PIT-11 - czym jest, jak rozliczyć i do kiedy?

PIT-11 - czym jest, jak rozliczyć i do kiedy?

Początek roku to czas przygotowań do rozliczania podatków za rok ubiegły. Jednak, aby pracownik mógł się rozliczyć za 2023 rok, musi otrzymać PIT 11. Sprawdźmy zatem, co to jest PIT-11, jak on wygląda, kto go wystawia oraz od kiedy można składać PIT-11.

PIT-11 – co to jest?

Deklaracja PIT-11 to dokument skarbowy, który zawiera informacje o dochodach, kosztach uzyskania przychodu, a także pobranych składkach do ZUS-u i zaliczkach na podatek. Na podstawie m.in. tych danych jesteś w stanie obliczyć, czy zapłaciłeś za dużo podatku, czy za mało. W tym pierwszym przypadku otrzymasz zwrot. W tym drugim – sam będziesz musiał dopłacić zaległy podatek. Jego wielkość będzie zależeć m.in. od progów podatków w Polsce. Jak zatem widzisz, bez dokumentu PIT 11 nie będziesz w stanie rozliczyć podatków z urzędem skarbowym za ubiegły rok, co w szczególności dotyczy PIT-37.

Wiesz już zatem, co to jest PIT 11. Dodajmy jeszcze, że deklaracja ta może zawierać dane z różnych źródeł. Są to:

 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • umowa aktywizacyjna,
 • prawa autorskie,
 • praca przypadająca podczas aresztowania tymczasowego,
 • działalność wykonywana samodzielnie i społecznie,
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • świadczenie z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Co ważne, każdy wpis z PIT-11 powinieneś wykorzystać w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37. A co jeśli masz kilka deklaracji PIT-11? W takim przypadku musisz w rozliczeniu uwzględnić je wszystkie.

A jak wygląda PIT 11? Dokument ten przypomina inne formularze PIT, takie jak chociażby PIT-28 czy PIT-2, a jego oficjalna nazwa to „Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”. Dla ułatwienia w lewym górnym rogu formularza znajdziesz napis „PIT-11”. Dodajmy, że PIT-11 składa się z 3 stron oraz 9 głównych działów, które oznaczone są literami A-I.

Tylko skąd pobrać PIT 11?

PIT-11 – skąd wziąć?

Jeśli zastanawiasz się, skąd wziąć PIT 11, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Jako pracownik otrzymasz ten dokument od swojego pracodawcy. Wszystko dlatego, że odpowiedź na to, kto wystawia PIT 11, brzmi: płatnik, który wypłaca nam wynagrodzenie oraz odprowadza w naszym imieniu zaliczki na podatek. Zatem, jeśli jesteś pracownikiem, to nie musisz zastanawiać się jak wystawić PIT 11. Z twojego punktu widzenia jest kwestia, gdzie znaleźć ten dokument, a gdy już dostałeś PIT-11, to co dalej masz z nim zrobić, czyli jak rozliczyć PIT przez internet lub w formie papierowej.

Wiesz już, kto wypełnia i składa PIT 11, więc pozostaje ci czekać na to, aż dostaniesz ten dokument od pracodawcy. Co jednak w przypadku, gdy nic nie otrzymałeś? Jak sprawdzić PIT 11? Zacznijmy od tego, że twój pracodawca ma czas do 29 lutego 2024, aby wydać ci PIT 11. Zatem czasem po prostu musisz uzbroić się w cierpliwość. Poza tym upewnij się, gdzie masz znaleźć swój PIT 11. A to dlatego, że pracodawca może ci go dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej. A to oznacza, że ten dokument może czekać na ciebie np. w kadrach. Z kolei po 15 lutego 2024 możesz się zalogować do serwisu Twój e-PIT, gdzie powinny znaleźć się wszystkie formularze PIT-11 od pracodawców z 2023 roku. Jeśli zatem się niecierpliwisz, sprawdź, jak pobrać PIT 11 ze stron rządowych (gov), czyli najlepiej zaloguj się do Twój e-PIT. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, jak sprawdzić, czy urząd skarbowy rozliczył PIT, to zrobisz to także poprzez ten serwis.

Jednocześnie nie każdy pracodawca musi wystawiać PIT-11. Kto zatem nie musi składać takiego dokumentu? Zleceniodawcy, z którymi podpisałeś umowę na kwotę niższą niż 200 zł, pod warunkiem że nie jesteś ich pracownikiem. Co ważne, limit 200 zł dotyczy jednej umowy, a kwoty z kilku takich umów nie sumują się. Natomiast we wszystkich innych przypadkach pracodawca musi dostarczyć ci PIT-11.

Zatem pracodawcy i zleceniodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika lub zleceniobiorcę, muszą przygotować PIT-11. To właśnie oni muszą dostarczyć PIT-11 swoim pracownikom oraz urzędowi skarbowemu, a co za tym idzie, dowiedzieć się, jak wyliczyć PIT 11, jak wypełnić PIT 11, jak wypełnić PIT-11 dla osoby do 26 roku życia, jak wysłać PIT 11 do urzędu skarbowego, czy jak przesłać PIT-11 drogą elektroniczną. Zanim przejdziemy do tych kwestii, przyjrzymy się innej ważnej sprawie, a mianowicie, do kiedy trzeba rozliczyć PIT 11 i do kiedy należy wysłać PIT 11. 

PIT-11 – do kiedy?

W przypadku pytania o to, do kiedy wysyłamy PIT 11, odpowiedź zależy od tego, gdzie pracodawca chce go wysłać. W przypadku urzędu skarbowego dokument ten należy dostarczyć najpóźniej do 31 stycznia 2024. Natomiast do rąk pracownika lub zleceniodawcy PIT-11 musi trafić do 29 lutego 2024. Dzięki temu pracownik ma jeszcze co najmniej 2 miesiące, aby dowiedzieć się, co zrobić z PIT 11 oraz jak obliczyć przychód z PIT-11.

Co ważne, PIT-11 można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej.

Jak rozliczyć PIT-11?

Przejdziemy teraz do kwestii, jak samemu rozliczyć PIT 11, gdy otrzymałeś go od pracodawcy. Przede wszystkim, jak pobrałeś PIT 11 od pracodawcy, czy to przez internet, czy osobiście, to posłuży ci on do rozliczenia deklaracji PIT-37 lub PIT-36. Jeśli wiesz już, którą z deklaracji masz wypełnić, możemy przystąpić do działania, czyli wypełniania PIT-u w oparciu o PIT-11. Jak zatem czytać PIT-11?

Po pierwsze, w sekcji „Dochody/straty ze źródeł przychodów” znajdują się informacje o twoich przychodach, dochodach i zaliczkach na podatek. Po drugie, w sekcji „składki społeczne” i „składki zdrowotne” są dane dotyczące składek społecznych.

Jak zatem rozliczyć PIT 11 krok po kroku? Po prostu przenieś dane z rubryk z PIT-11 do analogicznych rubryk, które znajdziesz w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Co jednak ważne, jeśli w ciągu roku pracowałeś dla kilku pracodawców, musisz zsumować dane z wszystkich formularzy PIT-11 z danej rubryki, i dopiero taką sumę możesz wpisać w analogiczną rubrykę w PIT-37 lub PIT-36.

Dodatkowo musisz pamiętać o tym, aby nie przekroczyć ustalonych limitów dla kosztów uzyskania przychodu oraz dla składek społecznych i zdrowotnych.

Pamiętaj jednak, że nie musisz samodzielnie wypełniać PIT-u. Zrobi to za ciebie automatycznie serwis rządowy Twój e-PIT. Od 15 lutego 2024 dostępne są w nim dane wraz ze wstępnie wypełnionym PIT-em. Jeśli nie masz żadnych ulg, wystarczy, że sprawdzisz, czy wszystko się zgadza z twoim PIT-11. Jeśli tak, po prostu zlecasz przekazanie tak przygotowanego dokumentu do urzędu skarbowego. Podobnie jest w przypadku PIT-u, na którym rozliczasz m.in. podatek od kryptowalut. W przypadku ewentualnych błędów lub dodatkowych ulg możesz edytować formularz, a następnie wysłać go do swojego US.  W taki właśnie sposób możesz rozliczyć się na podstawie PIT 11 online. A do kiedy trzeba rozliczyć się z PIT 11? Masz na to czas do 30 kwietnia 2024. Jednak im szybciej to zrobisz, tym wcześniej otrzymasz ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.

PIT-11 – jak wypełnić?

Teraz przyjrzyjmy się, jak wypełnić PIT-11 krok po kroku. Zacznijmy od tego, że jak chcesz poprawnie złożyć PIT-11, musisz uzyskać następujące informacje:

 • dane pracownika lub zleceniobiorcy, takie jak PESEL, adres zamieszkania i dane dotyczące urzędu skarbowego,
 • wysokość zarobków zatrudnionego w poprzednim roku,
 • koszty uzyskania przychodu przez zatrudnionego, zaliczki na podatek oraz opłacone składki społeczne i zdrowotne,
 • sposób przekazania PIT-11 zatrudnionemu (w formie papierowej czy elektronicznie).

Skoro wiesz już, co jest potrzebne, jak chcesz obliczyć PIT 11, to możemy przyjrzeć się, jak należy go uzupełnić. Oto, jakie informacje musisz podać w poszczególnych częściach tego formularza:

 • Część A: miejsce i cel składania deklaracji.
 • Część B: dane identyfikacyjne składającego.
 • Część C: dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika, czyli twojego pracownika lub zleceniobiorcy.
 • Część D: informacja o kosztach uzyskania przychodu.
 • Część E: dochody podatnika, pobrane zaliczki i składki.
 • Część F: informacje o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
 • Część G: informacje o przychodach zwolnionych z podatku.
 • Część H: podpis płatnika lub osoby do tego upoważnionej.
 • Część I: podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji (dot. formularzy PIT 11, o ile została w nich wypełniona część F).

Co ważne, w sporządzeniu PIT-11 pomogą ci dedykowane do tego programy, których możesz użyć, gdy na co dzień nie korzystasz z pomocy księgowej lub biura rachunkowego. Dowiesz się z nich również, jak rozliczyć PIT 11 online, jak złożyć PIT 11 przez internet lub gdzie i jak podpisać PIT 11, korzystając właśnie z takiego programu.     

Jak wypełnić PIT-11 dla osoby do 26. roku życia?

Jak zapewne wiesz, pracownicy do 26. roku życia mogą skorzystać z tzw. ulgi dla młodych, która polega na przedmiotowym zwolnieniu od PIT. Dlatego, jeśli współpracujesz z takimi osobami, musisz uwzględnić to w odpowiednich sekcjach formularza PIT-11, czyli w części E oraz G.

Jak długo przechowywać PIT-11?

Pozostaje jeszcze kwestia tego, jak długo należy przechować PIT-11 w domu. Otóż dokumenty do celów podatkowych należy przechowywać co najmniej przez 7 lat od daty ich pobrania lub daty wykonania określonej czynności związanej z podatkami.

Natomiast Ordynacja podatkowa mówi, że dokumenty PIT należy trzymać w archiwum przez co najmniej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatków.

Podsumowanie: PIT-11 – co to jest, kto składa i jak sprawdzić?

PIT-11 to dokument skarbowy, sporządzany przez pracodawców, który zawiera informacje o dochodach, kosztach uzyskania przychodu, a także pobranych składkach do ZUS-u i zaliczkach na podatek. Każdy pracodawca, który zatrudnia choć jednego pracownika, musi przygotować dla niego PIT-11. Co ważne, taki gotowy dokument pracodawca musi dostarczyć do urzędu skarbowego do 31 stycznia oraz do pracownika do 29 lutego 2024. Na tej podstawie pracownik będzie mógł dokonać corocznego rozliczenia podatków za rok 2023. Co ważne sporządzenie PIT-11 nie jest trudne, zwłaszcza że w tym celu pracodawca może skorzystać z pomocy biura rachunkowego lub specjalnych programów online. Dzięki temu przygotowanie PIT-11 nie powinno stanowić większego problemu.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!