PIT 36 - czym jest i kto powinien wypełnić?

PIT 36 - czym jest i kto powinien wypełnić?

Obowiązkiem podatników jest uiszczanie podatku na rzecz Urzędu Skarbowego. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Uchylanie się od tego, skutkuje konsekwencjami prawnymi. Zeznanie podatkowe składa się na różnych formularzach PIT, w zależności od charakterystyki podatnika. W tym artykule sprawdzimy dokładnie, co to jest PIT 36, kogo on dotyczy oraz jak wypełnić PIT 36 zgodnie z wytycznymi. Zapraszamy do lektury.

PIT 36 – co to jest?

Przepisy polskie prawa są klarowne. Osoby uzyskujące jakikolwiek dochód, zobowiązane są do uiszczania podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego. Przy zeznaniu podatkowym uwzględnia się charakterystykę podatnika oraz przysługujące mu ulgi. Skorzystanie z nich może znacznie pomniejszyć wysokość podatku, czyli świadczenia pieniężnego na rzecz Skarbu Państwa.

Podstawą prawną w tym obszarze jest Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wraz z późniejszymi zmianami. To tzw. Ustawa o PIT. To, jaki formularz deklaracji podatkowej wybrać, zależy przede wszystkim od formy opodatkowania podatnika oraz źródła osiąganych przychodów. Do wyboru są m.in. PIT-2PIT-11PIT-0PIT-28 czy też PIT-37. Ważne, aby wybrać właściwy z nich, aby uniknąć potrzeby tłumaczenia się przed Urzędem Skarbowym i ponownego składania poprawionego zeznania podatkowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z biurem rachunkowym lub z urzędnikiem. Osoby te pomogą w wyborze odpowiedniego formularza.

PIT 36 – dla kogo?

Wiemy już, czym w dużym skrócie jest formularz PIT 36. Kto składa zeznanie podatkowe na tym druku? To dokument przeznaczony dla podatników, którzy w danym roku podatkowym prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto muszą rozliczać się z Urzędem Skarbowym przy zastosowaniu skali podatkowej lub na zasadach ogólnych. W przypadku innych form rozliczenia niezbędne będzie wybranie innego druku formularza.

W wybranych przypadkach PIT 36 składają również podmioty, które funkcjonują w określonych działach produkcji rolnej, jednak tylko wtedy, gdy również rozliczają się przy zastosowaniu skali podatkowej lub na zasadach ogólnych. Przychody podlegające opodatkowaniu i wpisywane do formularza PIT 36 mogą pochodzić również z dzierżawy lub najmu.

PIT 36 składają również osoby, które nie wypełniają zeznania PIT 37 i jednocześnie:

 • mają przychody z zagranicy (emerytura, wynagrodzenie);
 • mają przychody z innych źródeł opodatkowanych wg skali podatkowej, od których nie odprowadzano zaliczek):
 • mają przychody, od których samodzielnie odprowadzają zaliczki na podatek (m.in. samodzielne wykonywanie działalności gospodarczej);
 • korzystają ze zwolnienia w postaci tzw. kredytu podatkowego.

Powyższe informacje wskazują na to, dla kogo PIT 36 będzie właściwym wyborem.

PIT 36 – do kiedy?

Wiemy już, co to PIT 36 i kto składa PIT 36. Do kiedy jednak należy to zrobić? Zgodnie z przepisami zeznanie podatkowe składa się najpóźniej do 30 kwietnia kolejnego roku. W praktyce oznacza to, że zeznanie podatkowe PIT 36 za rok 2023 należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku. Są jednak małe wyjątki. Jeżeli termin ten wypada w dzień wolny od pracy, to wówczas formularz PIT 36 można złożyć jeszcze pierwszego dnia roboczego następującego po tej dacie. Wówczas jest to 2 maja. Jeżeli nie mieszkasz na co dzień w Polsce, jednak generujesz tu dochody i planujesz wyjazd, to deklaracja powinna być złożona przed opuszczeniem przez Ciebie Polski.

Sprawdź dokładnie tegoroczny kalendarz, aby nie przegapić urzędowego terminu. Wiąże się to z konsekwencjami skarbowymi i z koniecznością składania obszernych wyjaśnień przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Twojej firmy lub Twój adres zamieszkania. W przypadku PIT 36 od kiedy można składać zeznanie w US? Tak jak w przypadku innych deklaracji możliwość ich składania rozpoczyna się z dniem 1 stycznia danego roku.

PIT 36 – jak wypełnić?

Jak rozliczyć PIT 36? Przede wszystkim należy formularz wypełnić zgodnie z wytycznymi znajdującego się na druku. W przypadku PIT 36 wzór można pobrać ze strony internetowej Urzędu Skarbowego, znaleźć w systemie internetowym do rozliczeń lub też w formie papierowej pobrać go ze stacjonarnej placówki US. Wraz z rozwojem technologii, pojawiły się dodatkowe opcje dla podatników. Obecnie deklarację PIT 36 można złożyć w Urzędzie Skarbowym:

 • osobiście w Urzędzie Skarbowym;
 • elektronicznie (za pomocą dedykowanego systemu);
 • listownie (list za potwierdzeniem odbioru).

Formę złożenia zeznania dobiera się do swoich potrzeb. To duże ułatwienie zwłaszcza dla podatników, którzy na co dzień dużo pracują i trudno im o wygospodarowanie czasu na wizytę w Urzędzie. Teraz nie muszą odkładać tego na później, tylko w kilku prostych krokach mogą złożyć zeznanie online.

Do wypełnienia deklaracji PIT 36 potrzebne będą informacje z przekazanych przez płatników dokumentów PIT-R i PIT-11. Jeżeli występują przychody uzyskiwane bez pośrednictwa płatników, to je również należy przygotować. Wypełnia się tylko te pola, które dotyczą podatnika. Dotyczy to takich elementów jak: kwoty przychodów, kosztów, wpłaconych zaliczek oraz odliczeń od dochodu.

W trakcie wypełniania deklaracji PIT 36 poza dochodami z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, można uwzględnić również dodatkowe przychody związane z pracą na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Ponadto zeznanie można składać wspólnie z małżonkiem lub samodzielnie, gdy jest się osobą samotną wychowującą dziecko.

Podczas wypełniania formularza PIT 36 warto dokładnie zapoznać się z informacjami, które znajdują się na druku. Warto uwzględnić przysługujące podatnikom ulgi. W ten sposób obniża się należność podatkową i zwiększa swoje oszczędności. Przykładowe ulgi, które można uwzględnić w deklaracji PIT-36 to:

 • ulga z tytułu darowizny na cele walki z Covid-19;
 • ulga z tytułu krwiodawstwa (odliczenie do 6%);
 • ulga rehabilitacyjna (na leki 100 PLN / miesiąc, na utrzymanie psa przewodnika 2280 PLN, używanie samochodu osobowego do przewozu osoby niepełnosprawnej 2280 PLN oraz opłacanie przewodników 2280 PLN);
 • ulga z tytułu darowizny na edukację zawodową;
 • ulga prorodzinna (1112,04 PLN na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 PLN na trzecie dziecko i 2700 PLN na czwarte i każdej z kolejnych dzieci);
 • ulga na internet (do 760 PLN, w przypadku wspólnej deklaracji małżonków to 1520 PLN).

Jeżeli zajdzie taka konieczność, to przy deklaracji PIT 36 uwzględnia się różne załączniki, w tym m.in.: PIT/B, PIT/WZ, PIT/O, PIT/ZG, PIT/M, PIT/Z, PIT/2K, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/TP, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, PIT/NZI, PIT/MIT. Z pozoru wydaje się to być skomplikowane, jednak w rzeczywistości tak nie jest. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z przedstawicielem biura rachunkowego lub księgową. Pamiętaj o tym, że deklaracja musi być podpisana, aby Urząd Skarbowy uwzględnił ją do rozliczenia. Gdzie podpisać PIT 36? W wersji papierowej na ostatniej stronie, a w przypadku formularza online podpisanie odbywa się za pomocą profilu zaufanego lub elektronicznego podpisu i jest dodatkowo uwierzytelniany. W kwestii podatków warto również znać obowiązujące progi podatkowe w Polsce.

Jak złożyć PIT 36 przez internet?

Jak złożyć PIT 36 online? Złożenie deklaracji w formie elektronicznej to jedna z możliwości udostępnionych podatnikom. Trzeba przyznać, że to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu nie ma potrzeby udawania się do Urzędu Skarbowego. Z doświadczenia wiemy, że wizyty w tej instytucji mogą pochłonąć wiele godzin. Wielu przedsiębiorców nie ma na to czasu, skupiając się na swojej podstawowej działalności. Wówczas warto wiedzieć, jak rozliczyć PIT przez internet.

Za tym rozwiązaniem przemawia jeszcze jeden aspekt. Jeżeli podatnik ma nadpłacony podatek i ubiega się o jego zwrot, to składając zeznanie online, skróci czas oczekiwania. Standardowo przy wnioskach papierowych jest to 90 dni. Przy deklaracjach online jest to do 45 dni.

Jak wysłać PIT 36 przez internet? Są dwie opcje. Jedną z nich jest skorzystanie z programu księgowego do rozliczeń rocznych (np. e-pity, wFirma itd.). Wówczas należy wypełnić formularz, a następnie potwierdzić go danymi autoryzującymi lub e-podpisem.

Alternatywą jest skorzystanie ze ścieżki przygotowanej przez Ministerstwo Finansów usługi Twój e-PIT. To spore ułatwienie, ponieważ podatnik może skorzystać z już w części wypełnionych zeznań podatkowych. Jeżeli jednak zeznanie PIT 36 jest składane tylko w związku z dochodami z prowadzonej działalności gospodarczej, to od 15 lutego również możesz korzystać z usługi Twój e-PIT. Wcześniej było to niemożliwe. Można również skorzystać z opcji PIT 36 e-Deklaracje dostępnej na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/. Za pomocą systemu online zyskujesz wiele dodatkowych funkcji. Nie musisz m.in. dociekać tego, jak sprawdzić, czy Urząd Skarbowy rozliczył PIT.

PIT 36 – do kiedy zapłacić podatek?

Jeżeli w rozliczeniu PIT 36 wyjdzie niedopłata podatku, to obowiązkiem podatnika jest pokrycie występującej różnicy. Należy to zrobić przed upływem ustawowego terminu złożenia deklaracji podatkowej, czyli do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy. Zdarza się jednak, że jest nadpłata. Wówczas można przekazać ją na poczet przyszłych zobowiązań lub zdecydować się na jej zwrot.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi materiałami poświęconymi rozliczaniu podatków. Warto być z tym na bieżąco, aby świadomie korzystać z przysługujących podatnikowi ulg i jednocześnie spełniać swój obowiązek podatkowy zgodnie z ustalonymi terminami urzędowymi.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!