Co to jest LIBOR?

LIBOR - skrót od angielskiej nazwy London Interbank Offered Rate, oznaczający referencyjną wysokość oprocentowania depozytów i kredytów międzybankowych na rynku londyńskim. Stopa procentowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wartości oprocentowania podawana przez Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays oraz National Westminster. LIBOR służy do określania oprocentowania nominalnego kredytów wyrażanych w pięciu walutach: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, dla pożyczek udzielanych na 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok.