Co to jest Konsolidacja?

Konsolidacja to inaczej łączenie kilku kredytów i pożyczek w jedno większe zobowiązanie. Dzięki konsolidacji kredytobiorca zamienia kilka rat kredytowych, wynikających z różnych zobowiązań, w jedną, która jest mniejsza od sumy dotychczasowych rat. Taka konsolidacja kredytów umożliwia uporządkowanie finansów i zmniejsza comiesięczny koszt obsługi zadłużenia, co pozwala uniknąć wpadnięcia w spiralę długów.

W ramach konsolidacji można połączyć kilka różnych zobowiązań, takich jak:

  • pożyczki lub kredyty gotówkowe,
  • kredyty samochodowe,
  • chwilówki,
  • limity na rachunku bieżącym lub na karcie płatniczej,
  • inne, udokumentowane zobowiązania konsumpcyjne.

Co ważne, konsolidacja sprawia, że całkowity koszt spłaty kredytu wzrasta. Wynika to z obniżenia raty kredytowej i wydłużenia okresu kredytowania. Jednocześnie w przypadku osób, które mają problem ze spłatą bieżących zobowiązań, konsolidacja jest często jedynym sposobem na terminową spłatę zadłużenia i zachowanie pozytywnej historii kredytowej.