Co to jest Marża kredytowa?

Marża kredytowa - to różnica pomiędzy ustalonym oprocentowaniem kredytu, a rynkową stopą procentową (np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR), która stanowi zysk banku z udzielonego kredytu. Marża kredytowa stanowi składnik oprocentowania kredytu i pozostaje niezmienna przez cały okres kredytowania.