Czy osoby do 26 roku życia muszą składać PIT?

Czy osoby do 26 roku życia muszą składać PIT?

Masz mniej niż 26 lat i zastanawiasz się, czy musisz złożyć zeznanie podatkowe? Zależy to od kilku czynników. Jako osoba w tej grupie wiekowej możesz skorzystać z ulgi dla młodych. Wówczas w wybranych przypadkach nie musisz składać zeznania rocznego. Czasem jednak ten obowiązek występuje. Nieco więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule. Sprawdź, czy do 26. roku życia trzeba składać PIT i jeżeli tak, to w jakich sytuacjach.

Czy osoba do 26 roku życia musi składać PIT?

Czy trzeba rozliczać PIT do 26. roku życia? Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jest to związane z tym, że nie u każdej osoby z tej kategorii wiekowej występuje taki obowiązek. Aby nieco zgłębić ten temat, warto dowiedzieć się, jak działa ulga dla młodych i do kogo jest skierowana.

Ulga dla młodych to zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia, który wszedł w życie w 2019 roku. Później kilkukrotnie rozszerzano jego zakres. Ułatwienie to zostało wprowadzone po to, aby poprawić sytuację ekonomiczną młodych Polaków, ułatwić im wejście na rynek pracy oraz zmobilizować do szukania legalnego zatrudnienia. W 2019 roku była to odpowiedź na kryzys na rynku pracy i to, że wiele młodych osób jej nie podejmowało. Przekłada się to na relatywnie wysoki stopień bezrobocia w tej grupie wiekowej.

Zgodnie z założeniami ulgi dla młodych osoby do 26. roku życia nie ponoszą kosztów podatkowych do limitu 85 528 zł, jeżeli ich przychód pochodzi z takich źródeł jak:

  • umowa o pracę;
  • wykonywanie działalności (osobiście) na podstawie umowy zlecenia;
  • staż uczniowski;
  • praktyka absolwencka;
  • zasiłek macierzyński.

W takiej sytuacji płatnik nie ma obowiązku przygotowywania dla podatnika informacji podatkowej PIT 11. Jednocześnie podatnik, czyli osoba poniżej 26. roku życia, nie musi składać zeznania rocznego. Ulga na mocy prawa działa z automatu, co jest ułatwieniem dla głównych zainteresowanych. Nie muszą wypełniać dokumentów i dostarczać ich do Urzędu Skarbowego, aby skorzystać z przysługującego im zwolnienia podatkowego.

W określonych sytuacjach jednak obowiązek wystawienia informacji PIT 11 dla podatnika występuje. Wówczas odpowiedź na pytanie: czy osoba poniżej 26 lat musi składać PIT, jest twierdząca. Dowiedz się, jak wypełnić PIT 11 dla osoby do 26 roku życia. Warto wymienić kilka sytuacji, w których będzie to obowiązkowe.

Przekroczenie limitu ulgi dla młodych

Pierwszą z nich jest przekroczenie limitu ulgi dla młodych, która wynosi 85 528 zł. Jeżeli ze wskazanych kategorii źródeł przychodów młoda osoba pobiera łącznie wyższe wynagrodzenie w skali roku, to pojawia się u niej obowiązek podatkowy. Zobowiązana jest do tego, aby od nadwyżki odprowadzić należny podatek. W praktyce polega to na tym, że to płatnik odprowadza z wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy, gdy limit 85 528 zł zostanie przekroczony. Wówczas obowiązkiem podatnika poniżej 26. roku życia jest złożenie zeznania rocznego w Urzędzie Skarbowym. Dodatkowym plusem dla młodych osób jest to, że po przekroczeniu limitu ulgi wciąż mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 złotych. Oznacza to, że w zeznaniu rocznym mogą ubiegać się o zwrot pobranych zaliczek i realne koszty podatkowe ponoszą dopiero po przekroczeniu przychodu rocznego 115 528 złotych.

Wynagrodzenie ze źródeł niepodlegających uldze dla młodych

Druga sytuacja, w której należy złożyć podatek PIT do 26. roku życia to pobieranie wynagrodzenia z innych źródeł, niż te wskazane w uldze dla młodych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ulga nie m zastosowania do przychodów z takich źródeł jak:

  • działalność gospodarcza;
  • umowa o dzieło;
  • prawa autorskie i inne prawa majątkowe;
  • zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenie rehabilitacyjne;
  • kontrakt menedżerski.

Wszystkie środki pozyskiwane w ich ramach podlegają opodatkowaniu. Oznacza to, że nawet osoba poniżej 26. roku życia musi złożyć stosowane zeznanie roczne oraz uiścić należny podatek na rzecz Urzędu Skarbowego.

Oświadczenie z prośbą o pobór zaliczek

Pracownik w wieku poniżej 26 lat może zwrócić się do pracodawcy z pisemną prośbą o to, aby ten jako płatnik pobierał z jego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy. Na taki krok decydują się młode osoby, które pracują dla kilku pracodawców i wiedzą, że przekroczą limit ulgi. Zawczasu chcą zadbać o to, aby podatek był odprowadzany. Po zakończeniu roku podatkowego tacy podatnicy są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli przysługuje im zwrot podatku, ponieważ nie przekroczyli limitu lub pobrane zaliczki były zbyt wysokie, to mogą ubiegać się o jego zwrot na konto. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z urzędnikiem lub ze specjalistą z biura rachunkowego.

Doliczenie do dochodu lub podatku wcześniej dokonanych odliczeń

Zadajesz sobie pytanie: czy muszę rozliczyć PIT poniżej 26. roku życia? Odpowiedź będzie twierdząca również wtedy, gdy podatnik utracił prawo do wcześniej dokonanych odliczeń. Wówczas utraconą kwotę należy doliczyć do dochodu lub do podatku. W tym celu wypełnia się deklarację PIT, a następnie składa się ją w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Chęć skorzystania z ulg

Młodzi podatnicy korzystający z ulgi dla młodych mogą również ubiegać się o inne ulgi podatkowe. Wówczas niezbędne jest przygotowanie deklaracji rocznej wraz z dokładnym wskazaniem ulgi oraz podstawy do ubiegania się o nią. Dotyczy to m.in. ulgi dla rodzin 4+1 czy też ulgi dla dzieci.

Jaki PIT do 26 roku życia? Zwolnienie z PIT do 26.roku życia

Jaki PIT złożyć do 26. roku życia? Jeżeli występuje jakakolwiek ze wspomnianych wcześniej okoliczności, to podatnik w tej kategorii wiekowej musi złożyć deklarację podatkową. Formularz dobiera się do obecnej sytuacji podatnika. Obecnie w większości przypadku umów stosowanych w Polsce stosuje się PIT 37. Według statystyk aż 82% rozliczających się osób zobowiązanych jest do przedłożenia właśnie tego dokumentu. Dotyczy to również podatników poniżej 26. roku życia, którzy przekroczą limit ulgi dla młodych lub dobrowolnie na podstawie podpisanego oświadczenia chcą, aby płatnik odtrącał z ich wypłaty zaliczkę na podatek dochodowy.

Jaki PIT dla osoby do 26. roku życia jeszcze można złożyć? W przypadku podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach, składa się deklarację z formularzem PIT 36. Ponadto obejmuje to osoby do 26. roku życia, które prowadzą działalność w specjalnych działach produkcji rolnej lub uzyskują przychody z najmu i dzierżawy.

Jeżeli Twoje przychody nie przekraczają limitu 85 528 zł i w całości pochodzą ze źródeł kwalifikowanych do ulgi podatkowej, to nie masz obowiązku rozliczania PIT. Dzieje się to w sposób automatyczny. Dokładnie zapoznaj się z przepisami i sprawdź, jaki PIT złożyć do 26 roku życia. Może okazać się, że wcale nie musisz tego robić. Jeżeli jesteś studentem, to zapoznaj się z naszym poradnikiem, jaki PIT dla studenta do 26 roku życia należy złożyć.

Jak rozliczyć PIT do 26 roku?

Czy trzeba rozliczać PIT, jak nie mam 26 lat i jak to zrobisz? Zastanawiasz się nad odpowiedzią na to pytanie? Poniekąd znajdziesz ją w analizie wcześniejszych fragmentów tego artykułu. Warto to jednak powtórzyć. Jeżeli kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi dla młodych i Twoje zarobki mieszczą się w limicie, to nie musisz niczego rozliczać. Dzieje się to w sposób automatyczny. Sytuacja taka ma miejsce do 26. roku życia, co ułatwia młodym osobom wejście w dorosłość i zbudowanie swojej pozycji na rynku pracy.

Obowiązek złożenia deklaracji pojawia się w opisywanych wcześniej przykładach. Wówczas warto wiedzieć, jak rozliczyć PIT osoby do 26. roku życia. Kluczem jest wybranie właściwej deklaracji podatkowej. Następnie wypełnia się ją zgodnie ze stanem faktycznym. Dane można pozyskać z informacji podatkowej udostępnionej przez płatnika (np. PIT 11). Podatnik uzupełnia białe pola formularza. Ciemne pola przeznaczone są dla urzędnika. Dokument powinien być wypełniony niebieskim lub czarnym długopisem oraz drukowanymi i czytelnymi literami.

Złożenie deklaracji może odbyć się w formie tradycyjnej na papierze lub też w formie elektronicznej. Podpisany PIT można dostarczyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu rozliczanego roku podatkowego lub wysłać Pocztą Polską. Alternatywą jest skorzystanie z rozliczenia Online. W naszym artykule pisaliśmy już o tym, jak rozliczyć PIT przez internet. W tym celu można skorzystać z aplikacji e-Deklaracje lub usługi Twój e-PIT przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Rozliczenia można dokonać we własnym zakresie lub skorzystać ze współpracy z biurem rachunkowym. Następnie dla swojego bezpieczeństwa i pewności warto wiedzieć, jak sprawdzić, czy Urząd Skarbowy rozliczył PIT. Wszystko po to, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych konsekwencji.

Ile wynosi podatek PIT do 26 roku życia?

Zastanawiasz się, ile wynosi podatek PIT dla osób poniżej 26. roku życia? Jeżeli spełniają wszystkie wymogi ulgi dla młodych i mieszczą się w limicie zarobków, to mamy do czynienia z podatkiem zerowym. Wówczas jego stawka to dokładnie 0%, czyli obowiązek podatkowy nie występuje. Nieco inaczej wygląda to w przypadku świadomego potrącania zaliczek na podatek lub też przekroczenia limitu ulgi dla młodych. Wówczas przy nieprzekroczeniu limitu 120 000 złotych stawka to 12%, a po przekroczeniu tego limitu to 32%. To stawki przy opodatkowaniu według skali podatkowej. Jako przedsiębiorca możesz skorzystać również z innych form opodatkowania, w tym m.in. podatku liniowego 19% czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym ostatnim przypadku stawka może być różna i zależy to m.in. od branży.

Każdy podatnik powinien dokładnie znać progi podatkowe w Polsce. Dzięki temu z dużą precyzją obliczy swoje należności podatkowe i zadba o swoje finanse. Dotyczy to również podatników poniżej 26. roku życia, choć wielu z nich ma okazję korzystać z zerowej stawki podatku.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!