Obligacje zamienne - czym są i jak działają?

Obligacje zamienne - czym są i jak działają?

Chciałbyś kupić obligacje, ale nie wiesz, na jakie się zdecydować? Przyjrzyjmy się bliżej, czym są obligacje zamienne i co sprawia, że warto w nie zainwestować.

Co to są obligacje zamienne?

Obligacje zamienne to dłużne papiery wartościowe, które zapewniają swoim właścicielom prawo do zamiany tych obligacji na akcje. Taka zamiana odbywa się po ściśle i z góry określonym kursie. Również termin takiej zamiany jest precyzyjnie zdefiniowany. Obligacje zamienne są emitowane przez spółki.

Co ważne, właściciel obligacji zamiennych ma prawo, ale nie obowiązek, do zamiany swoich obligacji na akcje. A to oznacza, że może zdecydować się na taką transakcję, gdy uzna, że mu się to opłaca. W takim przypadku przedstawia on swoje obligacje spółce, a ta musi mu przydzielić w zamian za nie odpowiednią liczbę akcji. W rezultacie wzrasta kapitał akcyjny spółki, a jej zobowiązania ulegają zmniejszeniu.

Dodajmy, że poza prawem do zamiany obligacji na akcje spółki, właściciel obligacji ma także prawo do odsetek oraz zwrotu wartości nominalnej obligacji w terminie zapadalności. Jednak, gdy zamieni on obligacje na akcje, spółka nie musi już wypłacać mu odsetek czy odkupywać akcji. 

Obligacje zamienne – rodzaje

W przypadku obligacji zamiennych możemy wyróżnić:

  • zwykłe obligacje zamienne — właściciel obligacji ma prawo do ich zamiany na akcje przedsiębiorstwa,
  • obligacje wymienne – właściciel obligacji ma prawo do ich zamiany na akcje przedsiębiorstwa, w których emitent posiada swoje udziały, np. na akcje w spółce córce,
  • obligacje zerokuponowe zamienne – obligacje zerokuponowe mają zerowy lub bardzo niski kupon odsetkowy i są nabywane z dyskontem od wartości nominalnej (rodzaj obligacji z dyskontem),
  • obligacje przymusowe zamienne (obligacje mandatowe),
  • obligacje warunkowo zamienne.

Obligacje zamienne – zalety

Zakup obligacji zamiennych ma wiele zalet. Jedną z najistotniejszych jest elastyczność. Po prostu właściciel obligacji może, choć jednocześnie nie musi, zamieniać je na akcje. Gdy wartość akcji rośnie, inwestorzy decydują się na skorzystanie z potencjalnych zysków, a jeśli dochodzi do spadku wartości akcji, to pozostają przy bezpieczniejszych w tym przypadku obligacjach.

Zwłaszcza że właściciele obligacji zamiennych mają gwarancję zachowania wartości nominalnej obligacji, nawet gdy wartość akcji spada.

Poza tym obligacje zamienne pozwalają na zbudowanie bardziej zdywersyfikowanego portfela. Możliwość zamiany na akcje lub pozostanie przy obligacjach, sprawia, że cała inwestycja jest bardziej bezpieczna i zapewnia stabilniejsze zyski.

Kolejną zaletą, jaka wiąże się z posiadaniem obligacji zamiennych, jest możliwość wysokich zysków. Jeśli wartość akcji znacząco wzrasta, inwestor może sporo zarobić na wymianie obligacji na akcje. Zwłaszcza że zamiana ta odbywa się po cenie niższej niż aktualna cena rynkowa akcji.

Podsumowując, obligacje zamienne sprawdzą się w przypadku inwestorów o różnym profilu ryzyka. Osoby, które nie lubią ryzykować, mają zapewnioną ochronę przed spadkiem wartości akcji, a jednocześnie mogą polegać na stabilnych dochodach, wynikających z odsetek. Z kolei inwestorzy bardziej skłonni do podejmowania ryzyka mogą liczyć na dodatkowe zyski wynikające z zamiany obligacji na akcje.

Obligacje zamienne – wady

Obligacje zamienne mają także swoje wady. Największą z nich jest ryzyko kredytowe. Jeśli emitent nie będzie w stanie spłacić długo, inwestor może stracić nawet cały zainwestowany kapitał. Dlatego przed zakupem takich obligacji warto przeanalizować zdolność finansową emitenta.

Kolejnym ryzykiem, jakie wiąże się z obligacjami zamiennymi, jest ryzyko rynkowo. Wiąże się ono z tym, że zmienne stopy procentowe, wahania na rynku akcji czy też zmiany w gospodarce, mogą mieć negatywny wpływ na wartość obligacji i potencjalny zysk inwestora.

Podsumowanie: Obligacje zamienne – wady i zalety

Obligacje zamienne to rodzaj specyficznych obligacji korporacyjnych, jakie emitowane są przez spółki. Owa specyficzność polega na tym, że inwestor ma możliwość zamiany posiadanych obligacji na akcje danej spółki, jeśli uzna, że taka transakcja mu się opłaci. Jakie są zalety obligacji zamiennych? Przykładem jest elastyczność, ponieważ inwestor może, choć nie musi, zdecydować się zamianę obligacji. Poza tym ten tym obligacji jest z jednej strony bezpieczny dla inwestorów, gdy wartość akcji spada, a z drugiej pozwala na osiągnięcie większych zysków, jeśli wartość akcji wzrośnie. Jednocześnie należy pamiętać, że z obligacjami zmiennymi wiąże się ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe. Zastanawiasz się nad zakupem obligacji zamiennych? Dane pokazują, że jest to rozwiązanie optymalne dla inwestorów o różnym profilu ryzyka. Zatem warto się na nie zdecydować zarówno, gdy zależy ci na bezpieczeństwie, jak i na potencjalnych zyskach.  

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!