Co to jest Rata kredytu?

Rata kredytu - comiesięczny koszt kredytu, składający się z dwóch części – raty kapitałowej oraz raty odsetkowej. Rata kapitałowa stanowi określoną część pożyczonej kwoty, natomiast rata odsetkowa to wartość dodana wynikająca z określonego w umowie oprocentowania. Rata kredytu może być stała (annuitet), gdy kapitał wraz z odsetkami podzielony jest na równe części comiesięcznego zobowiązania lub malejąca, gdy każda kolejna rata zmniejsza się o określoną wartość. W przypadku raty stałej, obie części składowe są zmienne, natomiast rata malejąca skład się ze stałej raty kapitału i malejącej raty odsetkowej.