PIT-28 - jak rozliczyć i kiedy złożyć?

PIT-28 - jak rozliczyć i kiedy złożyć?

Dla wielu osób, zwłaszcza tych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z różnych źródeł, deklaracja podatkowa PIT-28 stanowi kluczowy element rozliczeń podatkowych. Często jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, czym jest PIT-28, jak go wypełnić oraz do kiedy należy go złożyć. Dlatego dziś postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym dokumentem. Przeanalizujemy, czym jest deklaracja PIT-28, kto powinien ją złożyć, jakie są terminy jaj składania oraz jak prawidłowo wypełnić ten formularz, szczególnie w kontekście dochodów z wynajmu mieszkań.

PIT-28 – co to?

Termin corocznego rozliczania podatków zbliża się nieubłaganie. W zależności od tego, jakie jest twoje źródło przychodów, wypełniasz odpowiednią deklarację, taką jak na przykład PIT-37, czy PIT-38, w której uwzględniasz podatek od kryptowalut. We właściwym formularzu PIT musisz również uwzględnić podatek od dochodów kapitałowych. Jeszcze inną jest PIT-28. Co to jest dokładnie i kto składa PIT-28? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Co to jest PIT-28? To deklaracja podatkowa, która stanowi jeden z formularzy, używanych w polskim prawie do rozliczania dochodów, w przypadku:

 • jednoosobowych działalności gospodarczych opodatkowanych ryczałtem,
 • działalności w formie spółki opodatkowanej ryczałtem (spółki cywilne, spółki jawne),
 • najmu prywatnego od nieruchomości w Polsce lub za granicą,
 • sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcym, które przetwarzane są sposobem nieprzemysłowym.

Jeśli zatem zastanawiałeś się, kiedy trzeba składać PIT-28, to wiesz już, że jest on przeznaczony dla tych osób, które prowadząc działalność gospodarczą nie rozliczają się na zasadach ogólnych, tylko korzystają ze zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, na jeszcze jedną ważną zmianę, jaka wiąże się z tym, jak należy rozliczyć PIT-28 za najem prywatny. Wynika ona z tego, że od 2023 roku przychody uzyskiwane z takiego najmu są obowiązkowo opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że jeśli wynajmujesz w taki sposób mieszkanie, musisz rozliczać wynikający z tego przychód w formie ryczałtu.

Jak zatem rozliczyć i złożyć PIT-28? Przede wszystkim jest to deklaracja roczna, w której musisz umieścić informacje o swoich dochodach, uzyskanych w ubiegłym roku podatkowym oraz kosztach z nimi związanych. Do tego jak rozliczasz PIT-28 przez internet bądź w formie papierowej, możesz dołączyć do niego informacje o ulgach, jakie ci przysługują.

Jak chcesz wypełnić PIT-28 możesz się także zastanawiać, do czego jest on potrzebny. Odpowiedź na tak zadane pytanie jest prosta. Służy on do ustalenia wysokości podatku, jaki wynika z tytułu osiąganych przez ciebie dochodów, czy to z działalności gospodarczej, najmu prywatnego, czy sprzedaży własnych produktów rolnych i zwierzęcych. Na podstawie tego, jak wypełnisz PIT-28 otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku lub będziesz musiał opłacić podatek zaległy.

Poza PIT-28 jest jeszcze jedna deklaracja, a mianowicie PIT-28S. Ta druga również dotyczy przedsiębiorców korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jednak PIT-28S jest zeznaniem podatkowym, które wypełnia się w przypadku śmierci przedsiębiorcy.

Masz już zatem podstawowe informacje o rozliczeniu PIT-28. Przyjrzyjmy się zatem do kiedy należy rozliczyć PIT-28 i jak rozliczyć PIT przez internet.

Do kiedy trzeba złożyć PIT-28?

Wiele osób zastanawia się, do kiedy należy rozliczyć i składać PIT-28. W tym przypadku odpowiedź jest prosta i nie różni się od tej, która dotyczy rozliczania innych deklaracji, takich jak PIT-36 czy PIT-37. Co to zatem oznacza? Taką deklarację PIT-28 musisz złożyć najpóźniej 30 kwietnia 2024. Wiesz już, do kiedy masz rozliczyć PIT-28. Jednak gorąco zalecamy zrobić to jak najszybciej, ponieważ jeśli zostawisz to na ostatnią chwilę, możesz przegapić ten termin. Czy to ze swoje, czy nie ze swojej winy. Lepiej zatem odgórnie wybrać dzień, w którym przystąpisz do zadania związanego z tym, jak rozliczyć PIT-28 mając ryczałt, lub najem prywatny.

Czy PIT-28 składa się co miesiąc?

Znaleźliśmy już odpowiedź na pytania typu „PIT-28 – jaki to podatek?” oraz „PIT-28 – do kiedy termin?”. Czy jednak PIT-28 należy składać co miesiąc? Nie. Jeśli rozliczasz się w ramach ryczałtu, to podatek musisz płacić co miesiąc lub co kwartał, ale samą deklarację PIT-28 wypełniasz raz w roku do 30 kwietnia danego roku.

PIT-28 – kto składa?

Zatrzymajmy się jeszcze na kwestii, kto wypełnia PIT-28. Jak już wspominaliśmy jest to zeznanie podatkowe, które obowiązuje osoby korzystające z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów uzyskanych z:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki jawnej,
 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów, o ile nie zawierasz ich w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • rolniczego handlu detalicznego,
 • sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, które pochodzą z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Natomiast PIT-28S wypełniasz, jeśli jesteś:

 • zarządcą sukcesyjnym przedsiębiorstwa,
 • osobą wykonującą czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę (dopóki nie zostanie ustanowiony zarządca sukcesyjny).

PIT-28 ryczałt – do kiedy?

Jak już wspominaliśmy PIT-28 należy rozliczyć i przesłać do urzędu skarbowego najpóźniej 30 kwietnia 2024. Ale pozostaje jeszcze pytanie odnośnie PIT-28, czyli do kiedy płacimy zaliczki. W tym przypadku zawsze rozliczamy się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, którego te wyliczenia dotyczą.

Jak rozliczyć PIT-28 krok po kroku?

Zajmijmy się teraz kwestią tego, jak wypełnić PIT-28 w przypadku ryczałtu. Przede wszystkim, jak chcesz rozliczyć PIT-28, to nie ma znaczenia, czy zrobisz to online, czy w wersji papierowej. Dodajmy, że podobnie jest z kwestią, jak sprawdzić, czy urząd skarbowy rozliczył PIT. Jeśli chodzi o PIT-28 i to, jak złożyć ten dokument w urzędzie, to możesz zdecydować na drogę online, osobistą oraz za pośrednictwem poczty. Wszystko zależy od tego, jak będzie ci wygodniej.

Co ważne, w przypadku wypełniania PIT-28 musisz zwrócić uwagę na to, ile procent podatku masz zapłacić. Jest to o tyle ważne, że tych stawek progów podatkowych w Polsce jest sporo. Zaczynają się od 2% i mogą sięgać aż 17% w zależności od tego, co jest źródłem twoich dochodów.

Kiedy składasz PIT-28 musisz wypełnić sekcje, które znajdują się na tym formularzu. Czego one dotyczą?

Sekcja A – dane urzędu, do którego składasz PIT-28 oraz cel składania tego dokumentu.

Sekcja B – dane identyfikacyjne oraz miejsce zamieszkania podatnika.

Sekcja C – wykazujesz przychody z działalności ryczałtowanej, najmu prywatnego lub sprzedaży produktów rolnych oraz podajesz, czy podlegasz pod jakąś ulgę podatkową, taką jak:

 • ulga na powrót,
 • ulga dla rodzin 4+,
 • ulga dla pracujących seniorów.

Sekcja D – określasz źródło zarobków oraz przypisujesz wartość przychodu właściwej stawce ryczałtu.

Sekcja E – miejsce na ulgi i odliczenia.

Sekcja F – obliczasz kwoty przysługujących odliczeń.

Sekcja G – wyliczasz podstawę opodatkowania.

Sekcja H – wskazujesz zmniejszenia i zwiększenia przychodów o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych.

Sekcja I – wykazujesz przychód po zwiększeniach lub zmniejszeniach o wartość wierzytelności lub zobowiązań.

Sekcja J – wskazujesz kwotę odliczeń od ryczałtu z lat poprzednich oraz zobowiązania zmniejszające przychód.

Sekcja K – wskazujesz podstawę obliczenia ryczałtu.

Sekcja L – obliczasz ryczałt, podatek do zwrotu lub do zapłaty, a także kwotę wpłaconego ryczałtu od stycznia do listopada.

Sekcja M – wskazujesz odliczenia od ryczałtu.

Sekcja O – wykazujesz, czy skorzystałeś z tzw. kredytu podatkowego oraz w jakiej części.

Sekcja P – podajesz ryczałt obliczony i wykazany w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach lub kwartałach po dokonaniu odliczeń.

Sekcja Q – podajesz wartość ryczałtu z ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach lub kwartałach.

Sekcja R – wskazujesz wartość przychodów, jakie osiągnąłeś w czasie zawieszenia działalności gospodarczej.

Sekcja S i T – wypełniamy dane, na które chcemy przekazać 1,5% podatku.  

Sekcja U – wskazujesz rodzaj i liczbę załączników.

Sekcja V – możesz podać informację, czy posiadasz Kartę Dużej Rodziny.

Sekcja X – podajesz rachunek bankowy, na których masz otrzymać ewentualny zwrot podatku.

Sekcja Y – miejsce na twój podpis.

To jednak nie wszystko. Poza wypełnieniem PIT-28 musisz również uzupełnić załączniki, takie jak np.:

 • PIT-28B,
 • PIT-O,
 • PIT-D,
 • PIT-2K,
 • PIT-WZR.

Jak widzisz, jest tego całkiem sporo. Jednak jeśli rozliczasz się za pomocą PIT-28 ze względu na przychody z najmu prywatnego lub sprzedaży własnych produktów roślinnych i zwierzęcych, możesz skorzystać z ułatwienia. Na czym ono polega? Otóż w takich przypadkach PIT-28 możesz wypełnić poprzez oficjalny serwis rządowy Twój e-PIT. Logując się do tego systemu, znajdziesz swój uzupełniony PIT-28. Wystarczy, że go sprawdzisz i prześlesz do urzędu. Musisz jednak pamiętać, aby osobno dołączyć do niego odpowiednie załączniki, szczególnie jeśli przysługują ci ulgi.

Podsumowanie:

Deklaracja podatkowa PIT-28 jest istotnym dokumentem. Zresztą podobnie jest z innymi deklaracjami, takimi jak PIT-2 czy PIT-11. Jednym z kluczowych pytań, które pojawiają się w kontekście PIT-28, jest „do kiedy trzeba złożyć PIT-28?". Termin składania tego formularza przypada zazwyczaj na koniec kwietnia roku następnego po zakończeniu roku podatkowego. Kto składa PIT-28? Przede wszystkim osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które uzyskały dochody z różnych źródeł, w tym z najmu mieszkań. Jak rozliczać PIT-28? Wypełnienie deklaracji może być czasochłonne i wymaga precyzyjnych informacji. Rozliczenie PIT-28 krok po kroku będzie łatwiejsze, jeśli skorzystanie z poradników dostępnych online lub z pomocy biura rachunkowego. Z kolei w przypadku dochodów z najmu prywatnego oraz sprzedaży własnych produktów roślinnych i zwierzęcych możesz skorzystać z systemu Twój e-PIT, gdzie po 15 lutego znajdziesz przygotowaną dla ciebie deklarację. Warto również zaznaczyć, że PIT-28 można złożyć zarówno osobiście w urzędzie skarbowym, pocztą, jak i drogą elektroniczną. Terminowa i prawidłowa wypełniona deklaracja PIT-28 pozwoli ci uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji podatkowych oraz ewentualnych kar.

Źródła:

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!