Co to jest LTV (Loan to Value)?

LTV (Loan to Value) – wskaźnik stosowany przy ocenie ryzyka kredytowego, określający zależność pomiędzy wysokością udzielanego kredytu a wartością jego zabezpieczenia. W przypadku klientów indywidualnych i przedsiębiorców najczęściej stosowany przy ocenie ryzyka kredytu hipotecznego. LTV może być wykorzystywany przez agencje ratingowe oraz instytucje nadzoru finansowego do oceny wiarygodności banków oraz stabilności całego sektora finansowego. W okresie spłaty kredytu wartość wskaźnika LTV zwykle ulega zmianie. Im niższa jest wartość wskaźnika, tym wyższe jest zabezpieczenie kredytu.