Progi podatkowe w Polsce - czym są i jakie progi podatkowe obowiązują w Polsce?

Progi podatkowe w Polsce - czym są i jakie progi podatkowe obowiązują w Polsce?

W obowiązującym w Polsce systemie prawnym podatek dochodowy ma charakter progresywny. Oznacza to, że podatnicy muszą płacić stawkę podatku zależną od wysokości uzyskiwanego dochodu w roku rozliczeniowym. W przypadku podatników opodatkowanych wg skali podatkowej od 2023 roku obowiązują stawki 12% i 32%. W tym poradniku sprawdzimy, jak czym są progi podatkowe w Polsce.

Jakie są progi podatkowe w Polsce?

Aktualne progi podatkowe w Polsce określone są przez przepisy Ustawy o podatku od osób fizycznych. Warto mieć świadomość tego, jaki jest próg podatkowy w Polsce. Dzięki temu można zoptymalizować koszty podatkowe. Zgodnie z zapisami ustawy w Polsce obowiązują dwa progi podatkowe oraz danina solidarnościowa. Mają zastosowanie przy podatnikach, którzy rozliczają się w oparciu o zasady ogólne. Progi podatkowe wskazują na stawki 12% i 32%, które uzależnione są od zarobków.

Próg podatkowy od dochodu czy przychodu? Zgodnie z przepisami progi podatkowe liczone są od dochodu. Oznacza to, że są określone możliwości obniżenia podstawy do opodatkowania. W tym celu warto korzystać z przysługujących ulg (np. ulga rodzinna, na Internet, abolicyjna, termomodernizacyjna) oraz odliczeń. Aby nie popełnić błędu, warto skorzystać z usług renomowanego księgowego. Przepisy w tym zakresie zmieniają się dynamicznie, a jakiekolwiek błędy w rozliczeniu podatku dochodowego mogą skutkować niepotrzebnymi problemami i potrzebą tłumaczenia się przed urzędnikami Urzędu Skarbowego.

Ustawa o PIT reguluje również takie stawki podatku dochodowego jak:

  • 10% - dla nagród;
  • 19% - dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo oraz sprzedaży nieruchomości;
  • 20% - dla nierezydentów;
  • 75% - dla dochodów nieujawnionych.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego stawka podatku dochodowego może być różna i zazwyczaj mieści się w przedziale od kilku do kilkunastu procent. Zależy to od specyfiki wykonywanego zawodu lub prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Progi podatkowe brutto czy netto?

Próg podatkowy brutto czy netto? Kwoty progów podatkowych odnoszą się bezpośrednio do podstawy obliczenia podatku. Oznacza to, że jest to dochód po dokonaniu odliczeń, do których zaliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, koszty uzyskania przychodów oraz ulgi podatkowe. Oznacza to, że nie powinno się określać progów podatkowych jednoznacznie jako kwot brutto i netto, ponieważ w obu przypadkach będzie to małe przekłamania. W praktyce na drugi próg podatkowy w większości przypadków wchodzi się przy zarobkach przekraczających 11 879 złotych brutto. Wyliczenie to może nieco się różnić w zależności od tego, jakie są koszty uzyskania przychodów czy też dodatkowe zmienne.

Progi podatkowe dla osób fizycznych

W przypadku osób fizycznych kluczowe znaczenie ma Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która powszechnie zwana jest ustawą o PIT. Najnowsze zmiany w jej zapisach obowiązują od 2023 roku. Określa ona dokładnie, jakie są progi podatkowe w Polsce i to, jakie są konsekwencje ich przekroczenia. Warto pamiętać o tym, że obowiązują one przy rozliczeniu podatku w oparciu o skalę podatkową. Jednocześnie nie mają zastosowania u osób, które rozliczają się w oparciu o ryczałt ewidencjonowany lub podatek liniowy.

Pierwszy próg podatkowy obowiązuje przy dochodach nieprzekraczających 120 000 złotych. Wówczas podatnik zobowiązany jest do zapłacenia 12% stawki podatku. Wysokość podatku obniża się o kwotę zmniejszającą podatek, która w 2023 roku wynosi 3600 złotych. Wysokość stawki podatku została zmieniona przepisami Polskiego Ładu. Wówczas stawka przy pierwszym progu spadła z 17% do 12%.

Po osiągnięciu dochodu przekraczającego 120 000 złotych, wchodzi się na drugi próg podatkowy. Wtedy zastosowanie ma stawka 32%. Obowiązuje ona tylko nadwyżkę ponad 120 000 złotych. Oznacza to, że przy większym rocznym dochodzie stawka 32% wyliczana jest tylko dla kwoty powyżej pierwszego progu podatkowego.

Co ciekawe, w Polsce funkcjonuje również danina solidarnościowa. Potocznie określana jest jako trzeci próg podatkowy. Ten obowiązek podatkowy obejmuje osoby, które zarabiają najwięcej, a ich dochody przekraczają 1 000 000 złotych w roku rozliczeniowym. Wówczas osoby te muszą uiścić daninę solidarnościową w wysokości 4%, która obliczana jest niezależnie od wcześniej obliczonej kwoty podatku dochodowego.

Działalność gospodarcza - progi podatkowe

Ile wynosi próg podatkowy dla jednoosobowych działalności gospodarczych? Osoby fizyczne, czyli również te prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, objęte są podatkiem dochodowym PIT. Oznacza to, że w ich przypadku obowiązują podane wcześniej progi podatkowe i stawki podatkowe (12% i 32%). Istnieją jednak sprawdzone sposoby na to, aby zoptymalizować wysokość należnego podatku dochodowego. W tym celu niezbędne jest prawidłowe księgowanie kosztów firmowych. To wydatki związane z osiąganym przychodem. O tym, jak zrobić koszty w firmie, pisaliśmy już w jednym z naszych poradników biznesowych. Warto się z tym zapoznać, ponieważ można jednocześnie zmniejszyć podatek dochodowy i korzystnie wpłynąć na rozwój swojej firmy.

Oczywiście firma może posiadać osobowość prawną, czyli nie być jednoosobową działalnością gospodarczą. Wówczas zastosowanie ma Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli Ustawa o CIT. Podstawowa stawka tego podatku dla przedsiębiorców wynosi 19%. Jednocześnie przepisy umożliwiają rozliczanie się wg preferencyjnej stawki 9% w przypadku małych podatników, podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz podatników uzyskujących przychody inne niż z zysków kapitałowych.

Ponadto stawka podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi tylko 5%. Tym samym wybrana grupa przedsiębiorców może jeszcze skuteczniej optymalizować swoje zobowiązania podatkowe.

Wyższa stawka podatku CIT na poziomie 25% obowiązuje dochody uzyskiwane przez fundacje rodzinne w zakresie działalności gospodarczej wykraczającej poza zapisy art. 5 Ustawy o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2026 roku.

Przedsiębiorcy będący nierezydentami Polski płacą podatek CIT na poziomie 20% dla przychodów z tytułu:

  • opłat za świadczone usługi w zakresie działalności sportowej, rozrywkowej i widowiskowej;
  • świadczeń doradczych, badania rynku, księgowych, usług reklamowych, usług prawnych, zarządzania, rekrutacji pracowników, poręczeń, kontroli i usług przetwarzania danych;
  • odsetek praw autorskich lub pokrewnych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych itp.

Nierezydenci płacą stawkę 10% podatku CIT dla przychodów osiąganych z tytułu:

  • prowadzenia żeglugi powietrznej przez zagraniczne przedsiębiorstwa;
  • należnych opłat za wywóz pasażerów i ładunków przyjętych w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.

Zapoznaj się dokładnie z wysokością progów podatkowych w Polsce, aby skutecznie optymalizować swoje koszty podatkowe

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!