PIT-37 - czym jest i jak rozlicyć?

PIT-37 - czym jest i jak rozlicyć?

Rozliczenie podatku dochodowego to coroczny obowiązek, który często budzi wiele pytań i wątpliwości. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest wypełnienie deklaracji PIT-37, która jest nieodłączną częścią życia podatkowego każdego Polaka. Przyjrzyjmy się zatem bliżej zagadnieniom związanym z PIT-37 – od jego znaczenia i celu, przez kwestię, kto powinien go złożyć, aż po omówienie ulg podatkowych i sposobów rozliczenia.

PIT-37 – co to jest?

Jak co roku luty, marzec i kwiecień zdominowane są przez informacje o konieczności rozliczenia PIT. Jednak zanim przejdziemy do tego, jak wypełnić PIT-37, do kiedy musisz to zrobić, gdzie można rozliczyć PIT-37, ile zwrotu otrzymasz i kto w ogóle składa PIT-37, przyjrzyjmy się, co to w ogóle jest PIT i PIT-37.

Otóż PIT to określenie na podatek dochodowy od osób fizycznych, który jest jednym z podatków bezpośrednich. W tym kontekście dochód rozumiany jest jako nadwyżka sumy uzyskanych przychodów nad kosztami ich uzyskania w perspektywie określonego roku podatkowego. Pod tym względem twój dochód może pochodzić np. z wynagrodzenia za pracę, z działalności gospodarczej czy też z kapitału, bo jak zapewne się orientujesz, podatek od dochodów kapitałowych także trzeba uiszczać.   

To jednak nie wszystko. Otóż PIT to także określenie na deklarację rozliczeniową, którą jako podatnik musisz złożyć do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem swojego urzędu skarbowego. „Swojego”, czyli tego, pod który podlegasz. Co jednak ważne, w Polsce mamy całkiem sporo różnych deklaracji PIT, takich jak chociażby PIT-2, PIT-11, czy PIT-28. Jednak każda z nich jest inna i wypełnia się ją i składa w zupełnie różnych celach. Na przykład PIT-38 to deklaracja, w której rozliczysz podatek od kryptowalut. A jak to jest z PIT-37? Do czego służy ten formularz i kto rozlicza PIT-37?

PIT-37 to zeznanie roczne, które służy do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to formularz, z którego powinny skorzystać osoby, które uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także innych źródeł przychodów, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Co ważne, PIT-37 jest składany corocznie i zawiera informacje dotyczące dochodów podatnika oraz wszelkich odliczeń, ulg i innych korekt podatkowych, do których możesz być uprawniony zgodnie z przepisami podatkowymi, lub które wynikają z progów podatków w Polsce. Deklaracja ta obejmuje zarówno dochody opodatkowane na podstawie ryczałtu, jak i dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej.

Oczywiście, jako osoba fizyczna, która wypełnia PIT-37, jesteś zobowiązany do uzupełnienia formularza szczegółowymi informacjami dotyczącymi twoich dochodów oraz wszelkich odliczeń, które mogą zmniejszyć kwotę podatku należnego lub zwiększyć kwotę zwrotu nadpłaconego podatku. Dlatego też poprawne wypełnienie PIT-37 pozwoli ci na obliczenie właściwej kwoty podatku dochodowego, który powinien zostać uiszczony lub zwrócony przez urząd skarbowy.

W skrócie, PIT-37 jest kluczowym dokumentem służącym do rozliczenia rocznego dochodu osób fizycznych w Polsce i stanowi podstawę obliczenia podatku dochodowego od tych dochodów. Przejdźmy teraz do kolejnej kwestii, czyli tego, kto dokładnie wypełnia PIT-37.

PIT-37 – kto składa?

Zanim zaczniesz zastanawiać się, jak wypełnić PIT-37 przez internet bądź ręcznie, sprawdź, czy ten rodzaj deklaracji dotyczy właśnie ciebie. Zatem, kto powinien złożyć PIT-37?

PIT-37 składają w Polsce osoby fizyczne, które uzyskały dochody ze źródeł, takich jak:

  • praca na podstawie umowy o pracę,
  • praca na podstawie umowy zlecenia,
  • praca na podstawie umowy o dzieło,
  • dochody z emerytur, rent, zasiłków oraz innych świadczeń pieniężnych.

Co ważne, w 2023 roku zmieniły się przepisy związane z najmem prywatnym. A to oznacza, że dochody uzyskiwane z tego właśnie tytułu musisz rozliczać na dokumencie PIT-28. Zatem, jeśli jednocześnie uzyskujesz dochody jako osoba fizyczna rozliczająca się na zasadach ogólnych oraz z najmu prywatnego, to musisz złożyć dwie deklaracje PIT, czyli PIT-37 oraz PIT-28.

Wiesz już, za pomocą której deklaracji powinieneś rozliczyć podatek dochodowy. Czas zając się innym ważnym pytaniem, a mianowicie: od kiedy można składać PIT-37.

Od kiedy można składać PIT-37?

W teorii za rozliczenie PIT-37 możesz wziąć się od zakończenia roku, czyli od stycznia. A to dlatego, że PIT-37 dotyczy okresu od stycznia do grudnia roku poprzedniego. Jednak w praktyce dokładna data składania deklaracji jest inna, co wynika z konieczności przygotowania odpowiednich dokumentów przez twojego pracodawcę. Innymi słowy, możesz zacząć rozliczać PIT-37, gdy tylko pracodawca dostarczy ci inny dokument, czyli PIT-11. A zgodnie z obowiązującymi przepisami, formularz ten musisz otrzymać najpóźniej 29 lutego 2024. Jeśli otrzymasz go wcześniej, możesz od razu przystąpić do tego, jak obliczyć podatek w PIT-37.

Jednocześnie, jeśli nie wiesz, jak samodzielnie złożyć PIT-37, zaczekaj do 15 lutego 2024. To tego dnia w oficjalnym systemie Twój e-PIT znajdziesz dokumenty, które pozwolą ci rozliczyć deklarację PIT-37 elektronicznie przez internet. Co więcej, w tym systemie będzie czekał na ciebie wypełniony formularz PIT-37. Wystarczy, że go sprawdzisz, zaakceptujesz i wydasz dyspozycję przesłania go do urzędu skarbowego. Proste, prawda?

Musimy jednak dodać, że sytuacja nieco się komplikuje, gdy chcesz odliczyć różne ulgi, ponieważ system nie uwzględnia ich automatycznie. Za to możesz je osobno dodać, dzięki czemu jak będziesz chciał złożyć deklarację PIT-37 przez internet, to zrobisz to bez większego problemu i bez żadnej straty finansowej. 

Przejdźmy teraz do innej palącej kwestii, a mianowicie do kiedy należy rozliczyć PIT-37.

Do kiedy PIT-37?

Zatem do kiedy trzeba rozliczyć i złożyć PIT-37? Otóż PIT-37 należy dostarczyć do końca kwietnia roku, który następuje po roku podatkowym. Oznacza to, że PIT-37 musisz wysłać do urzędu skarbowego najpóźniej 30 kwietnia. W tym roku akurat wypada to we wtorek. Dodajmy, że gdyby 30 kwietnia wypadał w weekend, to wówczas ostatecznym terminem składania PIT-37 byłby kolejny dzień roboczy następujący po dniu wolnym. Jednak już wspomnieliśmy, w roku 2024 nie zachodzi taka sytuacja, przez co musisz rozliczyć PIT-37 najpóźniej 30 kwietnia 2024.

Niemniej przestrzegamy, że nie warto odkładać kwestię tego, jak pobrać PIT-37 na ostatnią chwilę. Nigdy nie wiesz, co może się wtedy wydarzyć, włączając w to przerwę w dostawie prądu, awarię komputera czy przeciążenie systemu Twój e-PIT. A to wszystko może sprawić, że nie zdążysz złożyć deklaracji PIT-37 w terminie. Zatem, aby się nie stresować, przystąp do tego, jak uzupełnić PIT-37 odpowiednio wcześnie. Zwłaszcza jeśli zastanawiasz, kiedy otrzymasz zwrot podatku.

Jak rozliczyć PIT-37?

Coroczne rozliczenie podatkowe jest dla wielu osób wyzwaniem. Warto jednak zrozumieć proces rozliczania PIT-37, aby uniknąć niepotrzebnych stresów i zagwarantować sobie maksymalne korzyści podatkowe. Jak zatem obliczyć podatek PIT-37 i jak wypełnić ten formularz krok po kroku?

Na początek sprawdźmy, co musisz przygotować, aby rozliczyć PIT-37. Będą to oczywiście dokumenty niezbędne do wypełnienia PIT-37. Oprócz własnych danych personalnych, takich jak numer PESEL lub NIP oraz adres zamieszkania, przydatne będą również dokumenty potwierdzające uzyskane dochody. Wśród nich ważną rolę odgrywa PIT-11, czyli informacja o dochodach uzyskanych z różnych źródeł, który otrzymasz od pracodawcy.

Następnie zastanów się, jak zamierzasz rozliczyć PIT-37: samemu czy ze współmałżonkiem. W zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej wspólne rozliczanie podatku może być korzystne, ponieważ zmniejszy to podatek do zapłacenia. Jeśli zdecydujesz się właśnie na tę opcję, przygotuj także dane współmałżonka.

Po trzecie, sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać, rozliczając podatek. Do najpopularniejszych z nich należą:

  • zwolnienie dla młodych, czyli tzw. ulga dla młodych, która przysługuje osobom do 26. roku życia, jeśli osiągnęły one przychody z różnych umów i nie przekroczyły łącznej kwoty 85 528 zł w danym roku podatkowym,
  • ulga abolicyjna, dostępna dla podatników zarabiających za granicą, która wynosi do 1360 zł,
  • ulga związana z wydatkami na rehabilitację dla osób z orzeczeniem o stopniu, niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji, a także dla osób otrzymujących rentę z tych powodów,
  • ulga związana z wydatkami na Internet, sięgająca nawet do 760 zł, wymagająca przedstawienia opłaconej faktury zawierającej koszty korzystania z siec,
  • ulga podatkowa od darowizn na cele pożytku publicznego, gdzie łączna suma odliczeń nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika za dany rok.

Poza tym przed rozliczeniem PIT-37 musisz zdecydować, czy chcesz złożyć deklarację podatkową w formie tradycyjnej, czy też elektronicznej. Rozliczenie online jest wygodniejsze i szybsze, a ponadto pozwala na skorzystanie z różnych udogodnień. Jeśli jednak wolisz tradycyjne metody, nadal możesz złożyć PIT-37 w formie papierowej.

Zastanawiasz się, jak rozliczyć PIT przez internet lub jak sprawdzić, czy urząd skarbowy rozliczył PIT? Przede wszystkim w Polsce istnieje system umożliwiający elektroniczne rozliczanie się, który automatycznie wypełnia PIT-37 na podstawie zgromadzonych danych podatnika. Jest to oficjalny serwis Twój e-PIT.  Zalogujesz się do niego za pomocą Profilu Zaufanego lub aplikacji mObywatel. Dzięki temu proces autoryzacji jest bezpieczny i niezwykle prosty. Poza tym będziesz potrzebować informacji o przychodzie za 2022 i 2023 rok, które również posłużą ci jako sposób na weryfikację tożsamości. Po zalogowaniu możesz wypełnić i wysłać PIT-37, a następnie monitorować status złożonej deklaracji. Jak to możliwe?

System ten ma dostęp do twoich danych, co oznacza, że często wystarczy jedynie sprawdzić ich poprawność i zatwierdzić dokument do wysłania. Jednak musisz wziąć pod uwagę, że Twój e-PIT nie uwzględnia ulg podatkowych, które mogą ci przysługiwać. Z tego względu musisz dodać je samodzielnie. I to wszystko. Właśnie rozliczyłeś PIT-37 za rok 2023.

Teraz wystarczy, że pobierzesz UPO, czyli dokument, który potwierdza wysłanie PIT-37. Dokument ten otrzymasz na podany przez ciebie adres e-mail. Od tego momentu pozostaje ci tylko czekać na zwrot nadpłaconego podatku, jeśli taki ci się należy.

Jak długo przechowywać PIT-37?

PIT-37 oraz wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem podatkowym, takie jak zaświadczenia o zarobkach, potwierdzenia o odliczeniach czy ewentualne załączniki, należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, za który została złożona deklaracja. Na przykład, jeśli PIT-37 za rok 2023 został złożony do 30 kwietnia 2024 roku, dokumenty związane z tym rozliczeniem należy przechowywać do końca roku 2029.

Przechowywanie dokumentów podatkowych przez ten okres jest istotne, ponieważ może być wymagane w razie kontroli podatkowej, audytu lub w celu rozwiązania ewentualnych sporów z urzędem skarbowym. Dzięki przechowywaniu dokumentów przez okres 5 lat będziesz mógł udowodnić poprawność swoich rozliczeń i ich zgodność z przepisami podatkowymi.

Podsumowanie:

Podsumowując, proces rozliczenia podatkowego PIT-37 może wydawać się skomplikowany, ale dzięki dostępnym narzędziom i informacjom można go przejść szybko i sprawnie. Wybór między tradycyjnym a elektronicznym sposobem zależy od twoich preferencji i potrzeb, jednak warto rozważyć korzyści płynące z rozliczenia online, takie jak szybkość i wygoda. Nie zapominajmy także o możliwości skorzystania z różnych ulg podatkowych, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny rezultat rozliczenia. Ważne jest również świadome podejście do terminów składania deklaracji oraz odpowiednie przechowywanie dokumentów podatkowych. Kluczowa jest data 30 kwietnia, bo to właśnie do tego dnia musisz wysłać deklarację PIT-37. 

Źródła:

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!