Co to jest Scoring kredytowy?

Scoring kredytowy – to metoda oceny wiarygodności kredytowej klienta banku, stosowana zazwyczaj w stosunku do osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. W większości przypadków wynik scoringu kredytowego wyrażany jest w punktach, gdzie im większa jest liczba punktów, tym większa jet wiarygodność kredytowa kredytobiorcy. W scoringu stosuje się metodę porównania, gdzie profil klienta wnioskującego o przyznanie kredytu przyrównuje się do profilu innych klientów, którzy otrzymali kredyt i terminowo realizują spłaty zobowiązania. Z założenia, im większe jest podobieństwo pomiędzy takimi klientami, tym wyższa jest ocena przyszłego kredytobiorcy.