Jak prawidłowo rozliczyć podatek z tytułu kryptowalut?

Jak prawidłowo rozliczyć podatek z tytułu kryptowalut?

Kryptowaluty od zawsze były problematyczne w zakresie rozliczenia podatkowego. Niemniej jednak po przeczytaniu tego poradnika będziesz wiedzieć, co i jak i kiedy rozliczyć w sposób prawidłowy.

Kryptowaluty, to branża, która bywa enigmatyczna w zakresie finansów i rozliczeń. W Polsce mało które biuro rachunkowe potrafi rozliczyć podatki z tytułu dochodów uzyskanych przy pomocy kryptowalut. Jak to zrobić w sposób prawidłowy? Jakie przepisy należy zastosować i czy giełda kryptowalut wystawi nam stosowny dokument? O tym piszemy poniżej! 

Przychód, a dochód 

Jeżeli posiadasz przychody w związku z odpłatnym  zbyciem kryptowalut to powinieneś uwzględnić to w swoim PIT - 38. Zeznanie składa się także w momencie, jeżeli uzyskujesz dochody z tytułu kryptowalut w ramach prowadzonej działalności. Wyjątek stanowi działalność określona w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z której przychody zaliczasz do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Co ważne - zeznanie trzeba także złożyć, jeżeli nie uzyskaliśmy przychodu w związku z odpłatnym zbyciem kryptowalut, lecz ponieśliśmy wydatki na kryptowaluty w tym roku kalendarzowym. 

Co stanowi podstawę opodatkowania? 

Zgodnie z definicją określoną przez prawo podatkowe, dochód stanowi przychód minus koszty jego uzyskania. Sam przychód powstanie, gdy dokonamy sprzedaży kryptowalut w kantorze, bądź na zasadzie B2B. Chodzi w tym wypadku o to, że przychód powstanie po prostu w momencie, gdy wymienimy kryptowaluty na środek, którym możemy bezpośrednio płacić w każdym sklepie (fiaty/waluta fiducjarna).

Pamiętajmy także, że przychód powstaje w momencie jeżeli dokonujemy zapłaty walutami wirtualnymi za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną. Jakakolwiek wymiana krypto na fiat tworzy obowiązek podatkowy. Niestety przychodów z handlu kryptowalutami nie można łączyć z przychodami z kapitałów pieniężnych.

Koszty, które należy uwzględnić 

Kosztami będą wydatki, które potrafiliśmy udokumentować i które realnie ponieśliśmy w ramach nabycia kryptowalut. Można tu także uwzględnić udokumentowane wydatki na rzecz podmiotów, które są pośrednikami w nabyciu/sprzedaży krypto. Przykładowo będą to prowizje, które ponosimy w ramach korzystania z giełdy kryptowalut.

Pamiętaj, że wszelkie koszty, które ponosisz w danym roku podatkowym, wykazujesz w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku uzyskałeś przychody, czy też nie. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ, jeżeli poniosłeś koszty związane z nabyciem kryptowalut i przewyższyły one przychód związany ze zbyciem krypto, to nadwyżka kosztów uzyskania przychodów zostanie przeniesiona na następny rok jako koszty. Kosztami są sytuacje związane bezpośrednio z ponoszeniem wydatków na rzecz zakupu kryptowalut, przy czym pożyczki i kredyty nie wchodzą w ten zakres. Co zatem można wrzucić w koszty powiązane z kryptowalutami? 

  • zakup sprzętu przeznaczonego do kopania waluty wirtualnej,
  • zakup energii elektrycznej zużywanej w związku z wykorzystywaniem sprzętu do kopania.

Jak złożyć zeznanie podatkowe i ile wynosi podatek od kryptowalut? 

Podatek, który jest powiązany z dochodem uzyskanym z tytułu handlu kryptowalutami wynosi 19%. Samo zeznanie podatkowe można złożyć w dwóch formach:

  • papierowej - składamy je we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym, bądź wysyłamy je pocztą przy uwzględnieniu ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru)
  • elektronicznej - elektroniczne zeznanie można złożyć przez portal e-Deklaracje, bądź w usłudze Twój e-PIT. 

W jakim terminie złożyć zeznanie podatkowe za kryptowaluty? 

Zeznanie podatków należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Pamiętać przy tym należy, że jeżeli dzień 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, to ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.

Kiedy zatem złożyć zeznanie podatkowe z kryptowalut w 2022 roku? Maksymalnie do dnia 2 maja 2022 r. Zeznanie papierowe należy podpisać własnoręcznie. Zeznanie w formie e-PIT należy złożyć przez kwalifikowany podpis elektroniczny, bądź danych autoryzujących np. PESEL, NIP. Co ciekawe, możemy także złożyć zeznanie za pośrednictwem pełnomocnika, jednak tego typu dokument nie może być podpisany danymi autoryzującymi.

Jak udzielić pełnomocnictwa do złożenia PITu z tytułu kryptowalut? 

Jeśli zamierzasz udzielić pełnomocnictwa do rozliczenia w twoim imieniu PITa, to należy wypełnić i dostarczyć do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego formularz UPL-1. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
  • elektronicznie – przekaż Urzędowi za pośrednictwem platformy ePUAP.

Na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu kryptowalut? 

Nie można odliczyć straty poniesionej z tytułu odpłatnego zbycia kryptowalut. Natomiast można nadwyżkę kosztów uzyskania przychodów można przerzucić nad przychody związane z odpłatnym zbyciem kryptowalut w kolejnym  roku podatkowym. Ponadto giełdy kryptowalut nie są zobowiązane do sporządzenia stosownych informacji typu PIT-8C i PIT-11, co może utrudnić dokumentowanie przychodów i powstanie dochodów. 

Jak widać, rozliczenie z tytułu kryptowalut nie jest skomplikowane, jednak same formalności wymagają podjęcia pewnych działań. Niemniej jednak, giełdy kryptowalut za nas nie rozliczą wszelkich dochodów. Z tego powodu warto znać swoje prawa i obowiązki fiskalne.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!