PIT-38 - dla kogo i jak wypełnić?

PIT-38 - dla kogo i jak wypełnić?

Każdy z nas może osiągać zyski z kapitału. Dotyczy to m.in.: inwestowania na giełdzie czy też obrotu papierami wartościowymi. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa wskazują na to, że środki będące zyskami z kapitałów pieniężnych nie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W ich przypadku stosuje się ryczałt w wysokości 19%, a zyski wykazuje w deklaracji PIT 38. Obowiązek ten obejmuje zarówno osoby prywatne, jak i właścicieli firm. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest PIT 38, czego dotyczy oraz jak go dobrze wypełnić.

PIT 38 – co to?

Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest PIT 38? To deklaracja podatkowa, którą składają podatnicy w celu wykazania określonych kategorii dochodów. Oznacza to, że podatnik wykazuje w dokumencie tylko dochód, czyli przychód pomniejszony o koszt jego uzyskania. Czego dotyczy PIT 38? W dokumencie tym rozlicza się takie kategorie jak:

 • przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach;
 • przychody z tytułu wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
 • przychodów z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych w ramach sprzedaży krótkiej, pochodnych instrumentów finansowych i praw z nich wynikających, udziałów w spółdzielni, udziałów w spółkach;
 • przychodów lub kosztów uzyskanych z przychodów ze sprzedaży walut wirtualnych (kryptowalut).

Wszystkie wymienione powyżej kategorie dochodów z kapitałów pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach opisanych szczegółowo z art. 30b ustawy PIT. Zgodnie z nimi dochody te nie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Stosuje się do nich stawkę ryczałtową w postaci 19% uzyskanego dochodu. Jednocześnie dochodów z kapitałów pieniężnych nie łączy się z przychodami osiąganymi z innych źródeł, które są rozliczane na zasadach podatku liniowego lub na zasadach ogólnych.

Jednocześnie w PIT nie ma obowiązku rozliczania zysków z takich instrumentów jak:

 • otwarte fundusze inwestycyjne;
 • oprocentowane rachunki;
 • lokaty bankowe.

Zyski generowane z powyższych są opodatkowane, jednak odprowadzeniem podatku zajmują się instytucje, które prowadzą te instrumenty.

W ostatnich latach zaktualizowano przepisy prawne i uwzględniono w nich zmieniające się trendy i nowe technologie. Stąd też przy PIT 38 uwzględnia się m.in. kryptowaluty. Deklaracja ta jest odpowiedzią na to, jak rozliczyć kryptowaluty w PIT 38 i prawidłowo odprowadzić podatek od kryptowalut.

Ponadto należy pamiętać o tym, że w PIT 38 uwzględnia się także dochody kapitałowe uzyskiwane poza Polską. W tym celu do deklaracji dodaje się wypełniony załącznik PIT/ZG. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody kapitałowe w więcej niż jednym kraju zagranicznym, to dla każdego z nich należy przygotować osobny załącznik. Wszystko po to, aby prawidłowo wyliczyć i rozliczyć podatek od dochodów kapitałowych.

PIT 38 – do kiedy?

Jak rozliczyć PIT 38 i do kiedy należy go złożyć? Należy stosować się do obowiązujących przepisów i przyjętego harmonogramu rozliczeń podatkowych. Standardowo termin ten wypada na 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. Zdarza się jednak, że dzień ten wypada w sobotę lub niedzielę. W takiej sytuacji deklarację należy złożyć najpóźniej do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. Kiedy PIT 38 można złożyć? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklaracje podatkowe w Polsce można składać już od 15 lutego. Zeznanie składa się do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie.

 

Rozliczenie PIT 38 można złożyć zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. W przypadku formy pisemnej niezbędne jest złożenie dokumentacji bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym w centrum obsługi interesantów lub za pośrednictwem poczty. Jeżeli wybierzesz wysyłkę pocztową, to za datę złożenia deklaracji przyjmuje się datę stempla pocztowego. Specyfikę składania PIT 38 online opisaliśmy w jednym z dalszych akapitów. Zachęcamy również do analizy naszego artykułu: Jak rozliczyć PIT przez internet.

PIT 38 – dla kogo?

Kto składa PIT 38? To deklaracja podatkowa, która przeznaczona jest zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Zobowiązani do jej złożenia są podatnicy, którzy rozliczają przychody kapitałowe. Wcześniej wspomniano już o tym, jakie przychody z kapitałów pieniężnych zaliczają się do tej kategorii.

PIT 38 – jak wypełnić?

Jak wypełnić PIT 38? Przede wszystkim wzór PIT 38 można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Skarbowego lub otrzymać w stacjonarnym urzędzie w formie papierowej.

Wypełnienie PIT 38 nie jest bardzo skomplikowane. Dokument ten zawiera tylko dwie strony. Pozycja nr 1 to miejsce, w którym wpisuje się numer PESEL lub NIP. Dotyczy to podatników, którzy w danym roku podatkowym:

 • nie prowadzili działalności gospodarczej;
 • nie byli płatnikami;
 • nie byli zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (PIT).

W ramach tej deklaracji przeprowadza się obliczenia, aby ustalić dochód kapitałowy, a następnie opodatkować go ryczałtem 19%. Obliczenia te wpisuje się w części C. Znajdują się tam rubryki, w których wpisuje się takie dane jak: przychody, koszty uzyskania przychodów oraz uzyskane zysk lub stratę w danym roku podatkowym.

Wielu inwestorów przychody uzyskuje we współpracy z biurem maklerskim (inwestowanie na giełdzie). W takiej sytuacji niezbędne dane można pozyskać z dokumentu PIT-8C udostępnianego przez biuro maklerskie. Warto mieć na uwadze to, że strata z lat ubiegłych w PIT 38 może zostać uwzględniona. Wszystko po to, aby nie ponosić zwiększonych kosztów podatkowych.

 

Cześć D to OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO. Znajdują się w niej takie rubryki, jak m.in.:

 • 28 - strata z lat ubiegłych;
 • 29 - zaokrąglona podstawa obliczenia podatku;
 • 30 - 19% (stawka podatku);
 • 31 - wskazanie podatku od dochodów
 • 32 - ewentualna kwota podatku zapłaconego za granicą w przeliczeniu na złotówki
 • 33 - wykazanie zaokrąglonego podatku należnego.

W części D deklaracji PIT 38 stosuje się stawkę ryczałtu 19% do wykazanego dochodu. Na tej podstawie wykazuje się kwotę należną podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych. Stawka 19% ma zastosowanie do rezydentów Polski Jeżeli deklarację wypełnia nierezydent, to wówczas może ona się różnić i zależy to od umowy międzynarodowej podpisanej przez Polskę z danym krajem. Jeżeli podatnik opłacić podatek za granicą, to polski podatek może o niego pomniejszyć. W tym celu również stosuje się załącznik PIT/ZG.

Sekcja E to miejsce, w którym można wpisać przychód, który pochodzi ze sprzedaży walut elektronicznych. Warto dowiedzieć się, jak wypełnić PIT 38 przy kryptowalutach. W pozycji numer 34 wpisuje się przychód, a w pozycji 35 koszty jego uzyskania. Dodatkowo koszty można przepisywać także z poprzednich lat (aż do momentu ich całkowitego odliczenia) i wpisuje się je w pozycji 36.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, warto skonsultować się z urzędnikiem Urzędu Skarbowego lub zaufanym biurem rachunkowym. Specjalista tego ostatniego może pokazać Ci przykład PIT 38 dobrze wypełnionego lub przygotować zeznanie podatkowe w Twoim imieniu. Taka usługa wyceniana jest różnie, dlatego warto poznać ceny uznanych biur księgowych w swojej okolicy. Z innych naszych artykułów dowiesz się, jak wypełnić m.in.: PIT-36L, PIT-37 czy PIT-39.

Jak złożyć PIT 38 przez internet?

Wraz z postępującą cyfryzacją polskich urzędów, poprawia się komfort samych interesantów. W tym przypadku mowa o podatnikach, którzy zobowiązani są do złożenia deklaracji podatkowej. Czy PIT 38 można wysłać elektronicznie? Oczywiście, że tak. W tym celu wykorzystuje się stronę internetową lub dedykowaną aplikację. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak rozliczyć PIT 38 online, to można wykorzystać do tego aplikację e-Deklaracje przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Osoby prywatne mogą również skorzystać z usługi „Twój e-PIT”.

Jeżeli składasz deklaracje w formie elektronicznej, to upewnij się, że procedura została zakończona. To niezwykle ważne. W przeciwnym razie zeznanie nie zostanie przesłane, a Ciebie będą czekały wyjaśnienia w Urzędzie Skarbowym. Warto uniknąć tych nieprzyjemności, dlatego do wypełnienia i złożenia deklaracji PIT 38 należy podejść z odpowiednim skupieniem. Potwierdzeniem złożenia zeznania elektronicznego jest otrzymanie UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru. Jeżeli ono do Ciebie nie dojdzie, to sprawdź, czy deklaracja została złożona. W tym celu możesz skontaktować się z urzędnikiem. W jednym z naszych artykułów pisaliśmy też o tym, jak sprawdzić, czy Urząd Skarbowy rozliczył PIT.

Podatnik może skorzystać z wypełnienia PIT 38 online w ramach programu interaktywnego lub z dokumentu wstępnie wypełnionego i przygotowanego przed administrację skarbową (PFR PIT-38). Choć w przypadku PIT 38 nie ma to zastosowania, to jednak warto znać progi podatkowe w Polsce.

PIT 38 - jak zapłacić podatek?

Składasz PIT 38. Do kiedy zapłacić podatek i jak to zrobić? Jeżeli ze złożonej przez Ciebie deklaracji podatkowej wynika, że nie zanotowano strat i wykazano zyski z kapitałów pieniężnych, to musisz opłacić podatek. Jako podatnik posiadasz własny mikrorachunek podatkowy. Zapłata zobowiązania podatkowego może być przeprowadzona gotówkowo lub bezgotówkowo. W tej pierwszej sytuacji należny podatek wpłaca się w placówce pocztowej. Ważne, aby zachować potwierdzenie dokonanej wpłaty.

Z doświadczenia wiemy, że zdecydowanie więcej osób decyduje się na uiszczenie swojego zobowiązania w formie bezgotówkowej. Można to zrobić w stacjonarnej placówce banku w formie przelewu, przelewem w bankowości internetowej lub za pomocą innego instrumentu. W tytule przelewu należy wpisać takie dane jak: indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), kwota przelewanego podatku, okres (rok podatkowy) oraz symbol PIT 38. Przy składaniu deklaracji w formie elektronicznej można skorzystać z funkcji: zapłać podatek, która kieruje podatnika do płatności. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!