Co to jest Ocena zdolności kredytowej?

Ocena zdolności kredytowej - zespół czynności mających na celu ocenę płynności finansowej przyszłego kredytobiorcy, a także jego zdolności spłaty kredytu wraz z odsetkami, zgodnie z ustalonym w umowie terminie. Banki przeprowadzają ocenę zdolności kredytowej, w oparciu o dostarczone dokumenty i informacje, przy czym każdy bank może stosować własne kryteria weryfikacji klienta. Do najczęściej stosowanych, należą:

 • wysokość dochodów;
 • źródło i częstotliwość dochodów,
 • aktualne zobowiązania finansowe kredytobiorcy,
 • dotychczasowa historia kredytowa,
 • wiek kredytobiorcy,
 • liczba osób znajdującą się na utrzymaniu kredytobiorcy,
 • wysokość wkładu własnego,
 • zabezpieczenia,
 • rodzaj oraz wysokość udzielanego kredytu,
 • okres kredytowania,
 • rodzaj rat (równe lub malejące).