekty, na jakie wpływa wartość wskaźnika LTV w przypadku starania się o kredyt:

 1. Wpływ na oprocentowanie kredytu – kredyty o niższym wskaźniku LTV zazwyczaj wiążą się z niższym oprocentowaniem, ponieważ banki chętniej udzielają kredytów na niższe kwoty w stosunku do wartości zabezpieczenia.
 2. Wymóg minimalnego wkładu własnego – w Polsce rekomendowany wkład własny wynosi zazwyczaj 20% wartości nieruchomości, co odpowiada wskaźnikowi LTV na poziomie 80%. Część banków może oferować kredyty z niższym wkładem własnym, jednak będzie się to wiązało z koniecznością dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
 3. Zdolność kredytowa – wysoki wskaźnik LTV ma negatywny wpływ na zdolność kredytową kredytobiorcy, a to może przekładać się na większe wymagania banku odnośnie dochodów czy stabilności finansowej kredytobiorcy.
 4. Ochrona przed spadkiem wartości nieruchomości – im wyższy wskaźnik LTV, tym większe ryzyko spadku wartości nieruchomości w okresie kredytowania. Dlatego banki wolą niższe wskaźniki LTV, które oznaczają większą ochronę przed ryzykiem spadku wartości nieruchomości.

LTV – jak liczyć?

Jak obliczyć LTV? Poziom tego wskaźnika oblicza się w następujący sposób:

 1. Określenie wartości nieruchomości – najczęściej dokonuje się jej na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę bądź ceny zakupu.
 2. Kapitał kredytu – ustalenie, jaką kwotę kredytu planuje zaciągnąć kredytodawca.
 3. Obliczenie wskaźnika LTV – na podstawie poniższego wzoru:

LTV = (kwota kredytu : wartość nieruchomości) * 100

Przykład:

 • Wartość nieruchomości: 500 000 zł
 • Kwota kredytu: 450 000 zł
 • LTV = (450 000 : 500 000) * 100
 • LTV = 0,9 * 100 = 90%.

Oznacza to, że w danym przykładzie wskaźnik LTV wynosi 90%. Co to oznacza?

Poziom LTV – co to jest?

W zależności od wartości wskaźnika LTV wiąże się on z określonymi korzyściami oraz ryzykami. Oto kilka kluczowych aspektów, związanych z tym, co to jest wskaźnik LTV przy kredycie.

Co to jest wskaźnik LTV kredytu na poziomie 50-70%?

W takim przypadku kredytobiorca może uzyskać lepsze warunki kredytu, w tym niższe oprocentowanie. Taki wskaźnik oznacza także mniejsze ryzyko spadku wartości nieruchomości w trakcie okresu kredytowania. Taka sytuacja najczęściej umożliwia większą elastyczność w negocjacjach z bankiem.

Z drugiej strony wskaźnik LTV na poziomie 50-70% oznacza konieczność zgromadzenia większego wkładu własnego, co może być trudne zwłaszcza w przypadku droższych nieruchomości.

Co to jest wskaźnik LTV w kredycie na poziomie 80-90%?

Przy wskaźniku LTV na poziomie 80-90% pojawia się mniejszy wymóg co do wkładu własnego, co ułatwia dostęp do kredytu hipotecznego. Poza tym w takiej sytuacji kredytobiorcy pozostaje więcej środków na inne cele inwestycyjne czy oszczędnościowe.

Jednak przy takim wskaźniku LTV należy liczyć się z wyższym oprocentowaniem kredytu oraz większym ryzykiem spadku wartości nieruchomości podczas okresu kredytowania. W takiej sytuacji często pojawia się konieczność wykupienia dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, co dodatkowo zwiększa koszty kredytu.