Co to jest WIBOR?

WIBOR - skrót od angielskiej nazwy Warsaw Interbank Offered Rate, oznaczający referencyjną wysokość oprocentowania kredytów międzybankowych na polskim rynku. Stawki ustalane są na podstawie ofert kilkudziesięciu największych banków w Polsce, dla pożyczek udzielanych na 1 tydzień, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy i 1 rok. Na podstawie stawek WIBOR ustalane jest oprocentowanie dla kredytów i lokat udzielanych w polskich złotych.