Obligacje zerokuponowe - czym są i co warto o nich wiedzieć?

Obligacje zerokuponowe - czym są i co warto o nich wiedzieć?

Zastanawiasz się nad zakupem obligacji? Musimy przyznać, że ich wybór jest naprawdę duży. Przyjrzyjmy się zatem, czym dokładnie są obligacje zerokuponowe i dlaczego warto zdecydować się na ich zakup.

Obligacje zerokuponowe – co to?

Obligacje zerokuponowe to rodzaj dłużnych papierów wartościowych o z góry ustalonym dyskoncie. Z kolei dyskonto to różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną emisyjną obligacji. W praktyce oznacza to, że obligacje zerokuponowe kupujemy w cenie niższej od ich wartości nominalnej, jaką osiągną one w dniu wykupu. Dodajmy, że obligacje zerokuponowe określamy także jako obligacje z dyskontem.

Co jednak ważne, jak sama nazwa wskazuje, obligacje zerokuponowe nie mają kuponów. Wiąże się to z tym, że emitent nie wypłaca odsetek po każdym okresie kapitalizacji. Zatem na czym zarabiamy, kupując obligacje zerokuponowe? Nasz zysk stanowi różnica w wartości nominalnej, po jakiej sprzedamy obligacje, a ceną, za jaką je kupiliśmy. Im ta różnica w cenie zakupu a wartością nominalną jest większa, tym nasz zysk jest wyższy.

Dodajmy, że obligacje zerokuponowe emitowane są przede wszystkim przez Skarb Państwa. To zresztą tylko jeden z kilku rodzajów obligacji, jakie możemy zakupić. Dostępne są także obligacje korporacyjne, takie jak np. obligacje zamienne.

Z kolei obligacje emitowane nie przez Skarb Państwa, ale przez firmy, to obligacje korporacyjne.

Obligacje zerokuponowe – oprocentowanie

Zastanawiasz się, jak wygląda kwestia obligacji zakupowych i oprocentowania? Ten typ obligacji nie jest w ogóle oprocentowany i nie ma kuponów dla obligatariuszy. W związku z tym nie występują tu bieżące wypłaty odsetek. Jak już wspomnieliśmy, zysk pochodzi z jednorazowej nadwyżki, która jest wynikiem różnicy pomiędzy ceną nominalną a ceną, jaką zapłaciliśmy przy zakupie obligacji zerokuponowych.

Jakie są wady i zalety obligacji zerokuponowych?

Obligacje zerokuponowe to jeden z rodzajów papierów wartościowych, w które możemy zainwestować swoje oszczędności. Charakteryzują się one brakiem oprocentowania oraz zakupem z dyskontem. Jednak zanim się na nie zdecydujemy, warto przyjrzeć się waletom i wadom tego rozwiązania.

Jedną z głównych zalet obligacji zerokuponowych jest transparentność. Polega ona na tym, że od początku wiesz, ile zyskasz na zakupie takich papierów wartościowych, ponieważ znasz cenę wykupu takich obligacji.

Poza tym obligacje zerokuponowe, tak jak i inne rodzaje obligacji, zaliczamy do stosunkowo bezpiecznych instrumentów finansowych. Zwłaszcza jeśli za ich emisję odpowiada Skarb Państwa.

Do tego zakup obligacji nie wymaga od nas żadnej dodatkowej, czy specjalistycznej wiedzy. Z tego względu idealnie sprawdzi się w przypadku początkujących inwestorów.

A jakie wady wiążą się z obligacjami zerokuponowymi? Przede wszystkim jest to ryzyko dotyczące zmienności sytuacji makroekonomicznej kraju. Po prostu nasz przyszyły zysk może okazać się mniejszy od zakładanego w wyniku wzrostu inflacji. Im inflacja będzie wyższa, tym niższy będzie nasz zysk.

Biorąc to wszystko pod uwagę, obligacje zerokuponowe sprawdzą się w przypadku osób, którym zależy przede wszystkim na w miarę pewnym zysku, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej. Z kolei nie zaleca się ich zakupu osobom, które wolą regularnie otrzymywać wypłaty z zysków, ponieważ w przypadku obligacji zerokuponowych ich po prostu nie ma.

Obligacje zerokuponowe – wycena

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie obligacji zerokuponowych, na pewno zainteresuje nas ich cena. Jak zatem wycenia się takie obligacje?

W tym celu należy zdyskontować wartość nominalną obligacji, która zostanie wypłacona jej posiadaczowi za wskazaną liczbę lat na moment bieżący. Z kolei cena obligacji bierze się z ilorazu wartości nominalnej obligacji, sumy „1” oraz wymaganej rocznej stopy dochodu, która jest podniesiona do potęgi odpowiadającej okresowi do wykupu obligacji w latach.

W taki sposób możemy także obliczyć stopę zwrotu w przypadku obligacji zerokuponowych.

Jakie funkcje pełnią obligacje?

Do najważniejszych funkcji, jakie spełniają obligacje, w tym obligacje zerokuponowe, zaliczamy:

  • funkcja pożyczkowa – emitent pozyskuje niezbędny kapitał, którym może dowolnie rozporządzać,
  • funkcja lokalizacyjna – kupując obligacje, obligatariusz inwestuje swoje wolne środki,
  • funkcja płatnicza – poprzez przeniesienie obligacji można regulować zobowiązania, co sprawia, że obligacje mogą być traktowane jako środki płatnicze,
  • funkcja obiegowa – właściciel może przenieść obligacje na inny podmiot,
  • funkcja gwarancyjna – obligacje wiążą się z określonym stopniem pewności, że emitent wypłaci zobowiązanie, jakie wynika z zakupu obligacji.

Podsumowanie: Obligacje zerokuponowe — cena i zasady działania 

Czym są obligacje zerokuponowe? Definicja podpowiada nam, że są to dłużne papiery wartościowe o z góry ustalonym dyskoncie. Oznacza to, że kupujemy je po cenie niższej od ich wartości nominalnej. W takim przypadku naszym zyskiem jest właśnie różnica pomiędzy ceną nominalną a ceną zakupu obligacji zerokuponowej. I jest to nasz jedyny zysk, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, obligacje zerokuponowe nie mają kuponów. Oznacza to, że nie są one oprocentowanie, a emitent nie wypłaca nam odsetek po każdym okresie kapitalizacji. Obligacje zerokuponowe wiążą się z niewielkim ryzykiem inwestycyjnym, a do tego są transparentne. W końcu z góry wiemy, ile wyniesie nasz zysk. Musimy się jednak liczyć z tym, że ewentualny wzrost inflacji sprawi, że nasz realny zysk będzie niższy od zakładanego.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!