Ulga dla młodych - czym jest i kiedy przysługuje?

Ulga dla młodych - czym jest i kiedy przysługuje?

Nie od dziś wiadomo, że wejście młodych na rynek pracy nie jest łatwe. W momencie podjęcia zatrudnienia zmieniają się dotychczasowe życie i priorytety. Jednocześnie młodzi ludzie mają mniejsze doświadczenie, przez co rzadko mogą liczyć na duże zarobki już na starcie. Z myślą o nich przygotowano ulgę dla młodych. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest ulga dla młodych, komu przysługuje oraz jaki jest jej limit.

Ulga dla młodych – co to?

Wyjaśnijmy w kilku zdaniach, na czym polega ulga dla młodych. W dużym skrócie jest to zwolnienie z podatku PIT przychodów z pracy, praktyki absolwenckiej, ze zlecenia lub stażu uczniowskiego, które obejmuje osoby poniżej 26. roku życia. Oznacza to, że skierowana jest do młodych pracowników. Głównym zadaniem tego zwolnienia z konieczności opłacenia podatku od wyszczególnionych rodzajów przychodów jest ułatwienie młodym osobom wejścia na rynek pracy oraz zagwarantowanie im okresu ochronnego. Szczegółowe informacje na temat tego, czym jest i jak działa ulga dla młodych, znajdują się w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To podstawa prawna ulgi dla młodych, z którą warto się zapoznać.

Ulga dla młodych często nazywana jest również „zerowym PITem dla młodych”. Nazwa ta idealnie pasuje do tego, jak to działa. Podstawowe cele jej wprowadzenia w 2019 roku to:

 • poprawa sytuacji ekonomicznej młodych Polaków;
 • zachęcenie młodych Polaków do legalnej pracy;
 • ułatwienie młodym Polakom wejścia na rynek pracy.

To poniekąd odpowiedź na to, że na przełomie II i III dekady XXI wieku odnotowano w Polsce największy w ostatnich latach wzrost bezrobocia w grupie wiekowej 18-26 lat. Czy ulga dla młodych jest automatyczna? Warto mieć na uwadze, że ulga dla młodych działa automatycznie z mocy ustawy.

Może jednak zdarzyć się, że pracownik złoży pracodawcy pisemne oświadczenie z prośbą o pobór zaliczek bez uwzględnienia ulgi PIT. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy młoda osoba pracuje w dwóch firmach i wie, że przekroczy limit. Wówczas pracodawca powinien obliczać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia osoby poniżej 26. roku życia.

Jeżeli studiujesz i jesteś w wieku poniżej 26. roku życia, to sprawdzić nasz poradnik: Jaki pit dla studenta do 26 roku życia? Dla wszystkich osób do tej granicy wieku interesujący może być artykuł o tym, jak wypełnić PIT-11 dla osoby do 26 roku życia. Dokument taki powinien przygotować płatnik. Uwzględnia w nim przychody, które korzystały ze zwolnienia od podatku.

Ulga dla młodych – komu przysługuje?

Zwolnienie z podatku obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i uzyskują przychody z takich źródeł jak:

 • umowa o pracę;
 • wykonywanie działalności (osobiście) na podstawie umowy zlecenia;
 • staż uczniowski;
 • praktyka absolwencka;
 • zasiłek macierzyński.

Ulga dla młodych obejmuje przychody, dla których stosuje się skalę podatkową jako formę opodatkowania. Zgodnie z przyjętymi przepisami, obowiązuje limit w zakresie uzyskiwanych przychodów w danym roku podatkowym.

Jednocześnie ulga dla młodych nie ma zastosowania w przypadku przychodów uzyskiwanych z takich źródeł jak:

 • działalność gospodarcza;
 • umowa o dzieło;
 • prawa autorskie i inne prawa majątkowe;
 • zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenie rehabilitacyjne;
 • kontrakt menedżerski.

Do kiedy ulga dla młodych obowiązuje? Zgodnie z przepisami, warunkiem jest nieprzekroczenie 26. roku życia. W obszarze tym stosuje się ogólne przepisy prawa podatkowego. Zgodnie z nimi przychody mogą być uzyskane również w dniu urodzin. Dzień po nich podatnik traci możliwość skorzystania z ulgi dla młodych. Jak wygląda to w praktyce?

Jeżeli podatnik urodził się 21 maja 1998 roku, to prawo do ulgi dla młodych przysługuje mu do 21 maja 2024 roku włącznie. Dopiero dochody uzyskiwane po tym dniu będą opodatkowane wg ogólnych zasad i podatnik będzie musiał odprowadzić od nich podatek. Warto mieć na uwadze to, że nawet jeżeli umowa została zawarta wcześniej lub praca została wykonana przed ukończeniem 26. roku życia, a wynagrodzenie wpływa po tym terminie, to nie ma zastosowania ulga dla młodych i od środków tych należy odprowadzić należny podatek na zasadach ogólnych. To odpowiedź na to, kiedy kończy się ulga dla młodych.

Jeżeli kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi, to warto z tego skorzystać. To realne oszczędności. Przy okazji młode osoby zachęcamy do sprawdzenia naszego artykułu: Konto dla młodych 18-26 – ranking. Dowiesz się z niego, czym kierować się przy wyborze konta dla młodych oraz jakie obecnie możliwości oferują instytucje finansowe.

Ile wynosi ulga dla młodych?

To, ile wynosi ulga podatkowa dla młodych, zależy od kilku zmiennych. Oczywiście wpływ na realną oszczędność ma to, jakie przychody generuje osoba do 26. roku życia w danym roku podatkowym. Skorzystanie z ulgi dla młodych to nawet od kilku do kilkunastu tysięcy złotych i więcej oszczędności w skali roku. Wylicza się to indywidualnie na podstawie osiągniętych przychodów. Oszczędność stanowi tu zwolnienie z podatku, który należałoby wpłacić do Urzędu Skarbowego.

Ulga dla młodych – do jakiej kwoty?

Jaki jest limit ulgi dla młodych? Zgodnie z przepisami zwolnione z podatku są kwalifikowane przychody do kwoty 85 528 zł. Oznacza to, że przy zarobkach do około 7127 złotych miesięcznie, nie ma konieczności opłacania podatku. Oczywiście tylko wtedy, gdy spełni się wymóg dotyczący źródeł uzyskiwanych przychodów.

Jednocześnie podatnik musi wiedzieć o tym, że jeżeli korzysta z innych ulg (np. ulgi dla rodzin 4+1, ulga na dziecko lub ulgi na powrót), to wówczas limit 85 528 zł to roczny limit przychodów jest łączny dla wszystkich tych ulg. W przypadku małżeństw, gdzie obie osoby spełniają ten warunek, to limit 85 528 zł obowiązuje każdą osobę pojedynczo. Jeżeli u jednej nie zostanie wykorzystany, to niewykorzystana kwota nie przechodzi na konto drugiej osoby, ani nie przekłada się na zwiększenie limitu w kolejnym roku podatkowym.

Wiele osób zastanawia się również nad tym, czy osoby do 26. roku życia muszą składać PIT. Jeżeli przychody uzyskiwane są ze źródeł, które podlegają uldze dla młodych i nie przekroczą one 85 528 zł, to wówczas nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego. Jeżeli jednak wybrane przychody podlegają opodatkowaniu lub limit zostanie przekroczony, to młoda osoba musi złożyć takie zeznanie. Warto więc sprawdzić, jak rozliczyć PIT przez internet.

Co ciekawe, po przekroczeniu limitu młode osoby wciąż mogą skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że pierwsze 30 000 zł uzyskane ponad limit nie jest opodatkowane. W praktyce zerowy PIT obowiązuje wówczas do kwoty aż 115 528 zł. To kolejny przywilej dla pracowników poniżej 26. roku życia. Choć zaliczki na podatek są pobierane, to następnie można ubiegać się o jego zwrot w ramach kwoty wolnej od podatku. Warto sprawdzić, jak wyglądają przepisy w zestawieniu ulga dla młodych a zwrot podatku.

Ulga dla młodych a przekroczenie progu

Jak działa ulga dla młodych po przekroczeniu limitu wskazanego w przepisach? Na szczęście wciąż obowiązuje do wskazanej kwoty 85 528 zł. Oznacza to, że opodatkowaniu na zasadach ogólnych podlega tylko kwota, o którą przekroczono limit. Oczywiście podatek należy odprowadzać również od przychodów, które nie są kwalifikowane do ulgi dla młodych. W poprzednim akapicie wspomnieliśmy jednak o tym, że podatnik może dalej skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 30 000 zł.

Ulga dla młodych – od kiedy obowiązuje?

Kiedy weszła ulga dla młodych? Została ona wprowadzona w 2019 roku. W pierwotnym kształcie obejmowała tylko przychody z umowy o pracę lub umowy zlecenia. Od początku 2021 roku została rozbudowana o przychody uzyskiwane ze stażu uczniowskiego i praktyki studenckiej. Kolejna nowelizacja przepisów miała miejsce 1 lipca 2022 roku. Od tego dnia ulgą objęto również przychody uzyskiwane z zasiłku macierzyńskiego.

Wiesz już, co to jest ulga dla młodych i od kiedy ulga dla młodych do 26 lat obowiązuje w Polsce. To relatywnie nowe zwolnienie, jednak daje wiele korzyści licznej grupie młodych pracowników. Podatnicy powinni znać swoje prawa i ulgi, z których mogą skorzystać. Nie musisz jednak martwić się o to, jak rozliczyć ulgę dla młodych. Działa ona automatycznie, co ogranicza konieczność wypełniania dokumentacji dla Urzędu Skarbowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto się jednak skontaktować z urzędnikiem. Z innego artykułu dowiesz się też, jak sprawdzić, czy Urząd Skarbowy rozliczył PIT. Zapraszamy do lektury.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!