Co to jest Koszt kredytu?

Koszt kredytu - to wszelkie koszty wynikające z zawartej umowy kredytowej, jakie ponoszone są przez konsumenta. Zgodnie z art. 5 ustawy o kredycie konsumenckim, do całkowitych kosztów kredytu wlicza się przede wszystkim: odsetki, opłaty, prowizje, podatki, a także marże (jeżeli są znane kredytodawcy). Dodatkowo mogą one obejmować koszty usług dodatkowych, niezbędnych do uzyskania kredytu, z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych.